Estudi INTERCOVID

Aquest estudi multinacional mostra que les dones amb COVID tenen un 50% més de probabilitats de patir complicacions durant l’embaràs, però si la COVID és asimptomàtica el risc és el mateix que si no tinguessin la infecció


Punts clau:

Pregunta: En quina mesura la COVID-19 en l’embaràs altera els riscos de resultats materns i neonatals adversos en comparació amb les persones embarassades sense COVID-19?

Resultats: Les dones amb diagnòstic de COVID-19 tenien un major risc de patir un índex compost de morbiditat i mortalitat materna. Els nounats de dones amb diagnòstic de COVID-19 presentaven un índex de morbiditat neonatal greu i un índex de morbiditat i mortalitat perinatal greu significativament més elevats en comparació amb els nadons de dones sense diagnòstic de COVID-19.

Resultats:

Figures d’alguns dels resultats obtinguts

Embarazo
Edat gestacional en el part entre les dones amb diagnòstic de COVID-19, amb símptomes i sense, i les dones sense diagnòstic de COVID-19.
Dona
Complicacions de l’embaràs, esdeveniments perinatals i morbiditat neonatal entre dones amb i sense diagnòstic de COVID-19 i els seus nounats .

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Maternal and Neonatal Morbidity and Mortality Among Pregnant Women With and Without COVID-19 Infection.
  • Investigadors principals: José Villar, Shabina Ariff, Robert B. Gunier, et al.
  • Centres d’implementació: Es coordina des de la Universitat d’Oxford amb la participació de més de 43 institucions de 18 països (Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza i altres).
  • Població d’estudi: Dones de 18 anys o més en qualsevol etapa de l’embaràs o del part amb el diagnòstic de COVID-19 durant el present embaràs basat en la confirmació de laboratori de COVID-19 i / o troballes pulmonars radiològics suggestius de COVID-19 o 2 o més símptomes predefinits de COVID-19.
  • Tipus d’estudi: Estudi de cohort multinacional, prospectiu i a gran escala.
  • Disseny: Aquest estudi es va dur a terme de març a octubre de 2020, amb la participació de 43 institucions en 18 països, 2 dones no aparellades, consecutives i no infectades es van inscriure de forma concomitant immediatament després de la identificació de cada dona infectada, en qualsevol etapa de l’embaràs o el part, i en el mateix nivell d’atenció per minimitzar el biaix. Es va realitzar un seguiment de les dones i els nounats fins a l’alta hospitalària.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Avaluar els riscos associats a COVID-19 en l’embaràs sobre els resultats materns i neonatals en comparació amb les persones embarassades no infectades i concomitants.

Més sobre aquest estudi:

Al principi de la pandèmia de COVID-19, no se sabia amb exactitud l’abast dels riscos en l’embaràs, el que afectava la salut mental de les embarassades. La manca de claredat va sorgir perquè, en una primera revisió sistemàtica, només 4 estudis que incloïen un nombre reduït van comparar els resultats entre les dones embarassades amb COVID-19 i sense. La qüestió és rellevant a causa dels coneguts efectes nocius d’altres infeccions per coronavirus en l’embaràs (per exemple, la síndrome respiratòria aguda severa i la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà).

Els resultats reflecteixen principalment la COVID-19 diagnosticada en el tercer trimestre. Per tant, les dones amb diagnòstic de COVID-19 o l’embaràs va acabar abans estan infrarepresentades, ja sigui perquè l’estudi va ser exclusivament hospitalari o perquè la infecció més primerenca pot manifestar-se amb símptomes lleus, que són ignorats o tractats en atenció primària. Alternativament, la majoria de les dones podrien haver evitat l’hospital fins al final de l’embaràs o quan estaven de part. Clarament, l’efecte de COVID-19 al principi de l’embaràs necessita ser estudiat urgentment.

5842f8b6a6515b1e0ad75b2c


Altres estudis d’obstetrícia:

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estudi LacCOVID

L’estudi LacCOVID ha demostrat que la llet de les dones lactants que han estat vacunades amb Pfizer-BioNTech conté anticossos específics contra el coronavirus SARS-CoV-2.

La COVID-19 i l’embaràs

Quin és l’impacte de la COVID-19 a les mares i els fetus? Aquest estudi pretén respondre a aquesta pregunta mitjançant una enquesta online a dones embarassades amb i sense COVID-19.

Infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs

Aquest estudi internacional té com a objectiu determinar l’espectre clínic i l’impacte de la infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs.

La llet materna i la transmissió vertical del SARS-CoV-2

Haurien de preocupar-se les dones lactants de la transmissió vertical de la SARS-CoV-2? Descobreix aquest estudi sobre el paper de la COVID-19 en la lactància

Estudi GESNEO-COVID

Aquest estudi permet la comprensió profunda de la transmissió de la infecció, així com de la resposta immunològica que es produeix en les mares embarassades i en els nounats durant la COVID-19.

Prevenció de la infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs

Pot la hidroxicloroquina (HCQ) prevenir de manera segura la infecció i les complicacions greus en dones embarassades? Aquest es centra en la prevenció de la COVID-19 durant l’embaràs.