GEN-COVID, la influència de la genètica en la COVID-19

Com influeix la genètica de l’hoste en la susceptibilitat i la gravetat de la infecció? Més informació a GEN-COVID, un estudi de la COVID-19 sobre genètica


GEN-COVID és un projecte de GENVIP, un grup d’investigació en pediatria dedicat a l’estudi de las malalties infeccioses i a desenvolupar assajos clínics sobre vacunes.
Gencovid Nacional
GEN-COVID rebrà mostres per estudis genètics de la xarxa GENDRES, del projecte multicèntric nacional EPICAL i del projecte multicèntric nacional GESNEO-COVID.
Gencovid Internacional
GEN-COVID té col·laboració creuada amb altres consorcis internacionals relacionats amb la COVID-19, fonamentalment a través de macroprojectes de finançament europeu.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Projecte GEN-COVID: Evaluació de la influència dels factors genètics de l’hoste en la infecció per COVID19.
  • Investigadors principals: Dr. Federico Martinón Torres, Dr. Antonio Salas Ellacuriaga.
  • Co-investigadors: José Gómez Rial, Irene Rivero Calle, Lorenzo Redondo Collazo, Ana Isabel Dacosta Urbieta, et al.
  • Tipus d’estudi: Investigació experimental.
  • Mètode: Tecnologies de Seqüenciació Paral·lela (NGS).

Objectius de l’estudi:

Objectius principals:
(1) Identificar marcadors genètics de susceptibilitat i pronòstic de la infecció per COVID-19.
(2) Identificar signatures transcriptòmiques locals i sistèmiques que permetin el diagnosi diferencial precís de la infecció per COVID-19 en diferents moments de la infecció així com establir marcadors pronòstics de la seva història natural.
(3) Identificar biomarcadors solubles relacionats amb el sistema immune que permetin caracteritzar i predir la resposta immune a la COVID-19.
(4) Estudi diferencial dels patrons d’expressió en diferents mostres de l’hoste.
(5) Estudi dels patrons proteòmics en mostres de diferent naturalesa de l’hoste i en diferents estadis de la infecció.
(6) Estudi de la variabilitat genètica del patogen i desenvolupament de proves diagnòstiques.

Més sobre aquest estudi:

La infecció per COVID-19 cursa amb diferents fenotips clínics, des de casos asimptomàtics a pneumònies greus i fracàs multi-orgànic que comporten la mort.

La variabilitat genètica de l’hoste pot exercir un paper fonamental en la regulació de la susceptibilitat i la gravetat de la COVID-19, com s’ha demostrat per altres malalties infecciones, és a dir, explicar el diferent comportament d’un mateix microorganisme en subjectes d’estudi diferents. L’experiència del nostre equip en genòmica i transcriptòmica de l’hoste en les malalties infeccioses ens porta a plantejar la hipòtesi que la genètica de l’hoste humà pot contribuir a explicar el comportament diferencial de la COVID-19 en diferents subjectes i grups d’edat.

El comportament diferent de la COVID-19 en pacients pediàtrics en comparació amb els adults pot desvelar pistes importants respecte als mecanismes patogènics de la COVID-19. Les dades conegudes a dia d’avui ens suggereixen que la susceptibilitat pediàtrica es similar a la dels adults, amb una taxa d’atac al voltant del 15%, el que reforça la hipòtesi que els factors de l’hoste impulsats per l’edat poden tenir un impacte diferencial en el transcurs clínic de la malaltia.

GENVIP lidera GEN-COVID, un estudi de COVID-19 sobre genètica
El IDIS dóna suport GEN-COVID, un estudi de COVID-19 sobre genètica
El Servizo Galego de Saúde apoya GEN-COVID, un estudio de COVID-19 sobre genética

Altres estudis sobre genètica:

Factors genètics implicats en la COVID-19

Aquest estudi indica que variants de dues regions del genoma humà estan associades amb un major risc de desenvolupar insuficiència respiratòria en pacients amb infecció…

Anàlisi genètica de la SARS-CoV-2 a Armènia

Aquest estudi pretén analitzar genèticament el SARS-CoV-2 en la població armènia mitjançant la seqüenciació del genoma complet amb nanoporus.

Factors epigenètics que prediuen la gravetat de la COVID-19

Aquest estudi d'associació de tot l'epigenoma (EWAS) demostra que la dotació epigenètica de cada individu influeix en la gravetat de la malaltia COVID-19.

Variacions genètiques en el receptor de la testosterona y COVID-19

L'estudi demostra que les variants en els receptors d'andrògens són un factor que influeix en la pitjor evolució d'alguns homes amb COVID-19.

Identificació de gens que prediguin la gravetat de la COVID-19

El projecte INMUNGEN-COV-2 té com a objectiu identificar gens que prediguin la gravetat de la COVID-19 en pacients sense patologies prèvies.

Estudi EPICO

Un registre nacional per a l'estudi del comportament de la COVID-19 en els nens, el seu impacte en l'epidèmia mundial i les seves conseqüències en…