Antihistamínics i azitromicina com a tractament de la COVID-19

Aquest estudi suggereix que el diagnòstic d’atenció primària i el tractament amb antihistamínics, més azitromicina en casos seleccionats, pot tractar la COVID-19 i prevenir la progressió de la malaltia greu en pacients d’edat avançada


Paraules clau: SARS-CoV-2; coronavirus; azitromicina; antihistamínics; ancians

Figures:

Captura
El diagrama de flux del protocol de tractament complet utilitzat en Atenció Primària.
Captura2
Nombre i percentatge de pacients de residències de gent gran per grups d’edat (les dues residències juntes).

Resum del treball en pdf
Resum de la feina que van fer els metges de Yepes i que es va publicar al gener de 2021 en una revista científica nord-americana, explicat en un llenguatge senzill.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Antihistamines and azithromycin as a treatment for COVID-19 on primary health care – A retrospective observational study in elderly patients.
  • Investigadors principals: Juan Ignacio Morán Blanco, Judith A. Alvarenga Bonilla, Sakae Homma, Kazuo Suzuki, Philip Fremont-Smith i Karina Villar Gómez de las Heras.
  • Centres d’implementació: Dues residències de gent gran en una zona rural de Toledo.
  • Població d’estudi: 84 pacients ancians diagnosticats amb COVID-19 i 64 empleats ubicats en dues residències d’ancians diferents.
  • Tipus d’estudi: Estudi observacional retrospectiu.
  • Disseny: Estudi observacional retrospectiu d’una sèrie de casos de 84 pacients ancians diagnosticats de COVID-19, que viuen en dues residències d’avis d’una zona rural de Toledo. El període d’estudi abasta des de principis de març fins a finals de juny de 2020.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Avaluar l’eficàcia del tractament precoç de la COVID-19 mitjançant una combinació d’antihistamínics i azitromicina en pacients d’edat avançada, per controlar la malaltia en l’àmbit de l’Atenció Primària. Es comparen les taxes de letalitat, hospitalització i ingrés a UCI d’aquesta sèrie de casos amb les mètriques oficials espanyoles per a aquesta població de pacients.

Més sobre aquest estudi:

Entre març i abril de 2020, 84 pacients ancians amb sospita de COVID-19 que vivien en dues residències d’avis de Yepes, Toledo (Espanya) van ser tractats precoçment amb antihistamínics (dexclorfeniramina, cetirizina o loratadina), afegint azitromicina en els 25 casos simptomàtics.

El criteri de valoració principal és la taxa de mortalitat de COVID-19. Els criteris de valoració secundaris són les taxes d’ingrés a l’hospital i en l’UCI. Els criteris de valoració es van comparar amb les taxes oficials espanyoles per la gent gran. L’edat mitjana de la població de l’estudi va ser de 85 anys i el 48% tenia més de 80 anys. No es van registrar ingressos hospitalaris, morts ni efectes adversos dels medicaments en la població de pacients. A finals de juny, el 100% dels residents tenien serologia positiva per COVID-19.

L’estudi va ser classificat per l’AEMPS (Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris) i aprovat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l’IIS-FJD (Madrid).

Hola
Hi

Altres estudis epidemiològics:

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l'eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l'atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi ANTICOV: La COVID-19 a l’Àfrica

Col·labora amb l'estudi ANTICOV per tractar la COVID-19 a l'Àfrica.

Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d'administració d'antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l'impacte de la COVID-19 en el consum d'antibiòtics

Tractament immunomodulador en pacients amb pneumònia greu COVID-19

Assaig clínic que pretén realitzar un tractament immunomodulador en pacients adults amb pneumònia greu COVID-19 amb l'objectiu d'ajudar a definir el tractament estàndard d'aquesta malaltia.

Ús real de remdesivir en pacients hospitalitzats amb COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu avaluar en la pràctica clínica l'eficàcia i seguretat de remdesivir en pacients ingressats per COVID-19.

Prevenció amb Calcifediol de problemes respiratoris causats per COVID-19

Aquest assaig clínic multicèntric pretén demostrar que el tractament amb calcifediol disminueix la necessitat de ventilació invasiva i ingressos a la Unitat de Cures Intensives…

Maraviroc en pacients hospitalitzats per COVID-19

Assaig clínic de fase II que avalua la seguretat i eficàcia del fàrmac Maraviroc combinat amb tractament estàndard enfront del tractament estàndard en pacients infectats…

Assaig Solidaritat: Tractaments contra la COVID-19

Solidaritat és un assaig clínic internacional que pretén avaluar l'efecte d'una sèrie de medicaments pel tractament de la COVID-19.

Vacunació contra la grip, IECA i BRA en l’evolució de la COVID-19

Estudi per determinar si la vacunació de la grip o la medicació IECA o BRA té efectes en la COVID-19.

Estudi Col-VID: Efectivitat de la colquicina en pacients amb COVID-19

L'estudi Col-VID pretén determinar si l'ús de colquicina redueix la gravetat o fins i tot evita la mort en pacients amb COVID-19.

Progesterona pel tractament de la COVID-19

Poden les hormones sexuals ajudar els homes a superar la COVID-19? Aquest estudi avalua la seguretat i eficàcia de la progesterona pel tractament de la…

PanCOVID19: Avaluació dels tractaments farmacològics

Assaig clínic de fase III, obert, aleatoritzat i adaptatiu, sobre l'estudi d'alternatives farmacològiques en el tractament de la infecció greu en pacients pediàtrics amb COVID-19.

Raloxifè per tractar processos inflamatoris per COVID-19

Aquest estudi pretén caracteritzar el perfil farmacològic del raloxifè contra els receptors de bradiquinina per tractar els processos inflamatoris deguts a COVID-19.

La vacuna XRP i la seva resposta immune al SARS-CoV-2

La vacuna XRP està involucrada a la resposta immune al SARS-CoV-2? Aquest estudi pretén respondre a aquesta pregunta investigant l'efecte de la vacuna XRP a…

Estudi d’AstraZeneca sobre el candidat a la vacuna COVID-19 AZD1222

Assaig clínic dissenyat per determinar si el candidat a la vacuna, AZD1222, pot prevenir la COVID-19 simptomàtica.

Amantadina i la COVID-19

Participi en aquest estudi i ajuda’ns a descobrir el paper de l’Amantadina com a alternativa terapèutica per combatre la COVID-19.

Assaig COVACTA: TCZ com a tractament de la COVID-19

L'estudi COVACTA té com a objectiu avaluar l'eficàcia i la seguretat del tocilizumab (TCZ) en pacients hospitalitzats amb pneumònia severa per la COVID-19.

Trenca la cadena de la COVID-19 #BreaktheChainBCN

La prevenció és tan important com el tractament en una pandèmia.