La mortalitat de la COVID-19 i els paràmetres no virals

Aquest estudi descriu la mortalitat de la COVID-19 i la seva relació amb diversos paràmetres que podrien ajudar a millorar les estratègies de prevenció


Quins són els paràmetres no virals que més s’associen amb la taxa de mortalitat de la COVID-19?

Paraules clau: COVID-19; demography; environment; public health; lockdown; niche adaptation

Resultats:

Imatges d’alguns dels resultats obtinguts

Captura 1
Cada punt representa la taxa de mortalitat de la COVID-19 d’un país o estat, segons la seva latitud. Les majors taxes de mortalitat es van observar principalment en l’interval de latitud [25/65].
Fg
Els rangs de longituds de [-35 / -125 °] també es van associar amb majors taxes de mortalitat.

Els paràmetres que més s’associen a la taxa de mortalitat de la COVID-19 exposats en aquest estudi són l’esperança de vida i la seva desacceleració, el context de la salut pública (càrrega de malalties metabòliques i no transmissibles (ENT) enfront de prevalença de malalties infeccioses), l’economia (creixement del producte nacional, suport financer) i el medi ambient (temperatura, índex ultraviolada).

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation.
  • Investigadors principals: Quentin De Larochelambert, Andy Marc, Juliana Antero, Eric Le Bourg i Jean-François Toussaint.
  • Centres d’implementació: Institute for Research in bioMedicine and Epidemiology of Sport (IRMES), Centre de Recherche sur la Cognition Animale (CRCA), Centre de Biologie Intégrative (CBI Toulouse), Université de Toulouse, CNRS, UPS, CIMS, Hôtel-Dieu i Assistance Publique—Hôpitaux de Paris.
  • Població d’estudi: De les dades de 188 països que han declarat almenys un cas, només es van incloure aquells que comptaven amb un mínim de 10 morts degudes a la COVID-19 fins al punt final de l’estudi (31 d’agost de 2020). Xina i els EUA també van ser analitzats per estats o regions, quan cada un d’ells va aconseguir el llindar de 10 morts.
  • Tipus d’estudi: Estudi epidemiològic observacional.
  • Mètodes: Testatge dels principals índexs de cinc dominis (demografia, salut pública, economia, política i medi ambient) i les seves possibles associacions amb la mortalitat de la COVID-19 durant els primers 8 mesos de 2020, a través d’una Anàlisi de Components Principals i una matriu de correlació amb una prova de correlació Pearson. Es van recollir dades diàries sobre el nombre de casos i morts degudes a la COVID-19 fins al punt final de l’estudi a través de la font de dades de la Universitat Johns Hopkins.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Aquest estudi té la finalitat d’investigar el poder de les associacions entre les taxes de mortalitat de la COVID-19 i els paràmetres demogràfics (per exemple, l’esperança de vida i la seva progressió), sanitaris (per exemple, els principals factors de risc i estils de vida), ambientals (temperatura, humitat) i econòmics (per exemple, el PIB i l’índex de desenvolupament), així com els índexs que caracteritzen les respostes dels governs (per exemple, les mesures de rigor i contenció) en tots els països afectats per la pandèmia.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Els territoris de desenvolupament humà s’han vist greument limitats per la pandèmia de la COVID-19. S’ha observat una dinàmica comuna, però la seva propagació no ha estat homogènia en cada continent.

L’equilibri entre els factors demogràfics, ambientals, econòmics, sanitaris o socials previs de cada nació pot determinar parcialment les taxes de mortalitat de la COVID-19, així com els esforços realitzats pels governs per contenir la pandèmia. La nostra hipòtesi va ser que les nacions caracteritzades per una progressió limitada de l’esperança de vida, amb altes taxes de malalties cròniques, comorbiditats metabòliques i un elevat PIB van produir majors vulnerabilitats a la COVID-19 i es van associar amb majors taxes de mortalitat durant la fase dels primers 8 mesos de la pandèmia.

Aquest estudi destaca les grans dificultats d’adaptació que la majoria dels països hauran d’afrontar. Comprendre on són els riscos i les debilitats de cada país és un punt de partida important a l’hora de preparar-se per enfrontar-se a la COVID-19. Una estratègia aconsellable pot ser augmentar la immunitat i la resistència de les poblacions i prevenir els comportaments sedentaris mitjançant una major activitat física i un millor estat físic.

Per últim, l’estudi s’ha centrat en la fase subexponencial explosiva de l’epidèmia de la COVID-19 a cada país. No obstant això, un període previ de propagació probablement ha començat a l’estiu o tardor de 2019. Aquesta fase de difusió del SARS-CoV-2 pot investigar-se tant a través de les bases de dades de l’Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) com mitjançant la modelització del transport aeri.

Estudi sobre la mortalitat de la COVID-19 i les seves associacions amb paràmetres no virals recolzat per IRMES.
Estudi sobre la mortalitat de la COVID-19 i les seves associacions amb paràmetres no virals recolzat per CRCA.
Estudi sobre la mortalitat de la COVID-19 i les seves associacions amb paràmetres no virals recolzat per CBI.
Estudi sobre la mortalitat de la COVID-19 i les seves associacions amb paràmetres no virals recolzat per CNRS.
Estudi sobre la mortalitat de la COVID-19 i les seves associacions amb paràmetres no virals recolzat per UPS.
Estudi sobre la mortalitat de la COVID-19 i les seves associacions amb paràmetres no virals recolzat per  Assistance Publique—Hôpitaux de Paris.

Altres estudis sobre epidemiologia:

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi COVonco

Uneix-te a l’estudi COVonco i ajuda a entendre l’impacte de la COVID-19 a l’oncologia.

Immunitat de la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.

Caracterització clínica de pacients amb COVID-19 en Atenció Primària

Aquest estudi observacional retrospectiu pretén caracteritzar clínicament els pacients amb COVID-19 a l’Atenció Primària de Catalunya.

Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d’administració d’antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l’impacte de la COVID-19 en el consum d’antibiòtics

Captura

Baix pes en néixer, possible factor de risc de COVID-19 greu en adults

Estudi observacional prospectiu que mostra que haver nascut amb baix pes multiplica per tres el risc de tenir COVID-19 greu en menors de 70 anys

Captura2

Resiliència i salut mental en temps de COVID-19

Estudi longitudinal per analitzar l’associació entre resiliència i psicopatologia en la població clínica de nens i adolescents en el període de confinament i als 3 i 6 mesos de seguiment.

Factors pronòstics en pacients infectats per COVID-19

La determinació de les característiques clíniques, biològiques i radiològiques dels pacients amb sospita d’infecció per COVID-19 és clau per al tractament i l’aïllament dels contactes entre individus

La pandèmia de la COVID-19 a Etiopía

Un estudi de cohort observacional prospectiva dissenyat per conèixer les característiques i el perfil de resultats dels pacients africans hospitalitzats per COVID-19.