Pronòstic dels pacients positius per COVID-19 a l’atenció primària


Descobreix en aquest estudi els factors determinants en el pronòstic de la COVID-19 a l’atenció primaria per lluitar contra la pandèmia

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Determinants del pronòstic dels pacients COVID-19 positius diagnosticats a l’atenció primària: estudi de cohorts.
  • Investigador principal: Carles Brotons.
  • Co-investigadors: Patricia Montenegro, Irene Moral, Alba Aguado, Roger Codinachs, Lluis Cuixart, Xavier Farrés.
  • Centres d’implementació: Unitat de Recerca de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària UDACEBA, vinculada a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Sant Pau. EAP Sardenya, EAP Sagrada Família, EAP Gaudí, EAP Dreta Eixample, EAP Vic, EAP Centelles.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Avaluar el pronòstic a l’any del diagnòstic dels pacients COVID-19 positius que es segueixen a l’atenció primària.

Objectiu secundari: Avaluar els factors determinants de mal pronòstic a l’any del diagnòstic. Començar una cohort de seguiment de pacients COVID-19 amb la idea de anar seguint-la amb el temps.

Més sobre aquest estudi:

Unitat Docent Aceba: La Unitat Docent Aceba (UDACEBA) és una institució acreditada pel Ministeri de Salut en 2005 per a la formació de residents de medicina familiar i comunitària.

D’altra banda, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Sant Pau es va crear el 2009, com a resultat dels esforços de l’Institut de Recerca i nou entitats del seu entorn per convergir en un centre de recerca d’alt nivell destinat a desenvolupar noves tècniques i processos per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

EAP Sardenya: És un dels centres de salut obert a la societat en què s’implementa i que té la missió d’oferir serveis d’alta qualitat al pacient, utilitzant la tecnologia més innovadora. També té com a objectiu responsabilitzar-se de l’Atenció Primària de la població integrada en la seva Àrea Bàsica de Salut (ABS). estudi sobre la seroprevalència de la COVID-19.

Altres estudis sobre atenció primària:

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.

Caracterització clínica de pacients amb COVID-19 en Atenció Primària

Aquest estudi observacional retrospectiu pretén caracteritzar clínicament els pacients amb COVID-19 a l’Atenció Primària de Catalunya.

Teleconsultes en Atenció Primària abans i després de la COVID

La pandèmia COVID-19 ha contribuït a generalitzar l’ús de la telemedicina com a eina per mantenir el contacte entre els ciutadans i el sistema sanitari. Aquest estudi pretén analitzar el perfil dels ciutadans que utilitzen l’eina eConsulta i els motius del seu ús.

L’efecte de la COVID en les visites en els centres d’atenció primària

Aquest estudi pretén conèixer com la pandèmia ha afectat la salut dels ciutadans i ha modificat l’activitat assistencial en els centres d’atenció primària.

Antihistamínics i azitromicina com a tractament de la COVID-19

Aquest estudi suggereix que el diagnòstic d’atenció primària i el tractament amb antihistamínics, més azitromicina en casos seleccionats, pot tractar la COVID-19 i prevenir la progressió de la malaltia greu en pacients d’edat avançada.

Factors pronòstics en pacients infectats per COVID-19

La determinació de les característiques clíniques, biològiques i radiològiques dels pacients amb sospita d’infecció per COVID-19 és clau per al tractament i l’aïllament dels contactes entre individus

Estudi de seroprevalença de l’EAP Sardenya

Quina és la immunitat de la comunitat contra la SARS-CoV-2? En aquest estudi d’EAP Sardenya, es monitoritzarà la seroprevalença d’anticossos contra la COVID-19 en casos probables i possibles.