Estudi de seroprevalença de l’EAP Sardenya


Quina és la immunitat de la comunitat contra la SARS-CoV-2? En aquest estudi d l’EAP Sardenya, es monitoritzarà la seroprevalença d’anticossos contra la COVID-19 en casos probables i possibles


Dr. Carles Brotons, director de la Unitat de Recerca de l’EAP Sardenya i Dr. Jordi Serrano, fundador i CEO d’Universal Doctor ens expliquen en què consisteix l’estudi d’utilització de proves ràpides de diagnòstic ràpid de la COVID-19 a l’Atenció Primària de Catalunya.

Paraules clau: General practice; infectious diseases; practice management; primary care; public health; screening

Resultats:

Imatges d’alguns dels resultats obtinguts

Resultats estudi de seroprevalença i la COVID-19 de l'EAP Sardenya.
Prevalença per grups d’edat en població asimptomàtica espanyola (2020).
Resultats estudi de seroprevalença i la COVID-19 de l'EAP Sardenya.
Freqüència de símptomes en casos positius en una població simptomàtica espanyola (2020): global i per sexe.

Missatges claus:

 1. La seroprevalença dels anticossos del SARS-CoV-2 en possibles casos és del 5,5%.
 2. La seroprevalença dels anticossos del SARS-CoV-2 en pacients simptomàtics és del 40%.
 3. El tretze per cent dels pacients simptomàtics va ser hospitalitzat i el 2% va morir.

Descripció de l’estudi:

 • Títol: Community seroprevalence of COVID-19 in probable and possible cases at primary health care centres in Spain.
 • Investigador principal: Patricia Montenegro i Carlos Brotons.
 • Co-investigadors: Jordi Serrano, Diana Fernández, Carlos Garcia-Ramos, Begoña Ichazo, Jeannine Lemaire, Irene Moral, Ricky Pérez Wienese, Marc Pitarch, Mireia Puig, M Teresa Vilella, Jaume Sellarès.
 • Centre d’implementació: EAP Sardenya.
 • Població d’estudi:
  Per l’estudi de seroprevalença, vam seleccionar una mostra aleatòria simple de 600 individus d’un any o més d’una població total de 19899 individus registrats en un centre d’atenció primària d’una àrea comunitària de Barcelona, Espanya. Es van excloure pacients institucionalitzats, malalts terminals i casos sospitosos de COVID-19 ja que van estar confinats en el seu domicili o en les residencies comunitàries. També es van excloure pacients que van donar positiu pel COVID-19 abans del confinament.
  I, pel seguiment de l’estudi, vam incloure tots els pacients d’un any o més consultant el metge d’atenció primària, ja sigui personalment o telefònicament, amb símptomes lleus o moderats (sense diagnòstic confirmat) durant la pandèmia de COVID-19 del 2 de Març fins al 24 d’Abril de 2020.
 • Disseny: L’estudi de la seroprevalença en pacients asimptomàtics va utilitzar l’enfocament d’una enquesta transversal per reclutar individus que participessin en l’estudi (població d’estudi A). L’estudi de seguiment va utilitzar un enfocament de seguiment prospectiu observacional per monitorar els casos sospitosos de COVID-19 seguits per metges d’atenció primària (població d’estudi B).
 • Mètode: Immunoanàlisis ràpids de flux lateral COVID-19.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Aquest estudi pretén estimar la seroprevalença d’anticossos contra el SARS-CoV-2 en possibles casos (sense símptomes) en un entorn comunitari i remarcar els perfils dels possibles casos ( amb símptomes lleus o moderats) que van ser seguits pels metges de capçalera des del començament de la pandèmia.

Objectius secundaris: Com a objectiu secundari, s’han estimat les proporcions de pacients simptomàtics visitats en un departament d’urgències (ED), hospitalitzats o crítics, per determinar els símptomes clínics més rellevants associats amb una infecció positiva.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Hi ha escassetat d’informació sobre pacients amb símptomes lleus o moderats durant la malaltia del coronavirus 2019 (COVID-19). Això és especialment cert per a aquells que van assistir i van ser seguits en centres d’atenció primària.

EAP Sardenya: És un centre de salut obert a la societat amb la missió d’oferir serveis d’alta qualitat al pacient, utilitzant la tecnologia més innovadora. Té com a objectiu responsabilitzar-se de l’Atenció Primària de la població integrada en la seva Àrea Bàsica de Salut (ABS). Des del començament de la pandèmia, l’EAP Sardenya ha participat activament en molts projectes relacionats amb la COVID-19, com aquest estudi de seroprevalença.

EAP Sardenya dirigeix aquest estudi sobre la seroprevalença i la COVID-19.

Altes estudis sobre serologia:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu…

Estudi COnV-ert, el plasma convalescent per frenar la COVID-19

L’administració precoç de plasma convalescent en persones majors de 50 anys amb malaltia COVID-19 lleu o moderada pot frenar la progressió de la malaltia i disminuir la…

Screening serològic de SARS-CoV-2 a Andorra

Aquest estudi pretén calcular la prevalença d'anticossos contra el SARS-CoV-2 i ajudar a millorar la predicció de malalties infeccioses i incrementar la seguretat biològica al…

Estudi SAPRIS-SERO

SAPRIS-SERO és un estudi que pretén estimar la seroprevalença de la infecció per SARS-CoV-2 en les cohorts epidemiològiques Constances, E3-E4N, Nutrinet-Santé i Elfe-Epipage2 a França.

CoViproteHCt

La identificació de veritables marcadors d'immunitat protectora permetrà identificar els individus, en particular a el personal sanitari que treballa amb pacients de COVID-19 i en…

Estudi COVICAT

L'estudi COVICAT té per objectiu avaluar durant 12 mesos l'evolució de la incidència de la infecció de la població catalana pel coronavirus SARS-CoV-2.

Teràpia amb plasma convalescent i COVID-19

El plasma convalescent amb anticossos anti-SARS-CoV-2 sembla ser un enfocament molt prometedor en el context dels símptomes prolongats de COVID-19 en pacients incapaços de presentar…

Estudi COVonco

Uneix-te a l’estudi COVonco i ajuda a entendre l’impacte de la COVID-19 a l’oncologia.

EpiCOV

La gran enquesta estadística sobre l'estat de salut i les condicions de vida dels ciutadans francesos en relació a l'actual pandèmia de coronavirus (Covid-19).