Dna

Identificació de gens que prediguin la gravetat de la COVID-19

El projecte INMUNGEN-COV-2 té com a objectiu identificar gens que prediguin la gravetat de la COVID-19 en pacients sense patologies prèvies


La investigadora principal d’aquest estudi, Anna Planas, explica el projecte en aquest vídeo.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: INMUNGEN-COV-2.
  • Investigadora principal: Anna Planas.
  • Co-investigadors: Compte amb el suport i col·laboració de diferents investigadors i serveis (Dr. Alex Soriano, Dr. Manel Juan, Dr. Francisco Soriano, Dra. Anna Mensa, Dr. José Mensa) del Clínic i de l’IDIBAPS. També participa en el projecte el Dr. Israel Fernández-Cadenas del Hospital de Sant Pau de Barcelona, junt amb diversos investigadors de diferents centres i instituts del CSIC.
  • Centre d’implementació: Hospital Clínic de Barcelona.
  • Població d’estudi: Pacients de menys de 60 anys sense patologies previes.
  • Mètodes: Compararan 100 pacients sans que no van mostrar afectació clínica amb altres 100 pacients que, sense patologies prèvies, van patir una major afectació.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Esbrinar per què alguns pacients infectats amb el coronavirus SARS-CoV-2 tenen una afectació clínica lleu mentre que altres desenvolupen formes molt greus de la malaltia COVID-19.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: En vuit de cada deu persones la COVID-19 provoca símptomes lleus, però, en altres, pot arribar a causar una malaltia respiratòria greu com, per exemple, una pneumònia, i fins i tot la mort. L’edat avançada i la presència de malalties cròniques augmenten el risc de necessitar ingrés a UCI i de morir. No obstant això, també hi ha pacients més joves sense patologies prèvies que desenvolupen formes molt greus de la malaltia per motius actualment desconeguts.

Valor afegit: L’estudi INMUNGEN-COV-2 proposa que les variacions genètiques que hi ha a la població poden determinar una capacitat diferent de les persones per respondre a agressions causades per la infecció. La complicació més greu es produeix per una resposta exacerbada de el sistema immune innat, que és la nostra primera línia de defensa enfront de les infeccions. Aquesta resposta exagerada és capaç de causar lesions en el sistema respiratori i altres òrgans.

Hospital Clínic: És un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya (CatSalut) i la Universitat de Barcelona, ​​i està organitzat en instituts especialitzats, centres de diagnòstic i àrees transversals. Aquest hospital és un centre de salut pública altament especialitzat i tecnològic, reconegut pel seu nivell d’excel·lència i qualitat en els camps de l’atenció, la recerca, la innovació i l’ensenyament.

Logocsic

Altres estudis sobre genètica:

Holaaaaa

Factors genètics implicats en la COVID-19

Aquest estudi indica que variants de dues regions del genoma humà estan associades amb un major risc de desenvolupar insuficiència respiratòria en pacients amb infecció per SARS-CoV-2.

Anàlisi genètica de la SARS-CoV-2 a Armènia

Aquest estudi pretén analitzar genèticament el SARS-CoV-2 en la població armènia mitjançant la seqüenciació del genoma complet amb nanoporus.

Dqopdj

Factors epigenètics que prediuen la gravetat de la COVID-19

Aquest estudi d’associació de tot l’epigenoma (EWAS) demostra que la dotació epigenètica de cada individu influeix en la gravetat de la malaltia COVID-19.

Hola

Variacions genètiques en el receptor de la testosterona y COVID-19

L’estudi demostra que les variants en els receptors d’andrògens són un factor que influeix en la pitjor evolució d’alguns homes amb COVID-19.

GEN-COVID, la influència de la genètica en la COVID-19

Com influeix la genètica de l’hoste en la susceptibilitat i la gravetat de la infecció? Més informació a GEN-COVID, un estudi de la COVID-19 sobre genètica.

Estudi EPICO

Un registre nacional per a l’estudi del comportament de la COVID-19 en els nens, el seu impacte en l’epidèmia mundial i les seves conseqüències en la població pediàtrica.