Holaaaaa

Factors genètics implicats en la COVID-19

Aquest estudi indica que variants de dues regions del genoma humà estan associades amb un major risc de desenvolupar insuficiència respiratòria en pacients amb infecció per SARS-CoV-2


Descripció de l’estudi:

  • Títol: Genomewide Association Study of Severe Covid-19 with Respiratory Failure.
  • Investigadors principals: D. Ellinghaus, A. Franke, i The Severe COVID-19 GWAS Group (Universitat de Kiel).
  • Centres d’implementació: Set hospitals a Itàlia (Fondazione IRCCS Cá Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milà; Humanitas Clinical and Research Center, IRCCS, Milà; i UNIMIB (Università degli Studi di Milano–Bicocca) School of Medicine, San Gerardo Hospital, Monza) i a Espanya  (Hospital Clínic, IDIBAPS i Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, i Donostia University Hospital de San Sebastian); i la Universitat de Kiel a Alemanya.
  • Població d’estudi: Es van reclutar 1980 pacients amb COVID-19 i malaltia greu (definida com insuficiència respiratòria) en set hospitals dels epicentres italià i espanyol de la pandèmia de SARS-CoV-2 a Europa. Després del control de qualitat i l’exclusió dels valors atípics de la població, es van incloure en l’anàlisi final 835 pacients i 1255 participants de control d’Itàlia i 775 pacients i 950 participants de control d’Espanya.
  • Tipus d’estudi: Estudi internacional d’associació del genoma complet.
  • Disseny: Es van recollir mostres de sang de 1610 pacients amb COVID-19 que requerien assistència respiratòria (oxigen o ventilació mecànica). Es va extreure ADN de les mostres de sang per estudiar gairebé nou milions de variants genètiques en el laboratori de Kiel (Alemanya).

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Delimitar els factors genètics de l’hoste que contribueixen a la COVID-19 greu amb insuficiència respiratòria.

Més sobre aquest estudi:

Antecedents: Existeix una considerable variació en el comportament de la malaltia entre els pacients infectats pel coronavirus de la síndrome respiratòria aguda sever 2 (SARS-CoV-2), el virus que causa la malaltia del coronavirus 2019 (COVID-19). L’anàlisi d’associació genòmica pot permetre la identificació de possibles factors genètics implicats en el desenvolupament de COVID-19.

Valor afegit: Aquest estudi col·laboratiu europeu va ser el primer a identificar els factors genètics que augmenten el risc de desenvolupar insuficiència respiratòria en pacients amb COVID-19. Demostra la possibilitat d’identificar els individus més vulnerables al desenvolupament de la malaltia d’insuficiència pulmonar greu deguda al coronavirus en funció de les seves característiques genètiques, cosa que permet identificar els grups de risc que necessiten una protecció especial i dissenyar tractaments personalitzats.

Baixa 3
150px Siegeldercausvg
Logoist
Logohuryc
Telefono De Hospital Universitario Donostia


Altres estudis sobre genètica:

Anàlisi genètica de la SARS-CoV-2 a Armènia

Aquest estudi pretén analitzar genèticament el SARS-CoV-2 en la població armènia mitjançant la seqüenciació del genoma complet amb nanoporus.

Dqopdj

Factors epigenètics que prediuen la gravetat de la COVID-19

Aquest estudi d’associació de tot l’epigenoma (EWAS) demostra que la dotació epigenètica de cada individu influeix en la gravetat de la malaltia COVID-19.

Hola

Variacions genètiques en el receptor de la testosterona y COVID-19

L’estudi demostra que les variants en els receptors d’andrògens són un factor que influeix en la pitjor evolució d’alguns homes amb COVID-19.

Dna

Identificació de gens que prediguin la gravetat de la COVID-19

El projecte INMUNGEN-COV-2 té com a objectiu identificar gens que prediguin la gravetat de la COVID-19 en pacients sense patologies prèvies.

GEN-COVID, la influència de la genètica en la COVID-19

Com influeix la genètica de l’hoste en la susceptibilitat i la gravetat de la infecció? Més informació a GEN-COVID, un estudi de la COVID-19 sobre genètica.

Estudi EPICO

Un registre nacional per a l’estudi del comportament de la COVID-19 en els nens, el seu impacte en l’epidèmia mundial i les seves conseqüències en la població pediàtrica.