La COVID-19 i l’embaràs

Quin és l’impacte de la COVID-19 a les mares i els fetus? Aquest estudi pretén respondre a aquesta pregunta mitjançant una enquesta online a dones embarassades amb i sense COVID-19


Descripció de l’estudi:

  • Títol: COVID19 and pregnancy: social online survey to assess clinical spectrum and impact on maternal-fetal wellbeing.
  • Investigator principal: Eduard Gratacós.
  • Centres d’implementació: Hospital Infantil Sant Joan De Déu (SJD), Hospital Clinic Barcelona (HCB), Hospital Sant Pau Barcelona, ​​Hospital Italià de Buenos Aires, Hospital Universitari de Xile, ESE Clínica Maternitat Rafael Calvo, Centre Mèdic Żelazna i Institut de Ciències clíniques Lund.
  • Població de l’estudi: 10.000 dones embarassades, amb i sense COVID-19.
  • Disseny: Es realitzarà una enquesta curta i realista utilitzant un qüestionari estructurat que es pot completar en només 5-10′. Tot i el poc temps requerit, proporcionarà informació valuosa sobre la presentació de la malaltia, el curs de l’embaràs i el nivell d’ansietat a través de qüestionaris validats. A més, es farà servir la geolocalització i les grans bases de dades disponibles de mapes socioeconòmics i de contaminació atmosfèrica per modelar aquests factors mitjançant enfocaments d’intel·ligència artificial.

Objectius de l’estudi:

Objectius principals:
(1) Descriure la prevalença de la infecció per SARS-CoV-2 en dones embarassades en diferents països i regions de l’món.
(2) Descriure l’espectre clínic i l’impacte en els resultats perinatals en diferents moments de la gestació.
(3) Avaluar els factors geogràfics o de sistema sanitari associats a la presentació clínica i de la taxa de complicacions greus.
(4) Avaluar els factors associats a la infecció i la presentació clínica, inclòs l’estrès.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Tot i que la majoria dels embarassos amb COVID-19 tenen una malaltia lleu, hi ha informes de casos amb presentacions greus o fins i tot mortals, que creen alarma entre les dones, els metges i la societat.

Així mateix, les dones embarassades són molt vulnerables als “danys col·laterals” de la COVID-19, és a dir, a les conseqüències socials, de benestar i econòmiques a llarg termini. Com que són joves, i aparentment “més protegides” de la COVID-19, no s’ha prestat atenció a l’embaràs. Això ha conduït a la manca de dades científiques fiables, generant estrès en les dones i impedint una informació basada en l’evidència per informar la societat, fer recomanacions i orientar les polítiques. Per tant, és urgent disposar de dades sòlides sobre com afecta la COVID-19 a l’embaràs i al seu fill.

La col·laboració internacional és fonamental per accelerar la generació de coneixements.

Sant Joan de Déu: És un hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, la ginecologia i l’obstetrícia, que compta amb una llarga història de més de 150 anys, durant la qual ha sofert moltes transformacions i canvis causa de la necessitat d’adaptar-se tant a les condicions socials i sanitàries de l’època com als avenços tecnològics ia l’evolució de l’assistència sanitària.

Sant Joan Compressio

Altres estudis sobre obstetrícia:

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estudi INTERCOVID

Aquest estudi multinacional mostra que les dones amb COVID tenen un 50% més de probabilitats de patir complicacions durant l’embaràs, però si la COVID és asimptomàtica el risc és el mateix que si no tinguessin la infecció.

Estudi LacCOVID

L’estudi LacCOVID ha demostrat que la llet de les dones lactants que han estat vacunades amb Pfizer-BioNTech conté anticossos específics contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs

Aquest estudi internacional té com a objectiu determinar l’espectre clínic i l’impacte de la infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs.

La llet materna i la transmissió vertical del SARS-CoV-2

Haurien de preocupar-se les dones lactants de la transmissió vertical de la SARS-CoV-2? Descobreix aquest estudi sobre el paper de la COVID-19 en la lactància

Estudi GESNEO-COVID

Aquest estudi permet la comprensió profunda de la transmissió de la infecció, així com de la resposta immunològica que es produeix en les mares embarassades i en els nounats durant la COVID-19.

Prevenció de la infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs

Pot la hidroxicloroquina (HCQ) prevenir de manera segura la infecció i les complicacions greus en dones embarassades? Aquest es centra en la prevenció de la COVID-19 durant l’embaràs.