Factors predictius del fracàs del HFNO en pacients amb COVID-19

Aquest estudi pretén descriure l’ús de la HFNO en pacients adults amb insuficiència respiratòria aguda per COVID-19 i identificar els factors associats a un major risc d’intubació


Paraules clau: High-flow nasal oxygen therapy; COVID-19; Invasive mechanical ventilation; Hypoxemic respiratory failure.

Resultats:

– Dels 259 pacients, el 54% (140) van necessitar suport respiratori mitjançant intubació.

– Els principals predictors d’intubació van ser els índexs SOFA (avaluació de fallada orgànica seqüencial), que avaluen l’aparició i evolució de la fallada multiorgànica en pacients d’UCI, i ROX, que combina informació dels paràmetres respiratoris i l’oxigenació de l’pacient.

– A diferència d’altres estudis en pacients no-COVID-19, una baixa oxigenació en l’ingrés no va suposar un marcador fiable per a la intubació.

Descripció de l’estudi:

 • Títol: Predictors of failure with high-flow nasal oxygen therapy in COVID-19 patients with acute respiratory failure: a multicenter observational study.
 • Investigadors principals: Ricard Mellado-Artigas, Luis Eduardo Mujica, Magda Liliana Ruiz, Bruno Leonel Ferreyro, Federico Angriman, Egoitz Arruti, Antoni Torres, Enric Barbeta, Jesús Villar i Carlos Ferrando.
 • Centres d’implementació: 36 hospitals d’Espanya i Andorra, promogut per la Societat Espanyola d’Anestesiologia i Reanimació (SEDAR).
 • Població d’estudi: Base de dades recopilada de manera prospectiva de 259 pacients majors de 18 anys, amb ingrés a l’UCI amb diagnòstic d’insuficiència respiratòria aguda relacionada amb la COVID-19, mostra nasofaríngia o pulmonar confirmatòria positiva amb COVID-19.
 • Tipus d’estudi: Estudi de cohort prospectiu i multicèntric.
 • Disseny: Els pacients van rebre HFNO en el moment de l’ingrés a la UCI durant un període de 22 setmanes (del 12 de març a el 13 d’agost de 2020). Els resultats d’interès van ser els factors del dia de l’ingrés a l’UCI associats a la necessitat d’intubació endotraqueal.
 • Mètodes:
  – Es van utilitzar models de regressió logística multivariable i d’efectes mixtes.
  – Es va derivar un model predictiu per a la intubació endotraqueal en pacients tractats amb HFNO i es va validar internament.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Descriure l’ús d’oxigen nasal d’alt flux (HFNO) en pacients amb insuficiència respiratòria aguda per COVID-19 i els factors associats a un canvi a la ventilació mecànica invasiva.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: L’oxigen nasal d’alt flux (HFNO) redueix la necessitat d’intubació endotraqueal en pacients amb insuficiència respiratòria aguda. En els últims mesos, diversos estudis han informat d’experiències amb la teràpia de HFNO en pacients amb COVID-19. A més, una publicació recent suggereix que el HFNO, comparat amb l’oxigenoteràpia, podria disminuir les necessitats de ventilació mecànica invasiva en aquests pacients. Si es valida, l’ús del HFNO no només seria beneficiós pels pacients individuals tractats de forma no invasiva, sinó també per a aquells als quals se’ls planifica una ventilació mecànica invasiva mitjançant l’assignació racional de recursos. Per contra, retardar la intubació triant un enfocament no invasiu pot associar-se a pitjors resultats en pacients amb la síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA). Per tant, la identificació dels pacients amb més risc de fracàs podria ser molt valuosa per a evitar retards en l’elecció del millor enfocament de gestió.

Idibaps
Sedar


Altres estudis sobre UCIs:

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.