Teleconsultes en Atenció Primària abans i després de la COVID

La pandèmia COVID-19 ha contribuït a generalitzar l’ús de la telemedicina com a eina per mantenir el contacte entre els ciutadans i el sistema sanitari. Aquest estudi pretén analitzar el perfil dels ciutadans que utilitzen l’eina eConsulta i els motius del seu ús


Paraules clau: teleconsulta; atenció primària; consulta a distància; telesalut; COVID-19; e-consulta

Resultats:

Durant la pandèmia, el nombre d’usuaris únics d’aquest servei de teleconsulta gairebé s’havia triplicat, amb fins a 33,10 visites per cada 1.000 habitants al mes en els tres primers mesos. Per als dos perfils d’usuaris analitzats, la majoria dels usuaris des de l’inici del brot de COVID-19 eren predominantment dones, sistemàticament més joves, amb una ocupació més activa i amb patologies menys complexes.

A més, els usuaris de eConsulta van rebre més missatges proactius dels professionals sanitaris. També es va produir un descens relatiu en el nombre de converses iniciades pels usuaris urbans de majors ingressos i un augment de les converses iniciades pels usuaris de zones rurals.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Characteristics of Citizens and Their Use of Teleconsultations in Primary Care in the Catalan Public Health System Before and During the COVID-19 Pandemic: Retrospective Descriptive Cross-sectional Study.
  • Investigadors principals: Oscar Solans, Josep Vidal-Alaball, Pasqual Roig, Núria Mora, Ermengol Coma, Josep Maria Bonet Simó, Eduardo Hermosilla Pérez, Francesc Saigí-Rubió, Carmen Olmos Domínguez, Jordi Piera-Jiménez, Mercè Abizanda González i Francesc López Seguí.
  • Centres d’implementació: Institut Català de la Salut (ICS).
  • Població d’estudi: Dades procedents de l’Institut Català de la Salut (ICS).
  • Tipus d’estudi: Estudi transversal descriptiu retrospectiu.
  • Mètodes: Es va realitzar un estudi descriptiu i observacional basat en dades administratives. Aquest estudi diferència entre l’època de la pandèmia de COVID-19 i el període anterior, considerant com a punt de tall el dia en què es va declarar l’estat d’emergència a Espanya (és a dir, el 12 de març de 2020). També es diferencia entre els usuaris de eConsulta que envien missatges i els que només els reben.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Analitzar el perfil dels ciutadans que utilitzen l’eina eConsulta i els motius del seu ús, així com conèixer els elements que caracteritzen la seva decisió d’utilitzar-la distingint entre els que la feien servir abans i els que la utilitzen des de l’inici de la pandèmia COVID-19 .

Més sobre aquest estudi:

La eConsulta -és a dir, la teleconsulta asíncrona i bidireccional en atenció primària- és un dels desenvolupaments més importants de la telemedicina en el sistema sanitari públic català, un servei que s’ha vist fortament impulsat per l’inici de la pandèmia de COVID-19. És fonamental conèixer les característiques dels seus usuaris per poder atendre les seves necessitats i entendre la cobertura d’aquest servei en un context en què l’accessibilitat al sistema sanitari és reduïda.

8hcqpxot400x400


Altres estudis sobre Atenció Primària:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.

Impacte de la COVID-19 en l’odontologia a Colòmbia

Estudi transversal que analitza si la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament la pràctica de l’odontologia a Colòmbia, generant canvis en les activitats clíniques i en les perspectives de carrera.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.