SARS-CoV-2 en pacients pediàtrics postoperatoris

Un estudi sobre la COVID-19 per determinar la taxa de seroconversió del SARS-CoV-2 en el curs clínic postoperatori de la població pediàtrica


Descripció de l’estudi:

  • Títol: SARS-CoV-2 Seroconversion During the Postoperative Period in Pediatric Patients.
  • Investigador principal: César García Fontecha.
  • Co-investigadors: Anna Canalias Bages, Xavier Tarrado Castellarnaru i Oliver Haag Heinz.
  • Centre d’implementació: Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
  • Població d’estudi: Pacients (0-18 anys, n = 1000) sotmesos a cirurgia a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que han tingut una PCR negativa per al SARS-CoV-2 48 hores abans de la cirurgia. A més, s’exclouran els pacients que hagin estat sotmesos a una altra cirurgia en el mes anterior a l’estudi.
  • Disseny: Estudi observacional.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Determinar la taxa de seroconversió en la població pediàtrica sotmesa a cirurgia.

Objectius secundaris:
(1) Mostrar les diferències clíniques i de seroconversió respecte la població adulta.
(2) Determinar si hi ha canvis en el curs clínic postoperatori de la població pediàtrica depenent de si desenvolupen la infecció per COVID-19 després del procediment quirúrgic.

Més sobre aquest estudi:

Valor afegit: Sotmetre’s a una cirurgia pot augmentar la susceptibilitat d’una persona a la COVID-19, així com accelerar i exacerbar la seva evolució. No obstant això, les dades disponibles no són concloents i els estudis disponibles només es basen en adults. Per tant, es creu que realitzar un estudi postoperatori d’aquest tipus en població pediàtrica és molt necessari per a comprendre l’impacte de la cirurgia en una infecció per COVID-19.

Basant-nos en la taxa de conversió de seropositius en la població general en el moment de l’estudi (1,5%), esperem obtenir uns 15 pacients que donin positiu després de la cirurgia d’una mostra de 1000 pacients. Prendrem hisops nasals i mostres de sang de tots els pacients de l’estudi. No obstant això, es desconeix la taxa de seroconversió en els nens i pot ser menor que la de la població general.

Sant Joan de Déu: És un hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, ginecologia i obstetrícia, el qual consta d’un llarg bagatge de més de 150 anys plens d’història, en els quals ha viscut múltiples transformacions i canvis motivats per la necessitat d’adaptar-se tant a les condicions sociosanitàries de l’època com als avenços tecnològics i l’evolució de l’assistència sanitària.

Kids Corona: La plataforma Kids Corona es va posar en marxa a l’abril de 2020 per l’Hospital Sant Joan de Déu. Avui, segueix oferint respostes per comprendre millor la incidència, l’impacte i la capacitat de transmissió de la COVID-19 en nens i dones embarassades. És a dir, la plataforma reuneix diferents estudis de pediatria relacionats amb la COVID-19 per millorar el tractament, el resultat i la transmissió de la població pediàtrica.

Altres projectes de Kids Corona:Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases and household contacts“, “Identifying SARS-CoV-2 in breast milk as a potential means of vertical transmission“, “Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases in school-like environments” i “Characterization of COVID-19 in the Pediatric Population: Study of Sero-surveillance and of Immunological and Biochemical Biomarkers of Disease Severity”

Sant Joan de Déu lidera aquest estudi de la COVID-19 en el curs clínic postoperatori de la població pediàtrica

Altres estudis sobre pediatria:

PanCOVID19: Avaluació dels tractaments farmacològics

Assaig clínic de fase III, obert, aleatoritzat i adaptatiu, sobre l'estudi d'alternatives farmacològiques en el tractament de la infecció greu en pacients pediàtrics amb COVID-19.

La microbiota nasofaríngia i el receptor ACE2 en la COVID-19

Quin és l'inici i la gravetat dels símptomes de COVID-19? Busquem la resposta en aquest estudi sobre el paper de la microbiota nasofaríngia i el…

Biomarcadors de la COVID-19 en pacients pediàtrics

Aquest estudi pretén caracteritzar la COVID-19 en la població pediàtrica mitjançant l'estudi de les variables clíniques, serològiques, bioquímiques i immunològiques d'aquests pacients.

Com afecta emocionalment la COVID-19 als nens i adolescents amb TEA

L'estudi pretén analitzar l'impacte dels estressors ambientals provocats per la COVID-19 sobre les emocions en nens i adolescents amb TEA.

La susceptibilitat a la COVID-19 per un tornada a l’escola segura

Com transmeten els nens la SARS-CoV-2? Aquest estudi sobre la COVID-19 té com a objectiu respondre a aquesta pregunta mitjançant l'anàlisi de casos en edat…

GEN-COVID, la influència de la genètica en la COVID-19

Com influeix la genètica de l'hoste en la susceptibilitat i la gravetat de la infecció? Més informació a GEN-COVID, un estudi de la COVID-19 sobre…

Estudi EPICO

Un registre nacional per a l'estudi del comportament de la COVID-19 en els nens, el seu impacte en l'epidèmia mundial i les seves conseqüències en…

Estudi GESNEO-COVID

Aquest estudi permet la comprensió profunda de la transmissió de la infecció, així com de la resposta immunològica que es produeix en les mares embarassades…

Exposició dels nens al SARS-CoV-2 a casa

Són els nens menys susceptibles que els adults a la COVID-19? Estudi de la COVID-19 a la població pediàtrica exposada a la SARS-CoV-2 i els…

L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 entre els infants

Estudi basat en observar les diferències de simptomatologia entre els infants positius i negatius participants d'Osona, i quins patrons estacionals segueix el virus.