Vaccin

Estudi sobre la opinió de la població espanyola sobre la vacuna COVID-19

Aquest estudi transversal pretén determinar l’actitud de la població espanyola cap a la vacunació contra la COVID-19


Paraules clau: vaccination hesitancy; COVID-19; perception; socio-cultural factors

Resultats:

164 participants van declarar que no es vacunarien (22,43%), dels quals:

– el 20-24% no eren treballadors sanitaris o estaven aturats,
– el 17,5% eren metges,
– el 31,5% eren altres treballadors sanitari,
– gairebé el 35% eren infermers.

Reasons
Figura 1. Principals raons per no voler vacunar-se (global) en percentatge.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Spain’s Hesitation at the Gates of a COVID-19 Vaccine.
  • Investigadors principals: Francesc Saigí-Rubió, Hans Eguia, Franco Vinciarelli,Marina Bosque-Prous i Troels Kristensen.
  • Població d’estudi: 731 individus espanyols.
  • Tipus d’estudi: Estudi transversal.
  • Mètodes: Els participants van ser reclutats utilitzant Twitter® com a eina de difusió per arribar al major nombre possible d’enquestats en diferents parts del territori espanyol. Les dades es van recollir entre el 10 de setembre i el 23 de novembre de 2020 mitjançant un qüestionari en línia. Els enquestats van respondre a preguntes sobre si tenien intenció de vacunar-se i van proporcionar la raó principal de les seves respostes. Per estimar les associacions entre la indecisió de vacunació i les variables independents, es van ajustar models de regressió de Poisson amb variància robusta.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Delinear un patró sobre la indecisió sobre la vacuna en una mostra de població espanyola, considerant els grups d’edat i la condició de personal sanitari.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: S’han realitzat molts estudis d’investigació sobre la indecisió de la vacuna contra la COVID-19 a Europa, Estats Units i Àsia, però no a Espanya. És crucial determinar l’actitud de la població cap a la vacunació contra la COVID-19, ja que per gestionar la pandèmia de COVID-19 cal identificar els factors d’indecisió vacunal de la població. Necessitem més del 70% de persones vacunades en una comunitat per aconseguir la immunitat de ramat, el que significa que la vacuna per si sola no és suficient.

Per dissenyar polítiques adequades per a la vacunació contra el COVID-19, primer s’han d’identificar les percepcions negatives de la població per contrarestar-les. Una política equivocada podria generar més rebuig que afinitat.

Per identificar els possibles factors relacionats amb la indecisió en la vacunació contra la COVID-19, s’han considerat les “5A” de Thomson per a descriure l’adopció de la vacuna: accés, assequibilitat, conscienciació, acceptació i activació. La consideració d’aquests factors permetrà establir les probabilitats de rebuig a la vacuna fins i tot abans que estigui disponible; a més, permetrà establir models que es puguin utilitzar per combatre la indecisió a la vacuna.

Altres estudis de la UOC: La UOC ha iniciat un altre estudi sobre “La percepció social de les vacunes contra la COVID-19“.

Uoc
Semergen
Heca

Altres estudis:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

La percepció social de les vacunes contra la COVID-19

Aquest estudi de la UOC pretén conèixer l’opinió de la població espanyola i el personal assistencial professional sobre les vacunes de la COVID-19.

CombivacS

Assaig clínic dissenyat per avaluar la seguretat i immunogenicitat d’una dosi de la vacuna anomenada Comirnaty (Pfizer) en persones que han rebut prèviament una dosi de la vacuna Vaxcevria (AstraZeneca).

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Projecte NAUTILUS

El projecte NAUTILUS pretén desenvolupar una plataforma d’intel·ligència artificial per identificar, predir i intervenir sobre els símptomes persistents en les persones que han patit la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.