Ús real de remdesivir en pacients hospitalitzats amb COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu avaluar en la pràctica clínica l’eficàcia i seguretat de remdesivir en pacients ingressats per COVID-19


Paraules clau: Antivirals; COVID-19; outcome; remdesivir.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Real-life use of remdesivir in hospitalized patients with COVID-19.
  • Investigadors principals: Carolina Garcia-Vidal, Fernanda Meira, Alberto Cózar-Llistó, Gerard Dueñas, Pedro Puerta-Alcalde, Nicole Garcia-Pouton, Mariana Chumbita, Celia Cardozo, Marta Hernandez-Meneses, Rodrigo Alonso-Navarro, Verónica Rico, Daiana Agüero, Marta Bodro, Laura Morata, et al.
  • Centres d’implementació: Hospital Clínic de Barcelona.
  • Població d’estudi: Pacients hospitalitzats durant més de 48 hores amb COVID-19 greu.
  • Tipus d’estudi: Estudi observacional de cohort.
  • Disseny: Un total de 123 pacients dels 242 ingressats amb COVID-19 van rebre remdesivir.
  • Mètodes: Es va realitzar un estudi descriptiu de tots els pacients ingressats durant ≥48 amb COVID-19 confirmat que van rebre remdesivir entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: S’han comunicat resultats controvertits sobre l’eficàcia de remdesivir, de manera que l’objectiu d’aquest estudi és comunicar l’experiència en vida real amb l’ús de remdesivir des de la seva disponibilitat a Espanya.

Més sobre aquest estudi:

Conclusions: En la seva experiència real, l’ús de remdesivir en pacients hospitalitzats amb COVID-19 es va associar amb una baixa taxa de mortalitat i un bon perfil de seguretat.

Context científic: L’1 de maig de 2020, remdesivir va rebre l’autorització d’ús d’emergència de l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA) per a pacients hospitalitzats amb COVID-19 i va ser aprovat oficialment el 22 d’octubre de 2020. Els assaigs clínics inicials que van utilitzar un braç de control van demostrar la superioritat de remdesivir pel que fa a la millora de l’estat clínic en el dia 28 o al dia 11; però, els assaigs clínics inicials realitzats a la Xina i un informe recent de l’assaig Solidarity no van demostrar que remdesivir no tingués beneficis. Els diferents resultats i la possible influència de el moment en què es va administrar remdesivir després de l’inici dels símptomes podrien explicar els resultats aparentment controvertits en els assajos esmentats.

Idibaps


Altres estudis sobre farmacologia:

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi ANTICOV: La COVID-19 a l’Àfrica

Col·labora amb l’estudi ANTICOV per tractar la COVID-19 a l’Àfrica.

Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d’administració d’antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l’impacte de la COVID-19 en el consum d’antibiòtics

Antihistamínics i azitromicina com a tractament de la COVID-19

Aquest estudi suggereix que el diagnòstic d’atenció primària i el tractament amb antihistamínics, més azitromicina en casos seleccionats, pot tractar la COVID-19 i prevenir la progressió de la malaltia greu en pacients d’edat avançada.

Tractament immunomodulador en pacients amb pneumònia greu COVID-19

Assaig clínic que pretén realitzar un tractament immunomodulador en pacients adults amb pneumònia greu COVID-19 amb l’objectiu d’ajudar a definir el tractament estàndard d’aquesta malaltia.

Prevenció amb Calcifediol de problemes respiratoris causats per COVID-19

Aquest assaig clínic multicèntric pretén demostrar que el tractament amb calcifediol disminueix la necessitat de ventilació invasiva i ingressos a la Unitat de Cures Intensives i les defuncions.

Maraviroc en pacients hospitalitzats per COVID-19

Assaig clínic de fase II que avalua la seguretat i eficàcia del fàrmac Maraviroc combinat amb tractament estàndard enfront del tractament estàndard en pacients infectats per SARS-CoV-2 i hospitalitzats per COVID-19.

Assaig Solidaritat: Tractaments contra la COVID-19

Solidaritat és un assaig clínic internacional que pretén avaluar l’efecte d’una sèrie de medicaments pel tractament de la COVID-19.