Influència del sexe en els anticossos neutralitzants contra la SARS-CoV-2

Aquest estudi pretén determinar les diferències en l’evolució de la resposta immune en els mesos posteriors a la infecció per SARS-CoV-2 en homes i dones


Paraules clau: SARS-CoV-2; antibodies; sex-related differences; COVID-19.

Descripció de l’estudi:

 • Títol: Sex differences in the evolution of neutralizing antibodies to SARS-CoV-2.
 • Investigadors principals: Ludivine Grzelak, Aurélie Velay, Yoann Madec, Floriane Gallais, Isabelle Staropoli, Catherine Schmidt-Mutter, Marie-Josée Wendling, Nicolas Meyer, Cyril Planchais, David Rey, Hugo Mouquet, Nathalie Reix, Ludovic Glady, Yves Hansmann, Timothée Bruel, Jérome De Sèze, Arnaud Fontanet, Maria Gonzalez, Olivier Schwartz i Samira Fafi-Kremer.
 • Centres d’implementació: Hospital Universitari d’Estrasburg, França.
 • Població d’estudi: 308 treballadors sanitaris RT-qPCR + amb malaltia lleu.
 • Tipus d’estudi: Estudi de cohort prospectiu, intervencionista, monocèntric, longitudinal.
 • Disseny: Es van mesurar els anticossos contra la SARS (S), la nucleoproteína (N) i els anticossos neutralitzants (naps) en els sèrums dels participants, recollits en dos moments fins a 6 mesos després de l’inici dels símptomes.
 • Mètodes:
  – Anàlisi estadística
  – Assaigs serològics

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Estudiar l’evolució de la resposta immune en els mesos posteriors a la infecció per SARS-CoV-2 en homes i dones.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: La durada de les respostes immunitàries humorals al SARS-CoV-2 és objecte de debat. Els pacients amb COVID-19 greu produeixen més anticossos que els individus asimptomàtics o lleugerament simptomàtics. Alguns estudis van mostrar una ràpida disminució en els convalescents, independentment de la gravetat de la malaltia, mentre que altres van informar de nivells d’anticossos estables en els tres primers mesos.

Les quantitats d’anticossos anti-Spike (S) es correlacionen amb la capacitat de neutralització, ja que l’S és el principal, si no l’únic, objectiu dels anticossos neutralitzants. Els nivells d’anticossos neutralitzants també varien en funció del temps transcorregut des de l’inici dels símptomes (POS) i de la gravetat de la malaltia. Se sap poc sobre la influència del sexe, l’edat i l’índex de massa corporal (IMC) en la longevitat dels anticossos anti-SARS-CoV-2, especialment en els individus lleugerament simptomàtics, que representen la majoria dels casos de COVID -19.


Otros estudios sobre inmunología:

Autoanticossos com a indicador d’un mal pronòstic de COVID-19

Aquest estudi demostra que el 10% dels pacients amb COVID-19 severa presenten anticossos neutralitzants contra la citocina interferó tipus 1.

Implicacions pronòstiques de la ràtio neutròfils-limfòcits en la COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu determinar si la relació neutròfils-limfòcits (NLR) pot ser útil per al diagnòstic i el tractament de la COVID-19.

Puntuació de risc per predir la mortalitat hospitalària en COVID-19

La puntuació RIM, una eina senzilla i àmpliament disponible que pot ajudar a identificar els pacients amb risc de resultats fatals per COVID-19.

CoViproteHCt

La identificació de veritables marcadors d’immunitat protectora permetrà identificar els individus, en particular a el personal sanitari que treballa amb pacients de COVID-19 i en altres àrees crítiques protegides de la reinfecció.

Teràpia amb plasma convalescent i COVID-19

El plasma convalescent amb anticossos anti-SARS-CoV-2 sembla ser un enfocament molt prometedor en el context dels símptomes prolongats de COVID-19 en pacients incapaços de presentar una resposta humoral específica al SARS-CoV-2.

Immune

Malalties autoimmunes i immunomediades i COVID-19 simptomàtica

Aquest estudi analitza si els pacients amb malalties autoimmunes i infecció per coronavirus tenen un menor risc de desenvolupar COVID greu.

Diseño Sin Título (3)

COV-Immunity

Ets immunosupressor? Contribueix a la comprensió de la cinètica de la immunització adaptativa contra la COVID-19 participant en l’estudi COV-Immunity.

Desenvolupament de teràpies basades en la resposta cel·lular del SARS-CoV-2

Aquest estudi pretén comprendre millor el funcionament de la resposta immunitària enfront el SARS COV-2 per proposar nous tractaments basats en la resposta cel·lular de l’organisme enfront de la COVID-19.