Estudi COPEDI-CAT

Quin és el paper dels nens en la dinàmica de la transmissió intradomiciliaria del SARS-CoV-2? Aquest estudi prospectiu multicèntric confirma que els nens tenen menys probabilitats de transmetre el SARS-CoV-2


Paraules clau: coronavirus; SARS-CoV-2; nen; llar; transmissió

Resultats:

L’estudi va incloure a 1040 pacients de COVID-19. Gairebé la meitat (47,2%) eren asimptomàtics, el 10,8% tenien comorbiditats i el 2,6% van requerir hospitalització. No es va informar de cap mort.

La transmissió viral va ser comuna entre els membres de la llar (62,3%). Més del 70% (756/1040) dels casos pediàtrics eren secundaris d’un adult, mentre que el 7,7% (80/1040) eren casos índex. La SAR va ser significativament menor a les llars amb casos índex pediàtrics de COVID-19 durant el període escolar en relació amb l’estiu (p = 0,02), i en comparació amb els adults (p = 0,006).

No es van identificar factors de risc individuals o ambientals associats a la SAR.

Resum de l’estudi en pdf

Resum del projecte COPEDI-CAT de Vall Hebron en llenguatge senzill.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Household SARS-CoV-2 transmission and children: a network prospective study.
  • Investigadors principals: Antoni Soriano Arandes, Anna Gatell Carbó, Pepe Serrano Marchuet, Xavier Bruna Pérez, Ramón Capdevila Bert, Pere Soler Palacín i et al.
  • Centres d’implementació: Implementat des de l’Hospital Universitari Vall Hebron i altres centres.
  • Població d’estudi: Pacients de 0 a < 18 anys diagnosticats de COVID-19 a Catalunya.
  • Tipus d’estudi: Estudi prospectiu, observacional i multicèntric.
  • Disseny: Estudi prospectiu, observacional i multicèntric realitzat durant els períodes d’estiu i escolar (de l’1 de juliol al 31 d’octubre de 2020), en el qual es van analitzar les característiques epidemiològiques i clíniques, així com la dinàmica de la transmissió viral en pacients pediàtrics COVID -19.
  • Mètodes: Es va establir un cas índex pediàtric quan un nen va ser el primer individu infectat dins d’una llar. Els casos secundaris es van definir quan un altre membre de la llar va donar positiu en la prova del SARS-CoV-2 abans que el nen. Es va calcular la taxa d’atacs secundaris (SAR) i es va utilitzar la regressió logística per avaluar les associacions entre els factors de risc de transmissió i les infeccions pel SARS-CoV-2.

Objectius de l’estudi:

Objectius principals:
(1) Determinar les característiques epidemiològiques i clíniques de la malaltia COVID-19 en la població pediàtrica infectada pel SARS-CoV-2 a Catalunya.
(2) Determinar la distribució territorial de la malaltia pediàtrica a Catalunya per identificar els factors de risc ambientals i socioeconòmics associats a aquesta.
(3) Estudiar els contactes familiars dels pacients pediàtrics diagnosticats per determinar la dinàmica de transmissió de COVID-19 en aquests grups d’edat i determinar el cas índex en cada nucli familiar.

Més sobre aquest estudi:

Antecedents: El paper dels nens en la transmissió domèstica del coronavirus de la síndrome respiratòria agut sever 2 (SARS-CoV-2) segueix sent incert. Aquí descrivim les característiques epidemiològiques i clíniques dels nens amb COVID-19 a Catalunya (Espanya) i investiguem la dinàmica de la transmissió domèstica.

Baixa
Aquas3lh
Baixa
Dep Salut
Unnamed
Unnamed 1


Altres estudis epidemiològics:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.

Impacte de la COVID-19 en l’odontologia a Colòmbia

Estudi transversal que analitza si la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament la pràctica de l’odontologia a Colòmbia, generant canvis en les activitats clíniques i en les perspectives de carrera.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.