Validesa del test de Roth en pacients amb COVID-19

Podríem mesurar la saturació d’oxigen a través de la veu del pacient?
Smart Dyspnea, l’avaluació primerenca que podria salvar vides


Paraules clau: Roth’s Test; Oxygen Saturation; Smart Dyspnea.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Correlation between the Roth Test and Oxygen Saturation in Patients with COVID-19.
  • Investigador principal: Raúl Ferrer-Peña.
  • Co-investigadors: Sergio Lerma-Lara.
  • Població d’estudi: 114 subjectes d’entre 18 i 90 anys.
  • Tipus d’estudi: Estudi observacional d’associació creuada.
  • Disseny: Estudi transversal.

Objectius de l’estudi:

Objectiu Principal: Conèixer la correlació de la saturació d’oxigen a través del pulsioxímetre de dit amb el test de Roth.

Més sobre aquest estudi:

Context: La dispnea és un dels factors indicadors d’un mal pronòstic en pacients amb COVID-19. La detecció primerenca d’una baixa saturació d’oxigen podria salvar vides de moltes persones, però no tot el món pot accedir a un pulsioxímetre. Smart Dyspnea busca aportar un test fiable i fàcil d’utilitzar que pot detectar la dispnea amb una precisió del 91% (test de Roth).

Valor afegit: Aquest estudi permet valorar la utilitat de mesurar la saturació d’oxigen a través d’un test clínic que fa servir la veu del pacient.

Logo Smart Dyspnea


Altres estudis:

La percepció social de les vacunes contra la COVID-19

Aquest estudi de la UOC pretén conèixer l’opinió de la població espanyola i el personal assistencial professional sobre les vacunes de la COVID-19.

Projecte NAUTILUS

El projecte NAUTILUS pretén desenvolupar una plataforma d’intel·ligència artificial per identificar, predir i intervenir sobre els símptomes persistents en les persones que han patit la COVID-19.

CoronaSurveys

El projecte CoronaSurveys és un esforç de col·laboració entre diverses universitats, institucions de recerca i voluntaris independents que pretén recollir i publicar dades relatives a la pandèmia de COVID-19 en diferents països.

Diagnòstic de l’afectació toràcica pediàtrica de la COVID-19

Tomografia computada de tòrax (TC) + intel·ligència artificial (IA): un enfocament potencialment complementari a la RT-PCR per a la detecció de la COVID-19 i la caracterització de lesions.

Els gossos detectors com ajuda en la detecció de COVID-19

Què passaria si els gossos poguessin detectar persones que fossin positives per COVID-19? Aquesta és la pregunta que el professor Dominique Grandjean, professor i investigador del EnvA per iniciativa del projecte Nosaïs-Covid19, intenta respondre en aquest estudi.

Paper Made Lungs Isolated On Orange With Viruses

Ecografia pulmonar portàtil per al diagnòstic de la pneumònia COVID-19

S’ha creat un índex de gravetat de l’ecografia per demostrar l’eficàcia de l’ecografia pulmonar portàtil tant per al diagnòstic com per al seguiment diari dels pacients amb pneumònia COVID-19.

Vaccin

Estudi sobre la opinió de la població espanyola sobre la vacuna COVID-19

Aquest estudi transversal pretén determinar l’actitud de la població espanyola cap a la vacunació contra el COVID-19.

Un algoritme per estimar en temps real el nombre de casos de COVID-19

Un estudi que presenta un mètode per mitigar els efectes epidèmics mitjançant l’estimació del nombre de casos de COVID-19 sense haver d’esperar a les confirmacions de laboratori.

Projecte COMETE

L’objectiu del projecte, dirigit pel el batalló de Marsella de bombers de la marina francesa, és analitzar les aigües residuals i val·lidar els protocols de descontaminació en llocs exposats al virus en Marsella.

Impacte del confinament per la COVID-19 en persones grans fràgils

Aquest estudi, el primer del programa +ÀGIL-COVID19, avalua l’efecte del confinament per la COVID-19 sobre els nivells d’activitat física i el benestar emocional en persones grans fràgils.