REACT-1: La prevalença del virus a Anglaterra

Com progressa la pandèmia a Anglaterra? Aquest estudi ajudarà a estimar la prevalença de la infecció pel virus COVID-19 mitjançant una avaluació en temps real de la transmissió comunitària (REACT)


Paraules clau: SARS-CoV-2; COVID-19; prevalença; PCR; virus; diagnòstic al punt d’atenció

Preguntes i respostes amb l’equip REACT: les investigadores del REACT Dra. Atchison i Prof. Barclay, organitzen una sessió pública de preguntes i respostes sobre proves d’anticossos.

A falta d’una vacuna, el testeig és l’única manera de sortir del bloqueig.

Prof ara darzi

Descripció de l’estudi:

  • Títol: REACT-1: a study of SARS-CoV-2 virus prevalence in the community in England.
  • Investigadors principals: Steven Riley, Christina Atchison, Deborah Ashby, Christl A. Donnelly, Wendy Barclay, Graham Cooke, Helen Ward, Ara Darzi i Paul Elliott.
  • Centres d’implementació: Imperial College London, Imperial College Healthcare NHS Trust i Ipsos MORI.
  • Població d’estudi: entre 100.000 i 150.000 persones de 5 anys o més de 315 autoritats locals a tota Anglaterra.
  • Tipus d’estudi: Estudi epidemiològic transversal.
  • Disseny: Es realitzen enquestes, de manera repetitiva, que inclouen la recopilació de hisops virològics i proves de reacció en cadena de la polimerasa de transcriptasa inversa (RT-PCR) a partir d’una sèrie de mostres de població representativa estratificada per edat i sexe.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Estimar la prevalença de la infecció per SARS-CoV-2 a la comunitat a Anglaterra.

Objectius secundaris:
(1) Quantificar la variació geogràfica de les taxes de positivitat del hisops entre les autoritats locals.
(2) Investigar l’associació entre la positivitat dels hisops i les característiques sociodemogràfiques, incloses l’edat, el gènere, l’ètnia i l’estat socioeconòmic.
(3) Prevalença i naturalesa dels símptomes d’individus infectats en comparació amb no infectats.

Més sobre aquest estudi:

Conclusions: Tots els informes mensuals dels estudis REACT-1 fins a l’actualitat es poden trobar en aquesta pàgina.

Valor afegit: REACT-1 inclou estudis transversals de proves de detecció viral (hisop virològic per RT-PCR) en mostres repetides de 100.000 a 150.000 individus seleccionats a l’atzar en tota Anglaterra. D’aquesta manera s’examina l’amplitud de la propagació de virus i el nombre de persones infectades a l’actualitat. El rang d’edat és de 5 anys en endavant. Les mostres es prenen de la llista de pacients del NHS d’Anglaterra.

REACT: El programa “REal-time Assessment of Community Transmission” (REACT) inclou una sèrie d’estudis epidemiològics que busquen comprendre millor com progressa la pandèmia COVID-19 a tota Anglaterra. Per fer-ho, el programa està duent a terme dos grans treballs que es basen en utilitzar mostreigs i proves a casa per fer un seguiment de la infecció. El programa REACT-1 fa un seguiment dels nivells d’infecció per coronavirus al llarg del temps, mentre que el programa REACT-2 avalua les proves de punxada al dit d’anticossos i les utilitza per estimar fins a quin punt s’ha estès el virus.

Junts REACT-1 i REACT-2 milloraran la nostra comprensió de la transmissió del virus a la comunitat per ajudar a orientar les polítiques sobre el distanciament social continuat i altres mesures de control.

Altres estudis del REACT:Clinical and laboratory evaluation of SARS-CoV-2 lateral flow immunoassays“, “Public involvement and pilot testing to assess the feasibility of in-home self-testing for SARS-CoV-2 antibodies“, “Acceptability and usability study of in-home self-testing for SARS-CoV-2 antibodies in a population-based sample“, “Usability and validity of LFIA self-testing in key workers, including the assessment of dry blood spots for SARS-CoV-2 antibody detection and saliva for SARS-CoV-2 viral detection” i “National seroprevalence study of SARS-CoV-2 antibodies using a lateral flow immunoassay self-administered test”.

Imperial College London


Altres estudis epidemiològics:

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l'impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l'atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi COVonco

Uneix-te a l’estudi COVonco i ajuda a entendre l’impacte de la COVID-19 a l’oncologia.

Immunitat de la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu…

Caracterització clínica de pacients amb COVID-19 en Atenció Primària

Aquest estudi observacional retrospectiu pretén caracteritzar clínicament els pacients amb COVID-19 a l'Atenció Primària de Catalunya.

Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d'administració d'antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l'impacte de la COVID-19 en el consum d'antibiòtics

Baix pes en néixer, possible factor de risc de COVID-19 greu en adults

Estudi observacional prospectiu que mostra que haver nascut amb baix pes multiplica per tres el risc de tenir COVID-19 greu en menors de 70 anys

Resiliència i salut mental en temps de COVID-19

Estudi longitudinal per analitzar l'associació entre resiliència i psicopatologia en la població clínica de nens i adolescents en el període de confinament i als 3…

Factors pronòstics en pacients infectats per COVID-19

La determinació de les característiques clíniques, biològiques i radiològiques dels pacients amb sospita d'infecció per COVID-19 és clau per al tractament i l'aïllament dels contactes…

La pandèmia de la COVID-19 a Etiopía

Un estudi de cohort observacional prospectiva dissenyat per conèixer les característiques i el perfil de resultats dels pacients africans hospitalitzats per COVID-19.