Estudi de COVID-19 en centres residencials i/o sociosanitaris

Cuidem dels més vulnerables! Estudi dels factors de risc que augmenten la mortalitat en la gent de la tercera edat amb COVID-19 als centres residencials


Paraules clau: COVID-19; elderly people; mortality; risk factors; long-term care

Tuits que han esmentat aquest estudi:

Veure tots a Twitter

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Factors de risc de mortalitat de pacients COVID-19 ingressats en centres residencials i/o sociosanitaris.
  • Investigador principal: Eva Heras.
  • Co-investigadors: Pablo Garibaldi, Maite Boix, Oliver Valero, Jorge Castillo, Yurisan Curbelo, Elso Gonzalez, Obilagilio Mendoza, Maria Anglada, Joan Carles Miralles, Petra Lllull, Ricard Llovera, Josep M. Pique.
  • Centre d’implementació: SAAS (Servei Andorrà d’Atenció Sanitària).
  • Població d’estudi: 100 casos confirmats de COVID-19 amb una edat mitjana de 85 anys, dels quals el 62% eren dones.
  • Tipus d’estudi: Anàlisi retrospectiu observacional.
  • Disseny: Els pacients es van classificar en 4 grups segons el seu origen (residència de referència, altres residències de gent gran, llar o hotel) i es van agrupar en tres categories clíniques (asimptomàtics, símptomes respiratoris i símptomes digestius).
  • Mètodes: Anàlisi estadístic en què es va registrar l’edat, el sexe, la data d’ingrés, l’estada mitjana, l’origen del pacient, l’etapa de demència, l’índex de Barthel, l’índex de comorbiditat de Charlson, la vacunació prèvia contra la grip, la presentació clínica, els resultats de laboratori, el tractament, la RT-PCR pel SARS-CoV-2, la derivació a l’hospital, la taxa de mortalitat i la taxa de letalitat.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Investigar els factors epidemiològics, demogràfics, clínics o terapèutics que poden predir el pronòstic en una cohort de gent de la tercera edad infectada amb COVID-19 en un centre residencial. En altres paraules, esperem determinar els factors de risc de mortalitat de pacients amb COVID-19 ingressats en centres residencials.

Més sobre aquest estudi:

S’estan realitzant moltes investigacions al voltant de la COVID-19, però no s’ha publicat molt sobre l’efecte d’aquesta infecció en els pacients admesos en centres de cures a llarg termini. Per tant, aquest estudi té com a objectiu determinar la incidència de la COVID-19 en pacients d’avançada edat ingressats en centres residencials.

Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS): És una entitat parapública que per delegació del Ministeri de Salut té l’encomana de proveir la major part de l’assistència sanitària i de coordinar totes les activitats que es fan a Andorra en l’àmbit de l’assistència pública.

Entre els objectius fonamentals del SAAS es troba promoure la utilització més eficient de tots els recursos disponibles per a una millora del nivell de salut de la població del Principat d’Andorra; complir la prestació dels serveis sanitaris, de caràcter individual o col·lectiu, per a tota la població que resideix o transita al Principat d’Andorra, en la forma i condicions que legalment s’estableixin per a cada cas; establir l’organització adequada per facilitar una atenció sanitària que inclogui els aspectes preventius, curatius i rehabilitadors, d’una manera coordinada entre els diferents nivells assistencials; integrar tots els recursos sanitaris d’utilització pública en un únic òrgan administratiu i funcional i garantir la qualitat de la prestació sanitària i el control de la despesa.

El SAAS dirigeix aquest estudi COVID-19 en pacients de centres residencials

Altres estudis epidemiològics:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.

Impacte de la COVID-19 en l’odontologia a Colòmbia

Estudi transversal que analitza si la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament la pràctica de l’odontologia a Colòmbia, generant canvis en les activitats clíniques i en les perspectives de carrera.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.