SARS-CoV-2 en pacients pediàtrics postoperatoris

Un estudi sobre la COVID-19 per determinar la taxa de seroconversió del SARS-CoV-2 en el curs clínic postoperatori de la població pediàtrica


Descripció de l’estudi:

  • Títol: SARS-CoV-2 Seroconversion During the Postoperative Period in Pediatric Patients.
  • Investigador principal: César García Fontecha.
  • Co-investigadors: Anna Canalias Bages, Xavier Tarrado Castellarnaru i Oliver Haag Heinz.
  • Centre d’implementació: Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
  • Població d’estudi: Pacients (0-18 anys, n = 1000) sotmesos a cirurgia a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que han tingut una PCR negativa per al SARS-CoV-2 48 hores abans de la cirurgia. A més, s’exclouran els pacients que hagin estat sotmesos a una altra cirurgia en el mes anterior a l’estudi.
  • Disseny: Estudi observacional.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Determinar la taxa de seroconversió en la població pediàtrica sotmesa a cirurgia.

Objectius secundaris:
(1) Mostrar les diferències clíniques i de seroconversió respecte la població adulta.
(2) Determinar si hi ha canvis en el curs clínic postoperatori de la població pediàtrica depenent de si desenvolupen la infecció per COVID-19 després del procediment quirúrgic.

Més sobre aquest estudi:

Valor afegit: Sotmetre’s a una cirurgia pot augmentar la susceptibilitat d’una persona a la COVID-19, així com accelerar i exacerbar la seva evolució. No obstant això, les dades disponibles no són concloents i els estudis disponibles només es basen en adults. Per tant, es creu que realitzar un estudi postoperatori d’aquest tipus en població pediàtrica és molt necessari per a comprendre l’impacte de la cirurgia en una infecció per COVID-19.

Basant-nos en la taxa de conversió de seropositius en la població general en el moment de l’estudi (1,5%), esperem obtenir uns 15 pacients que donin positiu després de la cirurgia d’una mostra de 1000 pacients. Prendrem hisops nasals i mostres de sang de tots els pacients de l’estudi. No obstant això, es desconeix la taxa de seroconversió en els nens i pot ser menor que la de la població general.

Sant Joan de Déu: És un hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, ginecologia i obstetrícia, el qual consta d’un llarg bagatge de més de 150 anys plens d’història, en els quals ha viscut múltiples transformacions i canvis motivats per la necessitat d’adaptar-se tant a les condicions sociosanitàries de l’època com als avenços tecnològics i l’evolució de l’assistència sanitària.

Kids Corona: La plataforma Kids Corona es va posar en marxa a l’abril de 2020 per l’Hospital Sant Joan de Déu. Avui, segueix oferint respostes per comprendre millor la incidència, l’impacte i la capacitat de transmissió de la COVID-19 en nens i dones embarassades. És a dir, la plataforma reuneix diferents estudis de pediatria relacionats amb la COVID-19 per millorar el tractament, el resultat i la transmissió de la població pediàtrica.

Altres projectes de Kids Corona:Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases and household contacts“, “Identifying SARS-CoV-2 in breast milk as a potential means of vertical transmission“, “Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases in school-like environments” i “Characterization of COVID-19 in the Pediatric Population: Study of Sero-surveillance and of Immunological and Biochemical Biomarkers of Disease Severity”

Sant Joan de Déu lidera aquest estudi de la COVID-19 en el curs clínic postoperatori de la població pediàtrica

Altres estudis sobre pediatria:

Estudi CONFEADO

Aquest estudi pretén comprendre com els nens i adolescents de 9 a 16 anys van experimentar el confinament a França i com pot haver afectat…

Assaig clínic de vacunació pediàtrica contra la COVID

Aquest assaig clínic pediàtric pretén analitzar la seguretat, tolerabilitat i immunogenicitat de la vacuna contra la COVID de Pfizer a menors de 12 anys.

Estudi COPEDI-CAT

Quin és el paper dels nens en la dinàmica de la transmissió intradomiciliaria del SARS-CoV-2? Aquest estudi prospectiu confirma que els nens tenen menys probabilitats…

PanCOVID19: Avaluació dels tractaments farmacològics

Assaig clínic de fase III, obert, aleatoritzat i adaptatiu, sobre l'estudi d'alternatives farmacològiques en el tractament de la infecció greu en pacients pediàtrics amb COVID-19.

La microbiota nasofaríngia i el receptor ACE2 en la COVID-19

Quin és l'inici i la gravetat dels símptomes de COVID-19? Busquem la resposta en aquest estudi sobre el paper de la microbiota nasofaríngia i el…

Biomarcadors de la COVID-19 en pacients pediàtrics

Aquest estudi pretén caracteritzar la COVID-19 en la població pediàtrica mitjançant l'estudi de les variables clíniques, serològiques, bioquímiques i immunològiques d'aquests pacients.

Com afecta emocionalment la COVID-19 als nens i adolescents amb TEA

L'estudi pretén analitzar l'impacte dels estressors ambientals provocats per la COVID-19 sobre les emocions en nens i adolescents amb TEA.

La susceptibilitat a la COVID-19 per un tornada a l’escola segura

Com transmeten els nens la SARS-CoV-2? Aquest estudi sobre la COVID-19 té com a objectiu respondre a aquesta pregunta mitjançant l'anàlisi de casos en edat…

GEN-COVID, la influència de la genètica en la COVID-19

Com influeix la genètica de l'hoste en la susceptibilitat i la gravetat de la infecció? Més informació a GEN-COVID, un estudi de la COVID-19 sobre…

Estudi EPICO

Un registre nacional per a l'estudi del comportament de la COVID-19 en els nens, el seu impacte en l'epidèmia mundial i les seves conseqüències en…