Diagnòstic de l’afectació toràcica pediàtrica de la COVID-19

Tomografia computada de tòrax (TC) + intel·ligència artificial (IA): un enfocament potencialment complementari a la RT-PCR per a la detecció de la COVID-19 i la caracterització de lesions


Coneixes InferVision?

InferVision és una empresa global líder en alta tecnologia d’IA dedicada a aplicar la tecnologia d’aprenentatge profund per ajudar a la diagnosi d’imatges mèdiques amb solucions eficients i precises. Aquesta empresa ha desenvolupat una solució d’IA (InferRead CT Lung COVID-19) basada en exploracions pulmonars per TC per ajudar els radiòlegs a emetre judicis de diagnòstic sobre les condicions dels pacients amb COVID-19 de forma ràpida i precisa, proporcionant no només la confirmació de casos reals de COVID-19, sinó també informació sobre l’extensió de la lesió i una base sòlida per avaluar les opcions de tractament.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Precision diagnostics in pediatric chest involvement of COVID-19: Added value of an artificial intelligence tool in chest CT analysis.
  • Investigador principal: Josep Munuera del Cerro.
  • Co-investigadors: Ignasi Barber, Flavio Zuccarino,Victoria Fumadó, Mariana Planells, Emili Inarejos i Enrique Ladera.
  • Centres d’implementació: Consorci europeu d’hospitals de referència, i així com l’empresa InferVision. Alguns hospitals són: Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, ​​CHU Nimes, University Medical Center of Mainz, Xcoorp GmbH Tele-radiology, University Hospital Zuric, Bell-Mèdic University Hospital, entre d’altres.
  • Població d’estudi: Pacients ingressats a l’Hospital Sant Joan de Déu que tenen criteris clínic-radiològics per a la realització de TAC de tòrax, bé per completar el diagnòstic de la COVID-19 o perquè la seva malaltia de base ho indica.
  • Disseny: S’estudien les troballes de la TC de tòrax de la població d’estudi i es comparen també amb els resultats que indiquen els algoritmes d’IA.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Validar la solució basada en IA InferRead CT Lung COVID-19 en exploracions pulmonars de TC de casos reals de COVID-19 pediàtrics i adults. Aquest enfocament pot utilitzar-se com a complement d’altres tècniques de diagnòstic com la RT-PCR i per quantificar la progressió de la malaltia en els casos confirmats.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: La TC de tòrax ha demostrat ser una eina de diagnòstic i pronòstic molt precisa en l’afectació pulmonar per COVID-19, ja que el 96% dels pacients amb COVID-19 presenten anomalies en les imatges de tòrax. Per tant, es podria utilitzar un enfocament de TC + IA com a primera eina de diagnòstic amb la posterior RT-PCR com a eina de confirmació.

Valor afegit: El consorci europeu proporciona un escenari únic per validar InferRead CT Lung COVID-19 amb milers de casos reals de COVID-19 pediàtrics i adults per a la prevenció i control de la malaltia.

Sant Joan de Déu: És un hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, ginecologia i obstetrícia, el qual consta d’un llarg bagatge de més de 150 anys plens d’història, en els quals ha viscut múltiples transformacions i canvis motivats per la necessitat d’adaptar-se tant a les condicions sociosanitàries de l’època com als avenços tecnològics i l’evolució de l’assistència sanitària.

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona serà l’únic centre exclusivament pediàtric que participa en l’estudi del valor afegit dels algoritmes d’IA en el diagnòstic i pronòstic toràcic.

Kids Corona: La plataforma Kids Corona es va posar en marxa a l’abril de 2020 per l’Hospital Sant Joan de Déu. Avui, segueix oferint respostes per comprendre millor la incidència, l’impacte i la capacitat de transmissió de la COVID-19 en nens i dones embarassades. És a dir, la plataforma reuneix diferents estudis de pediatria relacionats amb la COVID-19 per millorar el tractament, el resultat i la transmissió de la població pediàtrica.

Altres projectes de Kids Corona:Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases and household contacts“, “SARS-CoV-2 seroconversion during the postoperative period in pediatric patients“, “Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases in school-like environments” i “Characterization of COVID-19 in the Pediatric Population: Study of Sero-surveillance and of Immunological and Biochemical Biomarkers of Disease Severity”.

Sant Joan Compressio
2d7599d8771e97c429f88e2ec51c1c3b
Jguunimedizinlogo4c
Xcoorplogo1small
Uszh
Ucbm

Altres estudis:

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l'impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estudi INTERCOVID

Aquest estudi multinacional mostra que les dones amb COVID tenen un 50% més de probabilitats de patir complicacions durant l'embaràs, però si la COVID és…

Estudi LacCOVID

L'estudi LacCOVID ha demostrat que la llet de les dones lactants que han estat vacunades amb Pfizer-BioNTech conté anticossos específics contra el coronavirus SARS-CoV-2.

La COVID-19 i l’embaràs

Quin és l'impacte de la COVID-19 a les mares i els fetus? Aquest estudi pretén respondre a aquesta pregunta mitjançant una enquesta online a dones…

Infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs

Aquest estudi internacional té com a objectiu determinar l'espectre clínic i l'impacte de la infecció per SARS-CoV-2 durant l'embaràs.

La llet materna i la transmissió vertical del SARS-CoV-2

Haurien de preocupar-se les dones lactants de la transmissió vertical de la SARS-CoV-2? Descobreix aquest estudi sobre el paper de la COVID-19 en la lactància

Estudi GESNEO-COVID

Aquest estudi permet la comprensió profunda de la transmissió de la infecció, així com de la resposta immunològica que es produeix en les mares embarassades…

Prevenció de la infecció per SARS-CoV-2 durant l’embaràs

Pot la hidroxicloroquina (HCQ) prevenir de manera segura la infecció i les complicacions greus en dones embarassades? Aquest es centra en la prevenció de la…