Institut Català de la Salut, Espanya  

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.

Catalunya, Espanya  

Caracterització clínica de pacients amb COVID-19 en Atenció Primària

Aquest estudi observacional retrospectiu pretén caracteritzar clínicament els pacients amb COVID-19 a l’Atenció Primària de Catalunya.

Institut Català de la Salut (ICS), Espanya  

Teleconsultes en Atenció Primària abans i després de la COVID

La pandèmia COVID-19 ha contribuït a generalitzar l’ús de la telemedicina com a eina per mantenir el contacte entre els ciutadans i el sistema sanitari. Aquest estudi pretén analitzar el perfil dels ciutadans que utilitzen l’eina eConsulta i els motius del seu ús.

Institut Català de la Salut (ICS), Espanya  

L’efecte de la COVID en les visites en els centres d’atenció...

Aquest estudi pretén conèixer com la pandèmia ha afectat la salut dels ciutadans i ha modificat l’activitat assistencial en els centres d’atenció primària.

Toledo, Espanya  

Antihistamínics i azitromicina com a tractament de la COVID-19

Aquest estudi suggereix que el diagnòstic d’atenció primària i el tractament amb antihistamínics, més azitromicina en casos seleccionats, pot tractar la COVID-19 i prevenir la progressió de la malaltia greu en pacients d’edat avançada.

Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerre (CAPSBE), Espanya  

Factors pronòstics en pacients infectats per COVID-19

La determinació de les característiques clíniques, biològiques i radiològiques dels pacients amb sospita d’infecció per COVID-19 és clau per al tractament i l’aïllament dels contactes entre individus

EAP Sardenya, Espanya  

Estudi de seroprevalença de l’EAP Sardenya

Quina és la immunitat de la comunitat contra la SARS-CoV-2? En aquest estudi d’EAP Sardenya, es monitoritzarà la seroprevalença d’anticossos contra la COVID-19 en casos probables i possibles.

EAP Sardenya, Espanya  

Pronòstic dels pacients positius per COVID-19 a l’atenció primària

Descobreix els factors determinants en el pronòstic de la COVID-19 a l’atenció primaria per lluitar contra la pandèmia.