CoViproteHCt

La identificació de veritables marcadors d’immunitat protectora permetrà identificar els individus, en particular a el personal sanitari que treballa amb pacients de COVID-19 i en altres àrees crítiques protegides de la reinfecció


Encara no estem segurs de com definir la resposta immunitària protectora, que és necessària per al desenvolupament de la vacuna i perquè la gent torni a treballar amb seguretat. “

PROF Dr. Markus
Gerhard

Descripció de l’estudi:

  • Títol: CoViproteHCt.
  • Investigador principal: Markus Gerhard.
  • Centres d’implementació: Technische Universität München (TUM), Fundacion Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGLOBAL), Universitat de Barcelona i Mikrogen GmbH.
  • Població d’estudi: Personal sanitari que ha donat positiu al SARS COV-2.
  • Mètodes: L’equip del projecte recollirà mostres de sang del personal sanitari que hagi donat positiu en la prova de la SARS COV-2 i farà un seguiment del seu estat de salut durant 6 mesos. S’analitzarà la seva sang per detectar diversos marcadors d’anticossos que estan sent utilitzats actualment per diferents equips d’investigació per desenvolupar assajos d’immunitat a la COVID-19. En comparar el contingut de la sang amb l’estat de salut real dels individus implicats, serà possible determinar quins tipus d’assajos mesuren la immunitat veritablement protectora.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Desenvolupar i validar assajos per caracteritzar les respostes immunitàries protectores que puguin utilitzar-se per identificar els individus amb immunitat a COVID-19.

Més sobre aquest estudi:

La identificació de veritables marcadors d’immunitat protectora permetrà identificar els individus protegits de la reinfecció. El principal beneficiari seria el personal sanitari, que sabria si està fora de perill en entorns amb un alt risc d’exposició, i la societat es beneficiarà del manteniment d’una plantilla sanitària que funcioni. La identificació dels assajos que realment determinen la immunitat també farà possible que gran part de la població pugui tornar a l’activitat econòmica. A més, els assajos validats poden utilitzar-se en futurs assajos de vacunes, per determinar l’eficàcia de les vacunes experimentals.

Tumlogo
Ewhujgnxeaimkmk
Fxzhhemzsrpnjv7vuznf
Health