Paper Made Lungs Isolated On Orange With Viruses

Hospital Avicenne AP-HP, França  

Ecografia pulmonar portàtil per al diagnòstic de la pneumònia COVID-19

S’ha creat un índex de gravetat de l’ecografia per demostrar l’eficàcia de l’ecografia pulmonar portàtil tant per al diagnòstic com per al seguiment diari dels pacients amb pneumònia COVID-19.

Internacional  

Estudi PRIORITISE: Necessitat d’oxigen en pacients COVID-19 no greu

L’estudi PRIORITISE pretén identificar marcadors pronòstics clínics i bioquímics en adults amb COVID-19 no greu.

Hospital Clínic Barcelona, Espanya  

Projecte Pneumocovid

La COVID-19 no s’acaba a la fase aguda! L’estudi Pneumocovid estima els factors de risc clínics i biològics i l’impacte pulmonar de la COVID-19 a llarg termini.