França  

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.

Universidad de Antioquia, Colombia  

Impacte de la COVID-19 en l’odontologia a Colòmbia

Estudi transversal que analitza si la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament la pràctica de l’odontologia a Colòmbia, generant canvis en les activitats clíniques i en les perspectives de carrera.

Institut Català de la Salut, Espanya  

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.

França  

Dinàmica de la variant Delta a França

L’Institut Pasteur planteja en aquest estudi la hipòtesi que no hi ha canvis en la transmissibilitat de la variant Delta relacionada amb el clima durant el període d’estudi (15 de juny a l’1 d’octubre).

França  

Estudi DIABÉPI

Estudi DIABÉPI, un estudi quantitatiu sobre la relació de les persones amb diabetis amb la vacunació i la seva vulnerabilitat a l’epidèmia de la COVID-19.

 

França 2020

La pandèmia de COVID-19 està tenint un impacte significatiu en la demografia de França. Aquest estudi explica per què el nombre de morts atribuïdes a la COVID-19 en 2020 supera amb escreix l’augment de les morts per totes les causes entre 2019 i 2020.

França  

SARS-CoV-2 en poblacions parcialment vacunades

Aquest estudi pretén estudiar com la vacunació parcial de la població francesa hauria de canviar l’epidemiologia deL SARS-CoV-2 i determinar les implicacions pel control de l’epidèmia.

Internacional  

Estudi INTERCOVID

Aquest estudi multinacional mostra que les dones amb COVID tenen un 50% més de probabilitats de patir complicacions durant l’embaràs, però si la COVID és asimptomàtica el risc és el mateix que si no tinguessin la infecció.

Fwoef

Santé Publique France  

Estudi CONFEADO

Aquest estudi pretén comprendre com els nens i adolescents de 9 a 16 anys van experimentar el confinament a França i com pot haver afectat al seu benestar.

Hospital Universitari de Bellvitge, Espanya  

Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d’administració d’antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l’impacte de la COVID-19 en el consum d’antibiòtics

Región sanitaria Cataluña Central, España  

Estudi COnV-ert, el plasma convalescent per frenar la COVID-19

L’administració precoç de plasma convalescent en persones majors de 50 anys amb malaltia COVID-19 lleu o moderada pot frenar la progressió de la malaltia i disminuir la […]

Catalunya, Espanya  

Caracterització clínica de pacients amb COVID-19 en Atenció Primària

Aquest estudi observacional retrospectiu pretén caracteritzar clínicament els pacients amb COVID-19 a l’Atenció Primària de Catalunya.