Estudi COVonco

Uneix-te a l’estudi COVonco i ajuda a entendre l’impacte de la COVID-19 a l’oncologia


Col·labora amb nosaltres!
Aquest estudi té un enfoc multicèntric. Aquells interessats a participar en la investigació poden contactar directament amb el Study Coordinator.

Per què estudiar la COVID-19 en pacients oncològics?
Els pacients amb càncer semblen particularment susceptibles a morbiditats i mortalitat per aquesta nova malaltia (1,2,3). A més, els primers estudis en pacients oncològics suggerien un aument de risc de contraure la infecció viral i desenvolupar complicacions relacionades amb la COVID-19 (4,5,6,7,8). També cal tenir en compte que diversos estudis remarquen l’alta mortalitat per COVID-19 en els pacients oncològics (8,9,10).

Per a què pot servir aquest estudi?
L’estudi busca establir estratègies preventives en els pacients oncològics, especialment en cas de rebre quimioteràpia immunosupressora. Els resultats podrien ser útils per ajudar els metges en debats informats sobre el risc i el benefici per explicar el risc de COVID-19 i permetre un enfocament basat en evidències de les polítiques nacionals d’aïllament social.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Diagnòstic i seguiment serològic de la COVID-19 en pacients oncològics (COVonco).
  • Investigadora principal: Cristina Royo-Cebrecos.
  • Co-investigadors: Irene Ambatlle, Ïa Montaner, Eva Mahía, Jaume Pujadas Francesc Cobo, Santiago Albiol.
  • Centres d’implementació: el centre pilot serà el Servei Andorrà de Salut Sanitària (SAAS). Aquest estudi està obert a col·laboracions d’altres centres.
  • Població d’estudi: pacients adults amb malaltia oncològica en seguiment pel Servei d’Oncologia o Hematologia en un període de 5 anys (2016-2020) que disposin d’una prova serològica per SARS-CoV-2. Dins d’aquests pacients, es seleccionarà un subgrup de pacients amb tractament oncològic actiu.
  • Tipus d’estudi: estudi de cohorts observacional, multicèntric, prospectiu.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Comparar la prevalença per SARS-CoV-2 per grups dins de la població oncològica (pacients que hagin tingut un càncer actiu durant els últims 5 anys o que el tinguin actualment) en funció del tractament: quimioteràpia, immunoteràpia, radioteràpia i població oncològica sense tractament actiu.

Objectius secundaris:
(1) Valorar la resposta serològica al llarg del temps en un període de seguiment de 3, 6 i 12 mesos.
(2) Indentificar la incidència d’infecció asimptomàtica en la població oncològica i detecció de seroconversió.
(3) Estimar els percentatges d’infecció activa (PCR positiva) entre els pacients oncològics amb IgM positiva.
(4) Estimar la seroprevalença global per SARS-CoV-2 dels pacients oncològics.
(5) Identificar el seguiment diagnòstic per SARS-CoV-2 dels pacients oncològics.
(6) Identificar com canvia el maneig de la malaltia oncològica en cas de diagnòstic positiu de SARS-CoV-2.

El SAAS dirigeix COVonco, un estudi per ajudar a comprendre l'impacte de la COVID-19 a l'oncologia.

Altres estudis sobre serologia:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu…

Estudi COnV-ert, el plasma convalescent per frenar la COVID-19

L’administració precoç de plasma convalescent en persones majors de 50 anys amb malaltia COVID-19 lleu o moderada pot frenar la progressió de la malaltia i disminuir la…

Screening serològic de SARS-CoV-2 a Andorra

Aquest estudi pretén calcular la prevalença d'anticossos contra el SARS-CoV-2 i ajudar a millorar la predicció de malalties infeccioses i incrementar la seguretat biològica al…

Estudi SAPRIS-SERO

SAPRIS-SERO és un estudi que pretén estimar la seroprevalença de la infecció per SARS-CoV-2 en les cohorts epidemiològiques Constances, E3-E4N, Nutrinet-Santé i Elfe-Epipage2 a França.

CoViproteHCt

La identificació de veritables marcadors d'immunitat protectora permetrà identificar els individus, en particular a el personal sanitari que treballa amb pacients de COVID-19 i en…

Estudi COVICAT

L'estudi COVICAT té per objectiu avaluar durant 12 mesos l'evolució de la incidència de la infecció de la població catalana pel coronavirus SARS-CoV-2.

Teràpia amb plasma convalescent i COVID-19

El plasma convalescent amb anticossos anti-SARS-CoV-2 sembla ser un enfocament molt prometedor en el context dels símptomes prolongats de COVID-19 en pacients incapaços de presentar…

EpiCOV

La gran enquesta estadística sobre l'estat de salut i les condicions de vida dels ciutadans francesos en relació a l'actual pandèmia de coronavirus (Covid-19).

REACT-2.5: Seroprevalença d’anticossos contra el SARS-CoV-2

Aquest estudi transversal estima la seroprevalença dels anticossos IgG contra el SARS-CoV-2 a Anglaterra utilitzant LFIAs autoadministrats.