França  

COVIDAIR: Una nova tecnologia per detectar pacients COVID-19

Aquest estudi pretén determinar la validesa d’un nou mètode per detectar la COVID-19 mitjançant la caracterització de molècules en l’aire exhalat.

 

Filtre sanguini per al tractament de la COVID-19

Eliminar el SARS-CoV-2 de la sang és suficient per disminuir la gravetat de pacients crítics de COVID? Aquest assaig clínic pretén provar l’eficàcia d’un nou filtre sanguini per al tractament de la COVID-19.

Assistance Publique des Hopitaux de Paris, França  

Teràpia amb plasma convalescent i COVID-19

El plasma convalescent amb anticossos anti-SARS-CoV-2 sembla ser un enfocament molt prometedor en el context dels símptomes prolongats de COVID-19 en pacients incapaços de presentar una resposta humoral específica al SARS-CoV-2.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Espanya  

Estudi MESCEL-COVID19

Aquest assaig clínic pretén explorar l’eficàcia de les cèl·lules mesenquimals al·logèniques del teixit del cordó umbilical en pacients amb afectació pulmonar greu per COVID-19.

Centre mèdic Cedars Sinai, Los Angeles  

Progesterona pel tractament de la COVID-19

Poden les hormones sexuals ajudar els homes a superar la COVID-19? Aquest estudi avalua la seguretat i eficàcia de la progesterona pel tractament de la COVID-19 en homes hospitalitzats.

Hospital La Paz et al., Espanya  

PanCOVID19: Avaluació dels tractaments farmacològics

Assaig clínic de fase III, obert, aleatoritzat i adaptatiu, sobre l’estudi d’alternatives farmacològiques en el tractament de la infecció greu en pacients pediàtrics amb COVID-19.

Universitat de Rochester, Nova York  

Estudi d’AstraZeneca sobre el candidat a la vacuna COVID-19 AZD1222

Assaig clínic dissenyat per determinar si el candidat a la vacuna, AZD1222, pot prevenir la COVID-19 simptomàtica.

Hospital Europeu Georges-Pompidou, França  

Assaig STROMA-CoV2

L’assaig Stroma-CoV2 pretén tractar a pacients amb una síndrome respiratòria aguda severa a causa del SARS-CoV-2 mitjançant administracions intravenoses de cèl·lules estromals mesenquimals del cordó umbilical.

Catalunya, Espanya  

Plantes contra la COVID-19

L’estudi pretén trobar plantes a partir de coneixements tradicionals que permetin disminuir o eliminar la simptomatologia i el temps de malaltia en pacients no hospitalitzats amb COVID-19.

Hospital Sant Joan de Déu, Espanya  

Prevenció de la infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs

Pot la hidroxicloroquina (HCQ) prevenir de manera segura la infecció i les complicacions greus en dones embarassades? Aquest es centra en la prevenció de la COVID-19 durant l’embaràs.

Internacional  

Assaig COVACTA: TCZ com a tractament de la COVID-19

L’estudi COVACTA té com a objectiu avaluar l’eficàcia i la seguretat del tocilizumab (TCZ) en pacients hospitalitzats amb pneumònia severa per la COVID-19.

Break The Chain

Fundació Assistencial Mútua Terrassa, Espanya  

Trenca la cadena de la COVID-19 #BreaktheChainBCN

La prevenció és tan important com el tractament en una pandèmia.