Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19


Vols monitoritzar la teva salut mental, emocional i espiritual després d’haver patit la pèrdua d’un familiar o amic per COVID-19?

Paraules clau: Dol; salut mental; covid19; dol patològic; PRO; PRE

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Caracterización del estado emocional y espiritual del duelo por COVID-19 en adultos.
  • Investigador principal: José Antonio Tamayo.
  • Co-investigadors: Elena García García, Laura Martínez Rodríguez, Feliz Zaragoza, Juan Carlos Fernández, Patricia Acinas, Dolores Nieto i Ana Navea.
  • Centres d’implementació: Coordinat des de la Fundación San Juan De Dios, reclutament no dependent d’un centre assistencial.
  • Població d’estudi: 200 subjectes majors de 18 anys.
  • Tipus d’estudi: Estudi observacional prospectiu.
  • Diseny: Estudi descriptiu.
  • Mètodes: Análisis descriptivo de variables predictoras de duelo patológico y patología mental asociada.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Descriure de manera prospectiva l’evolució de l’estat emocional i espiritual dels adults usuaris d’una plataforma remota per al seguiment i gestió del dol derivat de la pèrdua d’algun afí per COVID-19.

Objectius secundaris:
(1) Conèixer les característiques sociodemogràfiques, clíniques, emocionals i espirituals dels adults en dol a causa de la COVID-19.
(2) Estudiar la incidència dels factors de risc descrits per la complicació del dol, de dol complicat i de simptomatologia psicopatològica en aquestes persones.
(3) Identificar les variables que puguin predir els diferents cursos evolutius de l’estat emocional i espiritual d’aquestes persones.
(4) Explorar la satisfacció dels usuaris amb l’aplicació en termes de la utilitat percebuda a l’hora de gestionar el dol, i si existeixen diferències en la gestió del dol i en les variables de salut mental en funció de la seva satisfacció.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Entre les múltiples situacions de pèrdua que hem viscut com a persones i ciutadans durant la pandèmia per COVID-19 (restriccions de llibertats, autonomia, salut…), es troba la mort d’un ésser estimat per la infecció d’aquest coronavirus o per altres circumstàncies durant el confinament i estat d’alarma. Segons Payás (2020), el dol per COVID-19 constitueix un dol traumàtic perquè reuneix els requisits següents: rapidesa (falta de temps per assimilar), sorpresa (no anticipació del que succeiria), incertesa (temps d’espera sense saber quan acabarà), impotència (no poder respondre), incomprensió (manca d’informació adequada), solitud en el moment de la pèrdua (no poder ser sostingut o contingut), solitud després de la pèrdua (absència de relacions reparadores), i desbordament (alta intensitat emocional).

Fsjd lidera este estudio sobre el estado emocional y espiritual de adultos que hayan perdido algún allegado por COVID-19.


Altres estudis sobre salut mental:

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.

Fwoef

Estudi CONFEADO

Aquest estudi pretén comprendre com els nens i adolescents de 9 a 16 anys van experimentar el confinament a França i com pot haver afectat al seu benestar.

Captura2

Resiliència i salut mental en temps de COVID-19

Estudi longitudinal per analitzar l’associació entre resiliència i psicopatologia en la població clínica de nens i adolescents en el període de confinament i als 3 i 6 mesos de seguiment.

CoviPrev: Com ha afectat el confinament a la salut mental?

Aquest estudi pretén estudiar els canvis en el comportament i la salut mental durant la pandèmia de COVID-19 a la població francesa.

VIVRE-COVID-19.fr

Estudi que ajuda a proporcionar dades per orientar l’acció pública, en particular a través de l’acció de el Ministeri de Salut en la gestió digital de la crisi COVID-19.

Com afecta emocionalment la COVID-19 als nens i adolescents amb TEA

L’estudi pretén analitzar l’impacte dels estressors ambientals provocats per la COVID-19 sobre les emocions en nens i adolescents amb TEA.