Raloxifè per tractar processos inflamatoris per COVID-19

Aquest estudi pretén caracteritzar el perfil farmacològic del raloxifè contra els receptors de bradiquinina per tractar els processos inflamatoris deguts a COVID-19


Paraules clau: nonpeptide bradykinin partial agonist; drug repurposing; Covid-19 therapies; raloxifene

Resultats:

Results
Estudi de l’eficàcia funcional del raloxifè en cèl·lules CHO transfectades de forma estable amb el receptor B2 (N=2). (a) Estudi de l’efecte agonista el compost comparat amb la bradiquinina; (b) estudi de l’eficàcia del compost antagonista de la bradiquinina.

Els bons resultats de les diferents línies de recerca al voltant del raloxifè fan molt possible que el compost sigui un bon candidat com a fàrmac contra la COVID-19.

Juan Jesús Pérez

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Discovery of a Bradykinin B2 Partial Agonist Profile of Raloxifene in a Drug Repurposing Campaign.
  • Investigadors principals: Patricia Gomez-Gutierrez i Juan J. Perez.
  • Disseny: Mitjançant el cribratge virtual de fàrmacs han buscat medicaments capaços d’abatre el senyal de la bradicinina.
  • Mètodes: El cribratge de fàrmacs s’ha realitzat utilitzant metodologies de disseny de fàrmacs assistit per ordinador. Un cop identificat el compost in silico, es va enviar una mostra a un laboratori extern per a la seva caracterització in vitro, per corroborar el seu nou perfil farmacològic.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Caracteritzar el perfil farmacològic del raloxifè enfront dels receptors de bradiquinina.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Aproximadament el 20 % dels pacients de COVID-19 presenta un quadre clínic greu i precisa de cures intensives. Aquestes persones desenvolupen pneumònia de diversos graus que pot evolucionar cap a estadis més greus i provocar la disfuncionalitat de diversos òrgans. En aquests casos severs de la malaltia s’observen nivells elevats de molècules pro-inflamatòries diverses, un fenomen conegut com tempesta de citocines. Recentment, s’ha trobat que un mediador d’inflamació anomenat bradicinina podria ser el precursor d’aquest procés inflamatori que afecta els pacients més greus i que pot arribar a ser mortal.

Logoupc


Altres estudis sobre farmacologia:

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi ANTICOV: La COVID-19 a l’Àfrica

Col·labora amb l’estudi ANTICOV per tractar la COVID-19 a l’Àfrica.

Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d’administració d’antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l’impacte de la COVID-19 en el consum d’antibiòtics

Antihistamínics i azitromicina com a tractament de la COVID-19

Aquest estudi suggereix que el diagnòstic d’atenció primària i el tractament amb antihistamínics, més azitromicina en casos seleccionats, pot tractar la COVID-19 i prevenir la progressió de la malaltia greu en pacients d’edat avançada.

Tractament immunomodulador en pacients amb pneumònia greu COVID-19

Assaig clínic que pretén realitzar un tractament immunomodulador en pacients adults amb pneumònia greu COVID-19 amb l’objectiu d’ajudar a definir el tractament estàndard d’aquesta malaltia.

Ús real de remdesivir en pacients hospitalitzats amb COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu avaluar en la pràctica clínica l’eficàcia i seguretat de remdesivir en pacients ingressats per COVID-19.

Prevenció amb Calcifediol de problemes respiratoris causats per COVID-19

Aquest assaig clínic multicèntric pretén demostrar que el tractament amb calcifediol disminueix la necessitat de ventilació invasiva i ingressos a la Unitat de Cures Intensives i les defuncions.

Maraviroc en pacients hospitalitzats per COVID-19

Assaig clínic de fase II que avalua la seguretat i eficàcia del fàrmac Maraviroc combinat amb tractament estàndard enfront del tractament estàndard en pacients infectats per SARS-CoV-2 i hospitalitzats per COVID-19.