L’efecte de la COVID en les visites en els centres d’atenció primària

Aquest estudi pretén conèixer com la pandèmia ha afectat la salut dels ciutadans i ha modificat l’activitat assistencial en els centres d’atenció primària


Paraules clau: COVID-19; atenció primària; diagnosticar variacions; big data; CIE10

Resultats:

Els resultats mostren que les consultes relacionades amb malalties infeccioses i parasitàries gairebé s’han duplicat a causa de la pandèmia. L’increment ha estat del 91,07%, ja que el 2019 es van realitzar 52220 diagnòstics i el 2020, 99.779.

El treball també mostra com el nombre total de visites realitzades pels equips no ha variat significativament (1.402.406 visites durant 2020 i 1421.779 en 2019). El que sí que ha canviat és el motiu de la visita i la forma d’atendre-la.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Big data-based analysis to characterise and identify variations in the type of Primary Care visits before and during COVID in Catalonia.
  • Investigadors principals: Francesc Lopez Segui, Guillem Hernandez Guillamet, Héctor Pifarré Arolas, Xavier Marin Gomez, Anna Ruiz Comellas, Anna Maria Ramirez Morros, Cristina Adroher Mas i Josep Vidal Alaball.
  • Centre d’implementació: Unitat de Recerca i Innovació de l’Institut Català de la Salut (ICS).
  • Població d’estudi: Base de dades del Sistema de Tecnologies de la Informació dels Serveis d’Atenció Primària de la Regió Sanitària Centre de Catalunya (Catalunya, Espanya) pertanyent a l’Institut Català de la Salut (ICS).
  • Mètodes: S’utilitza una base de dades del Sistema d’Informació de Tecnologies de la Informació dels Serveis d’Atenció Primària de Catalunya. L’objectiu de l’anàlisi és el registre de visites (2.824.185) i els seus codis diagnòstics (3.921.974, mitja 1,38 per visita) com aproximadors del motiu de consulta, registrats segons la Classificació Internacional de Malalties (CIE-10) en tres nivells d’agrupació diferents. Les dades es representen mitjançant una matriu de freqüència de termes i s’analitzen recursivament en diferents particions agregades segons la data.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Analitzar els diagnòstics de les consultes d’atenció primària i distingir entre els que van tenir majors i menors variacions, en relació amb els períodes de 2019 i 2020 (aproximadament abans i durant la COVID), per identificar els perfils clínics que poden haver estat més deteriorats i els diagnòstics menys visitats durant la pandèmia.

Més sobre aquest estudi:

Antecedents: La pandèmia de COVID-19 ha donat un tomb al model assistencial dels sistemes sanitaris de tot el món, cancel·lant bruscament les visites presencials per evitar el contagi i reorientant el model cap a la telemedicina. La transformació digital impulsa els sistemes d’informació, que com més robustos siguin, més fàcil serà el seguiment de sistema sanitari en un estat de gran complexitat i permetrà una anàlisi més àgil i fiable.

8hcqpxot400x400
Upftrgb 2
Yqn3mzcb400x400


Altres estudis sobre atenció primària:

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Impacte de la COVID-19 en l’odontologia a Colòmbia

Estudi transversal que analitza si la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament la pràctica de l’odontologia a Colòmbia, generant canvis en les activitats clíniques i en les perspectives de carrera.

Immunitat de la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.

Estudi INTERCOVID

Aquest estudi multinacional mostra que les dones amb COVID tenen un 50% més de probabilitats de patir complicacions durant l’embaràs, però si la COVID és asimptomàtica el risc és el mateix que si no tinguessin la infecció.

Fwoef

Estudi CONFEADO

Aquest estudi pretén comprendre com els nens i adolescents de 9 a 16 anys van experimentar el confinament a França i com pot haver afectat al seu benestar.