Puntuació de risc per predir la mortalitat hospitalària en COVID-19

La puntuació RIM, una eina senzilla i àmpliament disponible que pot ajudar a identificar els pacients amb risc de resultats fatals per COVID-19


Paraules clau: COVID-19; neutrophil-to-platelet ratio; NPR; neutrophil-to-lymphocyte ratio; NLR; hemogram-derived-ratios

Resultats:

El AUC (àrea sota la corba) dels models que incloïen NLR (ràtio de neutròfils-limfòcits) i NPR (ràtio de neutròfils-plaquetes) va tenir un comportament similar en ambdues cohorts:

1. Cohort d’entrenament:
NLR 0,873 (IC 95%: 0,849-0,898)
NPR 0,875 (IC 95%: 0,851-0,899)

2. Cohort de validació:
NLR 0,856 (IC 95%: 0,818-0,895)
NPR 0,863 (IC 95%: 0,826-0,901)

El AUC va ser de 0,885 (IC del 95%: 0,885-0,919) per VNLR (taxa de canvi de NLR) i de 0,891 (IC de el 95%: 0,861-0,922) per VNPR (taxa de canvi de NPR) en la cohort de validació.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Risk Score for Predicting In-Hospital Mortality in COVID-19 (RIM Score).
  • Investigadors principals: Alejandro López-Escobar, Rodrigo Madurga, José María Castellano, Sara Velázquez, Rafael Suárez del Villar, Justo Menéndez, Alejandro Peixoto, Sara Jimeno, Paula Sol Ventura i Santiago Ruiz de Aguiar.
  • Centres d’implementació: 10 hospitals del Grup HM Hospitales en diferents regions d’Espanya (incloent Madrid, Barcelona i Galícia).
  • Població d’estudi: 2543 pacients amb COVID-19 hospitalitzats entre l’1 de març i el 10 de juny de 2020. Es van excloure de l’anàlisi els pacients als quals els faltava SaO2 en el moment de l’ingrés (n = 299) o les dades de laboratori en les primeres 24 hores de l’ingrés (n = 258), quan l’edat era inferior a 18 anys (n = 5) o que havien mort en el moment de l’ingrés hospitalari (n = 26). Per tant, del total de 2543 pacients ingressats, 1955 (76,8%) van ser inclosos en l’anàlisi final.
  • Tipus d’estudi: Estudi retrospectiu.
  • Disseny: Els 1955 pacients van ser dividits en dos grups, 1310 pertanyien a la cohort d’entrenament i 645 a la cohort de validació. Es van generar quatre models diferents per predir la mortalitat intrahospitalària. Es van incloure les següents variables: edat, sexe, saturació d’oxigen, nivell de proteïna C reactiva, ràtio de neutròfils-plaquetes (NPR), ràtio de neutròfils-limfòcits (NLR) i la taxa de canvis de dos ràtios de l’hemograma (VNLR i VNPR) durant la primera setmana després de l’ingrés.
  • Mètodes: L’exactitud dels models per predir la mortalitat hospitalària es va avaluar mitjançant l’àrea sota la corba de característiques de l’operador receptor (AUC).

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Desenvolupar i validar una puntuació de risc per predir la mortalitat intrahospitalària en COVID-19 (Risk of In-hospital Mortality Score in COVID 19, RIM Score).

Més sobre aquest estudi:

Context científic: La malaltia per coronavirus 2019 (COVID-19) s’ha convertit en una pandèmia des del brot a la ciutat de Wuhan (Xina) al desembre de 2019, afectant més de cent milions de pacients a tot el món al gener de 2021, amb un nombre de morts superior als dos milions. A causa de l’elevat nombre de casos, molts sistemes sanitaris s’han col·lapsat per la ràpida evolució d’una malaltia banal, que pot ser tractada de forma ambulatòria, a una malaltia amb complicacions sistèmiques que inclouen insuficiència respiratòria aguda greu que requereix ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI), i la mort.

Generar una eina de predicció precisa per predir el curs clínic de la malaltia podria resultar molt útil per a l’estratificació de risc, la presa de decisions clíniques i l’optimització racional dels recursos, inclosa l’administració de fàrmacs per evitar efectes adversos greus i, en última instància, reduir la letalitat. Diversos estudis han proposat puntuacions clíniques senzilles per identificar els pacients amb risc de progressió a les formes més greus de la COVID-19.

Dades recents han proporcionat proves observacionals que relacionen les ràtios derivades de l’hemograma, la ràtio neutròfils-limfòcits (NLR) i la ràtio plaquetes-limfòcits (PLR), amb els casos més greus de COVID-19.

Hm Hospitales


Altres estudis epideimològics:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.

Impacte de la COVID-19 en l’odontologia a Colòmbia

Estudi transversal que analitza si la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament la pràctica de l’odontologia a Colòmbia, generant canvis en les activitats clíniques i en les perspectives de carrera.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.