Screening radiològic per a diagnòstic de la gravetat de la COVID-19

Aquest estudi radiològic utilitza intel·ligència artificial per detectar la gravetat de la pneumònia causada per la COVID-19


Descripció de l’estudi:

  • Títol: Screening radiogràfic, d’inspecció de tòrax en pacients amb COVID19.
  • Investigador principal: Francisco Javier Albiol Colomer.
  • Co-investigadors: Luis Caballero Ontanaya, Salvador Tortajada Velert, Mariam de la Iglesia Vayá, Antonio Albiol Colomer, Alberto Albiol Colomer, Jon Ander Gómez Adrian i Roberto Paredes Palacios.
  • Centres d’implementació: Institut de Física Corpuscular, Universitat Politècnica de València, Fundació per al Foment de la Investigació Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Desenvolupament d’un sistema d”screening’ radiològic per ajudar a identificar la gravetat de la pneumònia generada per la COVID-19.

Més sobre aquest estudi:

Un dels aspectes simptomàtics de la COVID-19 és l’efecte de la pneumònia. Mitjançant tecnologies de ‘machine learning’, l’estudi ajudarà al desenvolupament d’un sistema de cribatge radiològic basat en intel·ligència artificial per ajudar a identificar els casos més greus de COVID-19.

L’IFIC, la Universitat Politècnica de València i la Fundació FISABIO han desenvolupat diversos projectes de radiologia, física mèdica i intel·ligència artificial. Entre d’altres, l’IFIC i la UPV van participar en el desenvolupament i implantació de tècniques de ‘machine learning’ per ajudar al diagnòstic de càncer de mama mitjançant mamografies.

IFIC: L’Institut de Física Corpuscular (IFIC) és un centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques i de la Universitat de València dedicat a la investigació en física nuclear, de partícules i d’astropartícules i a les seues aplicacions tant en física mèdica com en altres camps de la Ciència i la Tecnologia.

FISABIO: La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és una entitat sense ànim de lucre de caràcter científic i assistencial, el fi primordial de la qual és el foment, impuls i desenvolupament de la investigació cientificotècnica, sanitària i biomèdica en la Comunitat Valenciana.

Ific
CSIC
Universitat de València
Universitat Politècnica de València
Fundació Fisabio

Altres estudis:

La percepció social de les vacunes contra la COVID-19

Aquest estudi de la UOC pretén conèixer l’opinió de la població espanyola i el personal assistencial professional sobre les vacunes de la COVID-19.

Projecte NAUTILUS

El projecte NAUTILUS pretén desenvolupar una plataforma d’intel·ligència artificial per identificar, predir i intervenir sobre els símptomes persistents en les persones que han patit la COVID-19.

CoronaSurveys

El projecte CoronaSurveys és un esforç de col·laboració entre diverses universitats, institucions de recerca i voluntaris independents que pretén recollir i publicar dades relatives a la pandèmia de COVID-19 en diferents països.

Diagnòstic de l’afectació toràcica pediàtrica de la COVID-19

Tomografia computada de tòrax (TC) + intel·ligència artificial (IA): un enfocament potencialment complementari a la RT-PCR per a la detecció de la COVID-19 i la caracterització de lesions.

Els gossos detectors com ajuda en la detecció de COVID-19

Què passaria si els gossos poguessin detectar persones que fossin positives per COVID-19? Aquesta és la pregunta que el professor Dominique Grandjean, professor i investigador del EnvA per iniciativa del projecte Nosaïs-Covid19, intenta respondre en aquest estudi.

Paper Made Lungs Isolated On Orange With Viruses

Ecografia pulmonar portàtil per al diagnòstic de la pneumònia COVID-19

S’ha creat un índex de gravetat de l’ecografia per demostrar l’eficàcia de l’ecografia pulmonar portàtil tant per al diagnòstic com per al seguiment diari dels pacients amb pneumònia COVID-19.

Vaccin

Estudi sobre la opinió de la població espanyola sobre la vacuna COVID-19

Aquest estudi transversal pretén determinar l’actitud de la població espanyola cap a la vacunació contra el COVID-19.

Un algoritme per estimar en temps real el nombre de casos de COVID-19

Un estudi que presenta un mètode per mitigar els efectes epidèmics mitjançant l’estimació del nombre de casos de COVID-19 sense haver d’esperar a les confirmacions de laboratori.

Projecte COMETE

L’objectiu del projecte, dirigit pel el batalló de Marsella de bombers de la marina francesa, és analitzar les aigües residuals i val·lidar els protocols de descontaminació en llocs exposats al virus en Marsella.

Impacte del confinament per la COVID-19 en persones grans fràgils

Aquest estudi, el primer del programa +ÀGIL-COVID19, avalua l’efecte del confinament per la COVID-19 sobre els nivells d’activitat física i el benestar emocional en persones grans fràgils.