Screening serològic de SARS-CoV-2 a Andorra

Aquest estudi pretén calcular la prevalença d’anticossos contra el SARS-CoV-2 i ajudar a millorar la predicció de malalties infeccioses i incrementar la seguretat biològica al Principat d’Andorra


Paraules clau: COVID-19; Andorra; Screening; SARS-CoV-2; Epidemiology; Diagnostics

Resultats:

– Durant la primera onada de la pandèmia de COVID-19, un 11% de la població andorrana tenia anticossos enfront del virus.

– Analitzant les prevalences pel que fa als diferents trams d’edat, els majors de 90 anys (15,2%) i el grup de 80 a 89 anys (13,8%) van ser els grups de població més afectats, seguit dels adolescents de 10 a 19 anys (13,7%) i de les persones de 50 a 59 anys (13,6%). 

– Per grups de població, els resultats indiquen que la seroprevalença va ser major entre els treballadors estacionals (13,3%), definits com aquells que treballen al país entre els mesos d’octubre i maig coincidint amb la temporada d’esquí, que entre la població general (9,7%).

L’estudi ens ha permès identificar els punts crítics d’infecció i pot contribuir al disseny d’intervencions personalitzades per prevenir la transmissió del SARS-CoV-2 a Andorra.

 Cristina Royo-Cebrecos, investigadora del SAAS i primera autora de l’article

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Mass SARS-CoV-2 serological screening, a population-based study in the Principality of Andorra.
  • Investigador principal: Cristina Royo-Cebrecos.
  • Co-investigadors: David Vilanova, Joel López, Vanesa Arroyo, Marc Pons, Guillem Francisco, Mireia G. Carrasco, Josep M. Piqué, Sergi Sanz, Carlota Dobaño i Alberto L. García-Basteiro.
  • Centres coordinadors: L’estudi està coordinat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i compta amb la col·laboració de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
  • Població d’estudi: Un 91% de la població del Principat d’Andorra (70.624 habitants).
  • Disseny: Del 4 al 28 de maig de 2020, es van realitzar dues enquestes serològiques transversals a tot Andorra. Es va calcular la seroprevalença d’anticossos contra el SARS-CoV-2 i es van analitzar els principals factors sociodemogràfics associats a ser seropositiu.
  • Mètodes: Les enquestes serològiques es van fer utilitzant una prova serològica ràpida (nCOV IgG/IgM) en una mostra de sang per punció al dit.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Estimar la seroprevalença del SARS-CoV-2 en tot el Principat d’Andorra mitjançant proves serològiques universals en un entorn de confinament.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Andorra és un país petit situat als Pirineus que atrau milions de visitants per fer turisme, sobretot associat a l’esquí, i activitats relacionades amb la natura. A l’igual que els seus països veïns, Espanya i França, s’ha vist molt afectat per la pandèmia de COVID-19.

Valor afegit: “Aquest és el primer estudi de seroprevalença que avalua universalment tota la població d’un país, i el més gran d’aquest tipus en tot el món”, afirma Alberto García-Basteiro, investigador d’ISGlobal i últim autor del treball.

Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS): És una entitat parapública que per delegació del Ministeri de Salut té l’encomana de proveir la major part de l’assistència sanitària i de coordinar totes les activitats que es fan a Andorra en l’àmbit de l’assistència pública.

Entre els objectius fonamentals del SAAS es troba promoure la utilització més eficient de tots els recursos disponibles per a una millora del nivell de salut de la població del Principat d’Andorra; complir la prestació dels serveis sanitaris, de caràcter individual o col·lectiu, per a tota la població que resideix o transita al Principat d’Andorra, en la forma i condicions que legalment s’estableixin per a cada cas; establir l’organització adequada per facilitar una atenció sanitària que inclogui els aspectes preventius, curatius i rehabilitadors, d’una manera coordinada entre els diferents nivells assistencials; integrar tots els recursos sanitaris d’utilització pública en un únic òrgan administratiu i funcional i garantir la qualitat de la prestació sanitària i el control de la despesa.

Saas 1
Isglobalcolorpositivo
Lacaixa
Actualogos1280 07


Altres estudis sobre serologia:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.

Estudi COnV-ert, el plasma convalescent per frenar la COVID-19

L’administració precoç de plasma convalescent en persones majors de 50 anys amb malaltia COVID-19 lleu o moderada pot frenar la progressió de la malaltia i disminuir la […]

Estudi SAPRIS-SERO

SAPRIS-SERO és un estudi que pretén estimar la seroprevalença de la infecció per SARS-CoV-2 en les cohorts epidemiològiques Constances, E3-E4N, Nutrinet-Santé i Elfe-Epipage2 a França.

CoViproteHCt

La identificació de veritables marcadors d’immunitat protectora permetrà identificar els individus, en particular a el personal sanitari que treballa amb pacients de COVID-19 i en altres àrees crítiques protegides de la reinfecció.

Estudi COVICAT

L’estudi COVICAT té per objectiu avaluar durant 12 mesos l’evolució de la incidència de la infecció de la població catalana pel coronavirus SARS-CoV-2.

Teràpia amb plasma convalescent i COVID-19

El plasma convalescent amb anticossos anti-SARS-CoV-2 sembla ser un enfocament molt prometedor en el context dels símptomes prolongats de COVID-19 en pacients incapaços de presentar una resposta humoral específica al SARS-CoV-2.

Estudi COVonco

Uneix-te a l’estudi COVonco i ajuda a entendre l’impacte de la COVID-19 a l’oncologia.

EpiCOV

La gran enquesta estadística sobre l’estat de salut i les condicions de vida dels ciutadans francesos en relació a l’actual pandèmia de coronavirus (Covid-19).

Captura

REACT-2.5: Seroprevalença d’anticossos contra el SARS-CoV-2

Aquest estudi transversal estima la seroprevalença dels anticossos IgG contra el SARS-CoV-2 a Anglaterra utilitzant LFIAs autoadministrats.