Desenvolupament de teràpies basades en la resposta cel·lular del SARS-CoV-2

Aquest estudi pretén comprendre millor el funcionament de la resposta immunitària enfront el SARS COV-2 per proposar nous tractaments basats en la resposta cel·lular de l’organisme enfront de la COVID-19


El Dr. Manel Joan, el Dr. Elias Campo, el Sr. Tobías Martínez i el Dr. Josep M. Campistol expliquen més sobre aquest estudi.

La col·laboració de tots els centres implicats farà possible demostrar la rellevància de les cèl·lules T en l’estat immunitari dels pacients al llarg de la malaltia i disposar de noves eines terapèutiques davant la falta de tractaments disponibles anti-SARS-Cov2, i poden aportar coneixement i eines per a altres inmunoteràpies cel·lulars més enllà de la COVID-19.

DR. MANEL JUAN

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Desenvolupament de teràpies basades en la resposta cel·lular enfront del virus.
  • Investigador principal: Manel Juan.
  • Centres d’implementació: Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS.
  • Població d’estudi: Pacients que ja hagin passat la COVID-19.
  • Tipus d’estudi: Multicèntric.
  • Mètodes:
    – Primer s’identificaran diferents perfils immunològics associats als diferents pronòstics clínics en pacients que hagin passat la COVID-19, el que permetrà detectar biomarcadors capaços de predir l’evolució de les persones amb la infecció.
    – A més, es desenvoluparan diferents propostes per a disposar d’inmunoteràpies cel·lulars útils en les diferents fases de la infecció. D’una banda, s’utilitzaran cèl·lules T naturals obtingudes a partir de mostres de pacients que ja han passat la COVID-19 per frenar la infecció. Alhora, es desenvoluparan propostes de receptors antigènics quimèrics (CAR) específics anti-SARS-CoV-2 a través de la modificació en el laboratori dels limfòcits del pacient perquè siguin capaços de reconèixer i eliminar el virus. També es desenvoluparan propostes pel control de la hiperresposta a través de limfòcits T reguladors naturals o post-manipulació.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Mesurar la capacitat de resposta cel·lular del sistema immune enfront del SARS-CoV-2, detectant i obtenint limfòcits T que puguin actuar per combatre la COVID-19 en les seves diferents etapes.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. En vuit de cada 10 persones la malaltia, la COVID-19, provoca símptomes respiratoris lleus, però pot arribar a causar una malaltia respiratòria severa com, per exemple, una pneumònia, i fins i tot la mort.

Per fer front a aquesta nova malaltia una de les claus és disposar de coneixement profund sobre l’estat immunitari de la població enfront del virus SARS-CoV-2 i el paper concret d’aquesta immunitat, és a dir, el tipus d’immunitat i el temps que es manté.

Idibaps


Altres estudis sobre immunologia:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.