Prevenció amb Calcifediol de problemes respiratoris causats per COVID-19

Aquest assaig clínic multicèntric pretén demostrar que el tractament amb calcifediol disminueix la necessitat de ventilació invasiva i ingressos a la Unitat de Cures Intensives i les defuncions


Descripció de l’estudi:

  • Títol: Prevention and Treatment With Calcifediol of COVID-19 Induced Acute Respiratory Syndrome (COVIDIOL).
  • Investigador principal: José López Miranda.
  • Centres d’implementació: Hospital Alto Guadalquivir (Jaén), Hospital Arnau de Vilanova (Valencia), Hospital Costa del Sol (Málaga), Hospital de Montilla (Córdoba), Hospital del Mar (Barcelona), Hospital General de Ciudad Real (Ciudad Real), Hospital General de Villarobledo (Albacete), Hospital Quironsalud Córdoba (Córdoba), et al.
  • Població d’estudi: S’esperen 1008 individus entre 18 i 80 anys amb diagnòstic confirmat mitjançant PCR de COVID-19 i imatge radiològica compatible amb exsudat pleuropulmonar inflamatori.
  • Tipus d’estudi: Assaig clínic multicèntric, intervencionista, de fase II, amb assignació paral·lela aleatòria sense emmascarament.
  • Disseny: El grup control rebrà la millor teràpia disponible (Best Available Therapy, BAT), mentre que el grup expermiental rebrà la BAT, més 2 càpsules de calcifediol de 266 mg els dies 3, 7, 14, 21 i 28.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Demostrar que en pacients entre 18 i 90 anys, positius per coronavirus, acabat hospitalitzats amb o sense suport respiratori oxigen, convencional o ventilació no invasiva (tipus BIPAP) el tractament amb calcifediol disminuirà la necessitat de ventilació invasiva i ingressos a la Unitat de Cures Intensives i defuncions.

Objectius secundaris:
(1) Avaluar si el tractament en pacients recentment hospitalitzats amb ventilació no invasiva disminuirà el temps a l’alta.
(2) Avaluar en pacients que requereixen ventilació invasiva i admissió a la UCI durant el procés, si el tractament disminuirà el nombre de dies fins a la retirada de la ventilació invasiva i si disminuirà el temps (en dies) a l’alta d’UCI.
(3) Avaluar si el tractament millora l’evolució clínica.
(4) Avaluar si el tractament millora l’evolució dels paràmetres d’hematimetría i bioquímica.
(5) Avaluar si el tractament disminueix els marcadors d’inflamació.
(6) Confirmar que els nivells baixos de 25OHD en sèrum tenen un paper en l’evolució negativa dels pacients al SARS.
(7) Avaluar la millora en la relació de saturació d’O2/FiO2, la millora en el grau de dispnea segons l’escala analògica de Borg, la millora de les troballes radiològiques per radiologia simple, la millora en la saturació transcutània d’O2 i els possibles efectes secundaris de l’tractament.

Més sobre aquest estudi:

Justificació: La deficiència greu de vitamina D es constitueix com una troballa comuna als pacients amb SARS. El receptor de la vitamina D (VDR) i els enzims metabòliques de la vitamina D s’expressen en gran mesura en les cèl·lules pulmonars dels subjectes amb lesió pulmonar aguda i pràcticament en totes les cèl·lules de les branques innates i adaptatius del sistema immunològic.

L’estimulació de l’VDR per calcifediol podria prevenir o mitigar la SARS-Coronavirus-2 controlant el sistema immunològic innat i adaptatiu. L’estimulació de l’VDR activa la transcripció de diversos gens que codifiquen els pèptids antimicrobians, com la Catelicidina. També inhibeix el MHC-II i la producció de les citocines IL-12 i IL-23, desplaçant així indirectament la polarització de les cèl·lules T d’un fenotip Th1 i Th17 cap a un fenotip Th2, reduint significativament l’IFN-α, IFN-γ , IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18, IL-33, TNF-α, TGFβ, etc. i les quimiocines, crítiques en el desenvolupament del SARS. L’estimulació de l’VDR també modula l’expressió de sistema renina-angiotensina (SRA), incloses les enzims convertidors d’angiotensina (Ang) I (ACE i ACE2), la renina i Ang II exercint efectes protectors sobre la lesió pulmonar del SARS, regulant el equilibri entre l’expressió dels membres de l’SRA i modulant específicament l’expressió de l’ACE2 pulmonar, el receptor del SARS-CoV-2.

L’estímul VDR a més de disminuir la inflamació pulmonar, podria contribuir a la recuperació alveolar, millorant la surfactant pulmonar, i inhibir la replicació de SARS-CoV-2.

Tenint en compte el nombre de morts, especialment la velocitat amb la qual s’estableix el SARS en un nombre significatiu de pacients infectats amb SARS-CoV-2, considerem que la utilitat del tractament amb calcifediol en estadis precoços de COVID-19 per prevenir o mitigar el desenvolupament del SARS s’ha de provar amb urgència en l’àmbit de metabolisme mineral per indicació no aprovada.

Hospitalquironsalud Cordoba
Hospital General Ciudadreal
Villarobledo

Arnaudevalencia
Costa Del Sol


Altres estudis sobre farmacologia:

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi ANTICOV: La COVID-19 a l’Àfrica

Col·labora amb l’estudi ANTICOV per tractar la COVID-19 a l’Àfrica.

Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d’administració d’antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l’impacte de la COVID-19 en el consum d’antibiòtics

Antihistamínics i azitromicina com a tractament de la COVID-19

Aquest estudi suggereix que el diagnòstic d’atenció primària i el tractament amb antihistamínics, més azitromicina en casos seleccionats, pot tractar la COVID-19 i prevenir la progressió de la malaltia greu en pacients d’edat avançada.

Tractament immunomodulador en pacients amb pneumònia greu COVID-19

Assaig clínic que pretén realitzar un tractament immunomodulador en pacients adults amb pneumònia greu COVID-19 amb l’objectiu d’ajudar a definir el tractament estàndard d’aquesta malaltia.

Ús real de remdesivir en pacients hospitalitzats amb COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu avaluar en la pràctica clínica l’eficàcia i seguretat de remdesivir en pacients ingressats per COVID-19.

Maraviroc en pacients hospitalitzats per COVID-19

Assaig clínic de fase II que avalua la seguretat i eficàcia del fàrmac Maraviroc combinat amb tractament estàndard enfront del tractament estàndard en pacients infectats per SARS-CoV-2 i hospitalitzats per COVID-19.

Assaig Solidaritat: Tractaments contra la COVID-19

Solidaritat és un assaig clínic internacional que pretén avaluar l’efecte d’una sèrie de medicaments pel tractament de la COVID-19.