Impacte del confinament per la COVID-19 en persones grans fràgils


Aquest estudi, el primer del programa +ÀGIL-COVID19, avalua l’efecte del confinament per la COVID-19 sobre els nivells d’activitat física i el benestar emocional en persones grans fràgils


Paraules clau: COVID-19; fragilitat; envelliment; activitat física; salut mental; relacions socials

Entrega Ajuts Investigacio Pla Bcnciencia La Caixa Scaled 1
Els PIs dels projectes de recerca finançats per Barcelona Ciència 2019

Un projecte subvencionat per:

La Cixa 1
Ajuntament Bcn 2

Descripció de l’estudi:

 • Títol: Multifactorial contribution to changes in frail older adults’ physical activity during the COVID-19 pandemic.
 • Investigador principal: Marco Inzitari.
 • Co-investigadors: Laura M Pérez, Carmina Castellano-Tejedor, Matteo Cesari, Luis Soto-Bagaria, Joan Ars, Fabricio Zambom-Ferraresi, Sonia Baró, Francisco Díaz, Jordi Vilaró, María B Enfedaque, Paula Espí i Daniel Salvador.
 • Centre d’implementació: CAP Bordeta-Magòria.
 • Població d’estudi: Individus de ≥ 65 anys, que presenten com a mínim un signe de fragilitat (p. ex. marxa lenta, debilitat, problemes de memòria, pèrdua de pes involuntària, suport social deficient) i no diagnosticats prèviament per SARS-CoV-2 (n = 98).
 • Tipus d’estudi: Estudi de cohorts intervencionista.
 • Mètodes: Els participants, derivats del projecte +ÀGIL Barcelona, es van avaluar per trucada telefònica durant el confinament, sempre que es disposés d’una valoració geriàtrica integral de 12 mesos abans. L’activitat física (AF) es va mesurar abans i després del confinament amb l’eina Brief Physical Activity Assessment Tool (BPAAT). Es van utilitzar altres eines per mesurar el benestar emocional i l’autonomia en les activitats de la vida quotidiana (índex Barthel).

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Avaluar l’efecte del confinament en els nivells d’activitat física i identificar predictors d’activitat física suficient / insuficient en persones grans fràgils de la comunitat. A més, aquest projecte mesurarà l’impacte del confinament en el benestar emocional i l’autonomia funcional.

Més sobre aquest estudi:

+ÀGIL Barcelona (Atenció primària i Geriatria Integrades amb visió Longitudinal) és un programa d’intervenció multidimensional implementat, en curs i en condicions reals, basat en la integració de l’atenció primària, la geriatria i altres recursos comunitaris.
El programa es basa a realitzar una valoració geriàtrica integral (VGI) als inscrits, persones grans fràgils sense diversitat funcional, per part d’un equip multidisciplinari geriàtric en col·laboració amb professionals d’atenció primària, per dissenyar una intervenció personalitzada comunitària. Els pilars de la intervenció inclouen un “impuls” de 10 setmanes d’exercici físic multicomponent amb l’objectiu de capacitar els participants per realitzar AF, complementat amb sessions a casa basades en la plataforma validada ViviFrail. Després de l’impuls, es manté l’AF amb els recursos de la comunitat. També formen part de la intervenció: promoure la dieta mediterrània, l’educació sanitària i optimitzar les teràpies farmacològiques. Després de la VGI inicial, el/la geriatre/a realitza una altra valoració al cap de 3 mesos (i ocasionalment al cap de 6 mesos) per revisar i adaptar la intervenció.

+ÀGIL-COVID19 és un “spin-off” de el programa + ÀGIL Barcelona.
En aquest programa, la intervenció multicomponent per revertir la fragilitat en persones fràgils però encara autònomes de la comunitat, es realitza dins del context de la COVID-19. Tenint en compte, sobretot, els efectes del confinament sobre les persones grans que no han patit la malaltia.

Valor afegit: Com que els participants de l’estudi procedeixen del programa + ÀGIL Barcelona, tenen una VGI completa i realitzada de manera presencial, prèvia a l’avaluació de l’activitat física, que serveix com a base de partida objectiva anterior al confinament per la COVID-19. A més, en l’entrevista telefònica fem servir algunes escales de valoració que repeteixen les que havíem utilitzat prèviament. D’aquesta manera, podem veure les tendències o canvis en avaluacions objectives pre-post confinament.

El Parc Sanitari Pere I Virgili participa en aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.
L'UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) participa en aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.
L'Irccs Instituti Clinici Scientifici Maugeri participa en aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.
La Università Di Milano participa en aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.
AVISMÓN participa aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.
L'Institut Català de la Salut (ICS) participa aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.
Vall d'Hebron Institut de Recerca participa aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.
Blanquerna Universitat Ramon Llull  participa aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.
Psynaptic participa aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) participa aquest estudi sobre el confinament per la COVID-19.

Altres estudis sobre fragilitat:

APTITUDE a Andorra

Aquest estudi que s'està realitzant a Andorra forma part del projecte interregional APTITUDE, i té com a objectiu allunyar a la gent gran de Canillo…