Estudi EPICO

Un registre nacional per a l’estudi del comportament de la COVID-19 en els nens, el seu impacte en l’epidèmia mundial i les seves conseqüències en la població pediàtrica


Vols rebre respostes a les preguntes desconegudes pel que fa a la conducta d’aquest virus en els pacients pediàtrics?

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Estudi epidemiològic de les infeccions respiratòries pel nou Coronavirus (SARS-CoV-2) en població pediàtrica.
  • Investigadors principals: Dr. Alfredo Tagarro i Dra. Cinta Moraleda.
  • Centres d’implementació: Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario Clínico San Carlos, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Infanta Sofía, Hospital Universitario La Paz et al.
  • Població d’estudi: Tots els pacients sota els 17 anys d’edat, amb infecció de SARS-CoV-2 confirmada per PCR.
  • Tipus d’estudi: Estudi epidemiològic.

Objectius de l’estudi:

Objectius principals:
(1) Durant les properes 2 temporades, determinar la incidència de la infecció per SARS-CoV-2 en nens tractats per a infeccions respiratòries, avaluant si pot generar pics epidèmics similars al virus sincicial respiratori (RSV) i al virus de la grip.
(2) Descriure l’espectre de la malaltia, inclòs el temps de transmissió, associat a la infecció per SARS-CoV-2 en diferents grups d’edat pediàtrics.
(3) Descriure la taxa de mortalitat i complicacions en pacients pediàtrics amb infecció respiratòria de SARS-CoV-2.
(4) Predir el risc de mortalitat i complicacions en funció de les característiques clíniques, epidemiològiques i analítiques i del tractament rebut.
(5) Analitzar les implicacions de les coinfeccions en l’evolució dels casos d’infecció per SARS-CoV-2.
(6) Analitzar l’efecte dels antivirals disponibles sobre la morbiditat i la mortalitat en casos de coinfeccions víriques.
(7) Preparar una xarxa de resposta ràpida a altres possibles epidèmies de patògens respiratoris, coordinada amb xarxes internacionals com la xarxa europea PREPARE.
(8) Avaluar les seqüeles a mitjà termini de la infecció per SARS-CoV-2.

Més sobre aquest estudi:

Projecte EPICO: Iniciat el gener del 2020, té com a finalitat l’estudi i registre, principalment, la història natural i els factors de risc d’una mala evolució en població pediàtrica infectats per COVID-19 en els 2 anys vinents a Espanya. A més, s’identificaran els marcadors genètics i immunològics de l’hoste per predir la susceptibilitat a complicacions associades a la infecció per COVID-19 que permetran avaluar els riscos i, finalment, conduir al desenvolupament de noves solucions terapèutiques.

Valor afegit: El projecte EPICO, que involucra diversos equips pediàtrics de Madrid, coordinat a través de l’Institut d’Investigació de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre, ha estat recolzat i finançat per l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP).


El Hospital Universitari 12 de octubre recolza a EPICO, un registre per realitzar un estudi sobre la COVID-19 en població pediàtrica.
El Hospital Universitario Clínico San Carlos  recolza a EPICO, un registre per realitzar un estudi sobre la COVID-19 en població pediàtrica.
La Fundación Jiménez Díaz recolza a EPICO, un registre per realitzar un estudi sobre la COVID-19 en població pediàtrica.
El Hospital Universitario Infanta Sofía  recolza a EPICO, un registre per realitzar un estudi sobre la COVID-19 en població pediàtrica.

Altres estudis sobre pediatria:

Estudi CONFEADO

Aquest estudi pretén comprendre com els nens i adolescents de 9 a 16 anys van experimentar el confinament a França i com pot haver afectat…

Assaig clínic de vacunació pediàtrica contra la COVID

Aquest assaig clínic pediàtric pretén analitzar la seguretat, tolerabilitat i immunogenicitat de la vacuna contra la COVID de Pfizer a menors de 12 anys.

Estudi COPEDI-CAT

Quin és el paper dels nens en la dinàmica de la transmissió intradomiciliaria del SARS-CoV-2? Aquest estudi prospectiu confirma que els nens tenen menys probabilitats…

PanCOVID19: Avaluació dels tractaments farmacològics

Assaig clínic de fase III, obert, aleatoritzat i adaptatiu, sobre l'estudi d'alternatives farmacològiques en el tractament de la infecció greu en pacients pediàtrics amb COVID-19.

La microbiota nasofaríngia i el receptor ACE2 en la COVID-19

Quin és l'inici i la gravetat dels símptomes de COVID-19? Busquem la resposta en aquest estudi sobre el paper de la microbiota nasofaríngia i el…

Biomarcadors de la COVID-19 en pacients pediàtrics

Aquest estudi pretén caracteritzar la COVID-19 en la població pediàtrica mitjançant l'estudi de les variables clíniques, serològiques, bioquímiques i immunològiques d'aquests pacients.

Com afecta emocionalment la COVID-19 als nens i adolescents amb TEA

L'estudi pretén analitzar l'impacte dels estressors ambientals provocats per la COVID-19 sobre les emocions en nens i adolescents amb TEA.

La susceptibilitat a la COVID-19 per un tornada a l’escola segura

Com transmeten els nens la SARS-CoV-2? Aquest estudi sobre la COVID-19 té com a objectiu respondre a aquesta pregunta mitjançant l'anàlisi de casos en edat…

GEN-COVID, la influència de la genètica en la COVID-19

Com influeix la genètica de l'hoste en la susceptibilitat i la gravetat de la infecció? Més informació a GEN-COVID, un estudi de la COVID-19 sobre…

Estudi GESNEO-COVID

Aquest estudi permet la comprensió profunda de la transmissió de la infecció, així com de la resposta immunològica que es produeix en les mares embarassades…