L’efecte de la COVID en les visites en els centres d’atenció primària

Aquest estudi pretén conèixer com la pandèmia ha afectat la salut dels ciutadans i ha modificat l’activitat assistencial en els centres d’atenció primària


Paraules clau: COVID-19; atenció primària; diagnosticar variacions; big data; CIE10

Resultats:

Els resultats mostren que les consultes relacionades amb malalties infeccioses i parasitàries gairebé s’han duplicat a causa de la pandèmia. L’increment ha estat del 91,07%, ja que el 2019 es van realitzar 52220 diagnòstics i el 2020, 99.779.

El treball també mostra com el nombre total de visites realitzades pels equips no ha variat significativament (1.402.406 visites durant 2020 i 1421.779 en 2019). El que sí que ha canviat és el motiu de la visita i la forma d’atendre-la.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Big data-based analysis to characterise and identify variations in the type of Primary Care visits before and during COVID in Catalonia.
  • Investigadors principals: Francesc Lopez Segui, Guillem Hernandez Guillamet, Héctor Pifarré Arolas, Xavier Marin Gomez, Anna Ruiz Comellas, Anna Maria Ramirez Morros, Cristina Adroher Mas i Josep Vidal Alaball.
  • Centre d’implementació: Unitat de Recerca i Innovació de l’Institut Català de la Salut (ICS).
  • Població d’estudi: Base de dades del Sistema de Tecnologies de la Informació dels Serveis d’Atenció Primària de la Regió Sanitària Centre de Catalunya (Catalunya, Espanya) pertanyent a l’Institut Català de la Salut (ICS).
  • Mètodes: S’utilitza una base de dades del Sistema d’Informació de Tecnologies de la Informació dels Serveis d’Atenció Primària de Catalunya. L’objectiu de l’anàlisi és el registre de visites (2.824.185) i els seus codis diagnòstics (3.921.974, mitja 1,38 per visita) com aproximadors del motiu de consulta, registrats segons la Classificació Internacional de Malalties (CIE-10) en tres nivells d’agrupació diferents. Les dades es representen mitjançant una matriu de freqüència de termes i s’analitzen recursivament en diferents particions agregades segons la data.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Analitzar els diagnòstics de les consultes d’atenció primària i distingir entre els que van tenir majors i menors variacions, en relació amb els períodes de 2019 i 2020 (aproximadament abans i durant la COVID), per identificar els perfils clínics que poden haver estat més deteriorats i els diagnòstics menys visitats durant la pandèmia.

Més sobre aquest estudi:

Antecedents: La pandèmia de COVID-19 ha donat un tomb al model assistencial dels sistemes sanitaris de tot el món, cancel·lant bruscament les visites presencials per evitar el contagi i reorientant el model cap a la telemedicina. La transformació digital impulsa els sistemes d’informació, que com més robustos siguin, més fàcil serà el seguiment de sistema sanitari en un estat de gran complexitat i permetrà una anàlisi més àgil i fiable.

8hcqpxot400x400
Upftrgb 2
Yqn3mzcb400x400


Altres estudis sobre atenció primària:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.

Impacte de la COVID-19 en l’odontologia a Colòmbia

Estudi transversal que analitza si la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament la pràctica de l’odontologia a Colòmbia, generant canvis en les activitats clíniques i en les perspectives de carrera.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.