Impacte de la COVID-19 en l’odontologia a Colòmbia


Estudi transversal que analitza si la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament la pràctica de l’odontologia a Colòmbia, generant canvis en les activitats clíniques i en les perspectives de carrera


Paraules clau: COVID-19; odontologia; consultoris odontològics; contenció de riscos biològics

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Modificación de la práctica odontológica, seguimiento a protocolos y percepción de riesgo de los odontólogos durante la pandemia de Covid-19 en Colombia: estudio de corte transversal.
  • Investigadors principals: Diana M. Barbosa-Liz, Andres Alonso Agudelo-Suarez, Maria Fernanda Tuesta-Mondragón, Joaquin T. Ariza-Olaya i Sonia Patricia Plaza-Ruiz.
  • Centres d’implementació: Universidad de Antioquia, Federación Odontológica Colombiana (FOC) i Fundación Universitaria CIEO – UniCIEO.
  • Població d’estudi: Odontòlegs de Colòmbia.
  • Tipus d’estudi: Estudi transversal.
  • Mètodes: Després d’obtenir l’aprovació ètica, es va aplicar una enquesta digital anònima als odontòlegs de Colòmbia entre el 19 de juny al 24 de juliol de 2020. Les preguntes incloure quatre dominis: 1) sociodemogràfiques, 2) laborals i afectació en els plans de carrera, 3) Seguiment a protocols i bioseguretat i 4) Coneixements, risc i percepció de risc de contagi.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Avaluar la modificació de la pràctica, ús d’elements de protecció personal, protocols de bioseguretat, afectació en els plans de carrera, prevalença de contagi i percepció de risc dels odontòlegs durant la pandèmia de COVID-19 a Colòmbia.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Des de finals de 2019 i inicis de 2020 alguns informes parlaven de l’aparició a la Xina d’un virus, SARS-CoV-2, que produïa una síndrome respiratòria severa aguda denominada la COVID-19. Tot i que la COVID-19 ataca fonamentalment al sistema respiratori, també s’ha vist que presenta manifestacions en diferents òrgans i sistemes, mostrant alteracions de la coagulació, del gust, de l’olfacte, alteracions dermatològiques i fins i tot lesions intraorals. A partir de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va declarar a la infecció com una pandèmia i els països van haver de prendre mesures extremes per intentar controlar la seva propagació. Aquesta situació va afectar en gran manera als serveis de salut i l’odontologia no va estar exempta d’això.

Font: Revista Facultad De Odontología Universidad De Antioquia.

Baixa
Baixa 1
Unicieo

Altres estudis epidemiològics:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.

Dinàmica de la variant Delta a França

L’Institut Pasteur planteja en aquest estudi la hipòtesi que no hi ha canvis en la transmissibilitat de la variant Delta relacionada amb el clima durant el període d’estudi (15 de juny a l’1 d’octubre).