Assaig COVACTA: TCZ com a tractament de la COVID-19

L’estudi COVACTA té com a objectiu avaluar l’eficàcia i la seguretat del tocilizumab (TCZ) en pacients hospitalitzats amb pneumònia severa per la COVID-19


Què saps sobre el TCZ?

El tocilizumab (TCZ) és un agent biològic, en concret, un anticòs monoclonal recombinant humanitzat del receptor de l’anti-interleucina-6 (IL-6R), que s’ha utilitzat anteriorment en el tractament de l’artritis inflamatòria.

Descripció de l’estudi:

 • Títol: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Tocilizumab in Patients With Severe COVID-19 Pneumonia.
 • Entitat responsable: Hoffmann-La Roche.
 • Centres d’implementació: 67 centres d’estudi a Alemanya, Estats Units, Canadà, Dinamarca, Espanya, França, Itàlia, Països Baixos i Regne Unit.
 • Població d’estudi: 450 participants adults que:
  – Hagin estat hospitalitzats amb pneumònia per COVID-19 confirmada per PCR i tinguin SPO2 </ = el 93% o PaO2 / FiO2 <300 mmHg.
  – NO tinguin cap infecció (a més de COVID-19), al·lèrgia a anticossos monoclonals o hagin rebut medicaments per via oral immunosupressors o immunomoduladors en els últims 3 mesos, condició mèdica seriosa o anormalitat de les proves de laboratori clínic, ALT o AST> 10 x límit superior de normalitat, CNA <1000 / ml i recompte de plaquetes <50,000 / ml.
  – NO estiguin participant en altres assajos clínics amb medicaments, embarassades o en període lactant i en tractament amb una medicament en investigació.
 • Tipus d’estudi: Assaig clínic d’intervenció aleatori.
 • Disseny:
  – Tractament 1: Els participants rebran una dosi de Tocilizumab IV (TCZ). Es pot administrar fins a 1 dosi addicional si els símptomes clínics empitjoren o no mostren cap millora.
  – Tractament 2: Els participants rebran 1 dosi de placebo intravenós compatible amb TCZ. Es pot administrar fins a 1 dosi addicional si els símptomes clínics empitjoren o no mostren cap millora.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Aquest estudi té com objectiu avaluar l’eficàcia, la seguretat, la farmacodinàmica i la farmacocinètica del tocilizumab (TCZ) en comparació amb un placebo equivalent en combinació amb l’atenció estàndard (SOC) en pacients hospitalitzats amb pneumònia greu per COVID-19.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: L’assaig COVACTA és un assaig controlat i aleatori, que estudia l’efecte que té un nombre de tocilizumab en pacients amb pneumònia severa per COVID-19, i es considera una prioritat nacional.

Hoffmann-La Roche AG: Hoffmann-La Roche AG és una empresa multinacional suïssa d’atenció sanitària que opera a tot el món sota dues divisions: Farmacèutica i Diagnòstic. És la major empresa farmacèutica del món i el principal proveïdor de tractaments contra el càncer a nivell mundial.

Actualment, Roche està profundament compromesa amb el suport a la resposta global per posar fi a la pandèmia de la COVID-19. Arreu del món, estan treballant amb urgència per oferir proves d’alta qualitat que són essencials tant pels sistemes de salut, com pels pacients.

Roche dirigeix aquest estudi sobre el TCZ pel tractament de pacients amb Covid-19.

Altres assajos clínics:

CombivacS

Assaig clínic dissenyat per avaluar la seguretat i immunogenicitat d'una dosi de la vacuna anomenada Comirnaty (Pfizer) en persones que han rebut prèviament una dosi…

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l'eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

Estudi ANTICOV: La COVID-19 a l’Àfrica

Col·labora amb l'estudi ANTICOV per tractar la COVID-19 a l'Àfrica.

Estudi COnV-ert, el plasma convalescent per frenar la COVID-19

L’administració precoç de plasma convalescent en persones majors de 50 anys amb malaltia COVID-19 lleu o moderada pot frenar la progressió de la malaltia i disminuir la…

Una esbandida bucal antiviral i COVID-19

L'ús d'una esbandida bucal que conté β-ciclodextrina i citrox (bioflavonoides) (CDCM), disponible en farmàcies, ajuda a reduir la càrrega viral de la SARS-CoV-2 a la…

Assaig clínic de vacunació pediàtrica contra la COVID

Aquest assaig clínic pediàtric pretén analitzar la seguretat, tolerabilitat i immunogenicitat de la vacuna contra la COVID de Pfizer a menors de 12 anys.

Estudi LacCOVID

L'estudi LacCOVID ha demostrat que la llet de les dones lactants que han estat vacunades amb Pfizer-BioNTech conté anticossos específics contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Tractament immunomodulador en pacients amb pneumònia greu COVID-19

Assaig clínic que pretén realitzar un tractament immunomodulador en pacients adults amb pneumònia greu COVID-19 amb l'objectiu d'ajudar a definir el tractament estàndard d'aquesta malaltia.

Prevenció amb Calcifediol de problemes respiratoris causats per COVID-19

Aquest assaig clínic multicèntric pretén demostrar que el tractament amb calcifediol disminueix la necessitat de ventilació invasiva i ingressos a la Unitat de Cures Intensives…

Maraviroc en pacients hospitalitzats per COVID-19

Assaig clínic de fase II que avalua la seguretat i eficàcia del fàrmac Maraviroc combinat amb tractament estàndard enfront del tractament estàndard en pacients infectats…