Estudi Col-VID: Efectivitat de la colquicina en pacients amb COVID-19

L’estudi Col-VID pretén determinar si l’ús de colquicina redueix la gravetat o fins i tot evita la mort en pacients amb COVID-19


Descripció de l’estudi:

  • Títol: Estudi Col-VID.
  • Investigador principal: Alberto Cecconi.
  • Centres d’implementació: L’estudi neix de la col·laboració dels serveis de Cardiologia, Medicina Interna, Pneumologia, Immunologia i Anàlisis Clínics de l’Hospital Universitari de la Princesa. A més, participen com a centres col·laboradors els hospitals universitaris Gregorio Marañón i Fundación Jiménez Díaz a Madrid i l’Hospital Universitari de Cabueñes a Gijón.
  • Població d’estudi: 240 pacients hospitalitzats per pneumònia per coronavirus i amb dades d’hiperinflamació.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Determinar si l’ús de colquicina, en pacients hospitalitzats per pneumònia per coronavirus i amb dades d’hiperinflamació, redueix l’inici de ventilació no invasiva (CPAP/BiPAP), el seu ingrés a la UCI, l’inici de ventilació invasiva i, fins i tot, el risc de mort.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: La colquicina és un fàrmac antiinflamatori, eficaç i segur utilitzat comunament per al tractament de la pericarditis i la gota. Tenint en compte la inflamació associada a la COVID-19 i el mecanisme d’acció de la colquicina, aquest fàrmac també podria ser d’ajuda per al tractament dels pacients amb pneumònia produïda per coronavirus.


Altres estudis sobre farmacologia:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

La percepció social de les vacunes contra la COVID-19

Aquest estudi de la UOC pretén conèixer l’opinió de la població espanyola i el personal assistencial professional sobre les vacunes de la COVID-19.

CombivacS

Assaig clínic dissenyat per avaluar la seguretat i immunogenicitat d’una dosi de la vacuna anomenada Comirnaty (Pfizer) en persones que han rebut prèviament una dosi de la vacuna Vaxcevria (AstraZeneca).

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Projecte NAUTILUS

El projecte NAUTILUS pretén desenvolupar una plataforma d’intel·ligència artificial per identificar, predir i intervenir sobre els símptomes persistents en les persones que han patit la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.