Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent


La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) i el col·lectiu d’afectats @longcovidACTS porten mesos col·laborant per intentar proporcionar respostes als afectats per la COVID Persistent o Long COVID.

Ara volen fer un pas més i volen saber quina és la situació respecte a la vacunació enfront del SARS-CoV-2 quan es pateix COVID Persistent o Long COVID.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Estudi dels efectes de la vacunació en persones amb COVID Persistent.
  • Investigadors principals: La Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG) i l’aliança de col·lectius autonòmics LONG COVID ACTS.
  • Població d’estudi: Individus que:
    – Tinguin COVID persistent o Long COVID, és a dir, hagin tingut la COVID-19 i els seus símptomes persisteixen més enllà de les 4 setmanes, ia més
    – Li hagin posat les dues dosis de la vacuna per la SARS-CoV-2, o li hagin posat una i no li posaran una segona.
  • Tipus d’estudi: Estudi observacional.
  • Disseny: Mitjançant una enquesta s’identificarà en com afecta la vacuna a la simptomatologia d’aquests individus, és a dir, quins pacients amb COVID Persistent es podrien beneficiar de la vacunació i quins no, o si l’efecte varia amb el tipus de vacuna administrada.
  • Mètodes: Formulari anonimitzat que es completa en uns cinc minuts i en el qual no cal incorporar dades personals d’identificació, per a la recollida d’informació en relació amb la vacunació contra la COVID-19.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Realitzar un seguiment de l’efecte de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en els pacients que han tingut la COVID-19 i els seus símptomes persisteixen en el temps més enllà de les 4 setmanes, és a dir, pacients amb persistència de símptomes de la COVID-19.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: L’augment dels contagis per COVID-19 ha fet cada vegada més evident l’existència de l’anomenada COVID-19 persistent o “long COVID-19”. Es denominen així els casos en què el pacient contagiat presenta símptomes més enllà dels aproximats 14 dies que es consideren normals en els casos de COVID-19. Encara que a vegades s’ha parlat de seqüeles, en realitat es tracta de símptomes: els pacients amb COVID-19 persistent poden patir quatre setmanes o fins i tot mesos després de contraure la infecció. Algun d’aquests símptomes són: tos, caiguda de cabells, fatiga o mal de pit.

Logosemg


Altres estudis epidemiològics:

La percepció social de les vacunes contra la COVID-19

Aquest estudi de la UOC pretén conèixer l’opinió de la població espanyola i el personal assistencial professional sobre les vacunes de la COVID-19.

CombivacS

Assaig clínic dissenyat per avaluar la seguretat i immunogenicitat d’una dosi de la vacuna anomenada Comirnaty (Pfizer) en persones que han rebut prèviament una dosi de la vacuna Vaxcevria (AstraZeneca).

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Projecte NAUTILUS

El projecte NAUTILUS pretén desenvolupar una plataforma d’intel·ligència artificial per identificar, predir i intervenir sobre els símptomes persistents en les persones que han patit la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.