Teràpia amb plasma convalescent i COVID-19

El plasma convalescent amb anticossos anti-SARS-CoV-2 sembla ser un enfocament molt prometedor en el context dels símptomes prolongats de COVID-19 en pacients incapaços de presentar una resposta humoral específica al SARS-CoV-2


Resum visual

Captura 5

Punts clau

 • Com a prova de concepte, el plasma convalescent de COVID-19 representa un enfocament interessant en els pacients amb deficiència de cèl·lules B amb COVID-19 perllongada.
 • El plasma de convalescència COVID-19 indueix una disminució de la temperatura i dels paràmetres inflamatoris en el termini d’una setmana associada al deslletament d’oxigen.

Resultats

Imatges sobre alguns resultats obtinguts

Hola 1
Evolució longitudinal individual abans i després de la teràpia amb plasma convalescent

Descripció de l’estudi:

 • Títol: Convalescent plasma therapy for B-cell–depleted patients with protracted COVID-19.
 • Investigadors principals: Thomas Hueso, Cécile Pouderoux, Hélène Péré, Anne-Lise Beaumont, Laure-Anne Raillon, Florence Ader, Lucienne Chatenoud, Déborah Eshagh, Tali-Anne Szwebel, Martin Martinot, Fabrice Camou, Etienne Crickx, Marc Michel, Matthieu Mahevas, David Boutboul, Elie Azoulay, Adrien Joseph, Olivier Hermine, Claire Rouzaud, Stanislas Faguer, Philippe Petua, Fanny Pommeret, Sébastien Clerc, Benjamin Planquette, Fatiha Merabet, Jonathan London, Valérie Zeller, David Ghez, David Veyer, Amani Ouedrani, Pierre Gallian, Jérôme Pacanowski, Arsène Mékinian, Marc Garnier, France Pirenne, Pierre Tiberghien i Karine Lacombe.
 • Centres d’implementació: Estudi multicèntric realitzat en 13 hospitals francesos de l’1 de maig al 30 de juny de 2020.
 • Població d’estudi: Tots els pacients que presentaven una immunodeficiència de cèl·lules B i símptomes prolongats de COVID-19, confirmats per la reacció en cadena de la polimerasa de transcripció inversa (RT-PCR) específica per al SARS-CoV-2 en mostres respiratòries i sense seroconversió, eren elegibles per a la teràpia amb plasma convalescent.
 • Tipus d’estudi: Estudi observacional i multicèntric.
 • Disseny: Cada pacient va rebre 2 transfusions consecutives de 2 unitats de plasma convalescent ABO-compatible (200-220 ml cadascuna) en els dies 0 i +1. Els paràmetres clínics (temperatura i necessitat d’oxigen) es van recollir diàriament des del dia +5 abans fins al dia +7 després de l’última transfusió de plasma. També es van avaluar els paràmetres biològics, inclosos els marcadors inflamatoris (proteïna C reactiva [PCR], ferritina) i les subpoblacions de limfòcits circulants. Quan va estar disponible, es va quantificar l’interleucina-6 (IL-6) en plasma en un subconjunt de pacients que no van rebre tocilizumab.
 • Mètodes: La gravetat de la malaltia COVID-19 es va avaluar utilitzant la classificació de l’Organització Mundial de la Salut.
  La serologia del SARS-CoV-2 es va dur a terme utilitzant els assajos immunoenzimàtics d’IgG que s’utilitzen en els diferents hospitals. L’ARNemia del SARS-CoV-2 es va quantificar utilitzant la tecnologia de RT-PCR digital basada en gotes (ddPCR), basada en un kit de detecció de PCR digital múltiplex COVID-19.
  Es van analitzar les respostes de les cèl·lules T específiques de virus abans de la teràpia amb plasma convalescent en cèl·lules mononuclears de sang perifèrica mitjançant un assaig d’immunoabsorció lligat a enzims d’interferó-γ (IFN-γ) després de l’addició de grups de pèptids individuals de 15-Mers i 11-aa superposats de diferents proteïnes del SARS-CoV-2 o de proteïnes comuns del coronavirus.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Avaluar la seguretat i eficàcia de la teràpia amb plasma convalescent a 17 pacients amb limfopènia profunda de cèl·lules B i malaltia prolongada COVID-19.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Els anticossos monoclonals (MoAbs) anti-CD20, com el rituximab, representen la base del tractament de la majoria dels pacients amb neoplàsies de cèl·lules B i, en menor mesura, dels pacients amb malalties autoimmunes. Les administracions repetides de rituximab poden provocar una depleció perllongada de les cèl·lules B, el que perjudica la resposta immunitària adaptativa i la capacitat de produir anticossos neutralitzants. Els pacients amb neoplàsies hematològiques o malalties autoimmunes poden tenir un major risc de patir formes greus de COVID-19. Aquests pacients solen quedar exclosos dels assaigs clínics que proven els fàrmacs contra la COVID-19 i necessiten urgentment opcions terapèutiques.

Altres assajos clínics:

CombivacS

Assaig clínic dissenyat per avaluar la seguretat i immunogenicitat d’una dosi de la vacuna anomenada Comirnaty (Pfizer) en persones que han rebut prèviament una dosi de la vacuna Vaxcevria (AstraZeneca).

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

Estudi ANTICOV: La COVID-19 a l’Àfrica

Col·labora amb l’estudi ANTICOV per tractar la COVID-19 a l’Àfrica.

Estudi COnV-ert, el plasma convalescent per frenar la COVID-19

L’administració precoç de plasma convalescent en persones majors de 50 anys amb malaltia COVID-19 lleu o moderada pot frenar la progressió de la malaltia i disminuir la […]

Una esbandida bucal antiviral i COVID-19

L’ús d’una esbandida bucal que conté β-ciclodextrina i citrox (bioflavonoides) (CDCM), disponible en farmàcies, ajuda a reduir la càrrega viral de la SARS-CoV-2 a la saliva.

Assaig clínic de vacunació pediàtrica contra la COVID

Aquest assaig clínic pediàtric pretén analitzar la seguretat, tolerabilitat i immunogenicitat de la vacuna contra la COVID de Pfizer a menors de 12 anys.

Estudi LacCOVID

L’estudi LacCOVID ha demostrat que la llet de les dones lactants que han estat vacunades amb Pfizer-BioNTech conté anticossos específics contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Tractament immunomodulador en pacients amb pneumònia greu COVID-19

Assaig clínic que pretén realitzar un tractament immunomodulador en pacients adults amb pneumònia greu COVID-19 amb l’objectiu d’ajudar a definir el tractament estàndard d’aquesta malaltia.

Prevenció amb Calcifediol de problemes respiratoris causats per COVID-19

Aquest assaig clínic multicèntric pretén demostrar que el tractament amb calcifediol disminueix la necessitat de ventilació invasiva i ingressos a la Unitat de Cures Intensives i les defuncions.

Maraviroc en pacients hospitalitzats per COVID-19

Assaig clínic de fase II que avalua la seguretat i eficàcia del fàrmac Maraviroc combinat amb tractament estàndard enfront del tractament estàndard en pacients infectats per SARS-CoV-2 i hospitalitzats per COVID-19.