APTITUDE a Andorra

Aquest estudi que s’està realitzant a Andorra forma part del projecte interregional APTITUDE, i té com a objectiu allunyar a la gent gran de Canillo de l'”envelliment institucionalitzat”


Què és la capacitat intrínseca?

És la combinació de totes les capacitats físiques i mentals d’un individu. L’envelliment de la població és un repte per als sistemes de salut que necessiten desenvolupar estratègies per a satisfer les necessitats de la gent gran.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: APTITUDE (Agir pour la PrèvenTIon Transpyrénéenne de la DEpendence chez les seniors).
  • Investigadora principal: Eva Heras.
  • Co-investigadors: Pablo Garibaldi i altres.
  • Centres d’implementació: A la parròquia de Canillo, al Principat d’Andorra.
  • Població d’estudi: Entre 150 i 200 persones grans de 65 anys.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Estudi pilot a la parròquia de Canillo (amb unes 200 persones per sobre dels 75 anys) per a determinar la capacitat intrínseca de la gent gran.

Basant-se en les anàlisis realitzades, l’ajuntament implementarà intervencions que ajudaran a la gent gran a revertir situacions de fragilitat per a mantenir una bona salut.

Més sobre aquest estudi:

Context: Aquest estudi és una aplicació del projecte APTITUDE a Andorra. L’objectiu d’aquest projecte interregional és desplegar, a la zona transfronterera dels Pirineus, accions de prevenció de la dependència en les persones grans; mitjançant la creació d’una xarxa d’experts que promoguin la cura, la formació, la investigació i la innovació en la gerontologia.

De fet, APTITUDE, sota un sol projecte, abasta 10 territoris repartits per França (Haute-Garonne, Arièja, Alts Pirineus, Pirineus Orientals), Espanya (Navarra i Catalunya: Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona) i Andorra. Aquesta xarxa pretén promoure la creació de relacions i vincles entre professionals que treballen en el sector de la vellesa i de la gent gran: professionals de la salut, científics, autoritats regionals, industrials, empresaris, polítics, associacions d’usuaris, persones grans voluntàries, etc.

En altres paraules, el projecte APTITUDE consta d’un equip d’investigació, desenvolupament i innovació, el qual s’encarrega de el desenvolupament d’una sèrie de programes com el ICOPE (Atenció integrada per a gent gran), el Vivifrail, la intervenció multi-component AMICOPE i el programa Optimage.

Gerontopole dóna suport a la realització a Andorra del estudi interregional APTITUDE.
Uab Salut I Envelliment dóna suport a la realització a Andorra del estudi interregional APTITUDE.
El SAAS dóna suport a la aplicació a Andorra del estudi interregional APTITUDE.
Logotipochn 1
Logo Navarra Biomed

Altres estudis sobre fragilitat:

Impacte del confinament per la COVID-19 en persones grans fràgils

Aquest estudi, el primer del programa +ÀGIL-COVID19, avalua l'efecte del confinament per la COVID-19 sobre els nivells d'activitat física i el benestar emocional en persones…