Captura2

Resiliència i salut mental en temps de COVID-19

Estudi longitudinal per analitzar l’associació entre resiliència i psicopatologia en la població clínica de nens i adolescents en el període de confinament i als 3 i 6 mesos de seguiment


Descripció de l’estudi:

  • Títol:EmCoVID19-Resilience longitudinal study: Resilience and Mental Health in times of COVID-19.
  • Investigadors principals: Natalia Albiac.
  • Co-investigadors: Anna Butjosa i Alazne Aizpitarte.
  • Centres d’implementació: Centres de Salud Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
  • Població d’estudi: Els participants són pacients que acudeixen als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
  • Tipus d’estudi: Estudi longitudinal prospectiu.
  • Disseny: Un estudi longitudinal prospectiu en el qual les dades es recullen en tres punts temporals just després del confinament. Hi ha dos informants, el nen/adolescent i els pares. Això ens proporcionarà resultats clínics rellevants basats en l’evidència per treballar amb els pacients i les seves famílies, permetent als professionals realitzar intervencions preventives basades en l’enfocament de la resiliència.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Analitzar la influència que té la resiliència en els símptomes de salut mental de la població clínica infantil i adolescent.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: La resiliència es defineix com la capacitat d’una persona per recuperar-se d’un esdeveniment o esdeveniments traumàtics o estressants i és un factor determinant de la psicopatologia present i futura. És un concepte clau en la psiquiatria preventiva i la promoció de la salut mental. Per tant, l’enfocament basat en la resiliència s’ha de considerar vital per a la prevenció de la psicopatologia en el període de la COVID-19.

Aquest projecte forma part del macroprojecte EmCoVID19 – Unitats Clíniques. Els seus investigadors principals són: Esther Via i Xavier Estrada.

Sant Joan de Déu: És un hospital universitari especialitzat en els camps de la pediatria, ginecologia i obstetrícia, el qual consta d’un llarg bagatge de més de 150 anys plens d’història, en els quals ha viscut múltiples transformacions i canvis motivats per la necessitat d’adaptar-se tant a les condicions sociosanitàries de l’època com als avenços tecnològics i l’evolució de l’assistència sanitària.

Kids Corona: La plataforma Kids Corona es va posar en marxa a l’abril de 2020 per l’Hospital Sant Joan de Déu. Avui, segueix oferint respostes per comprendre millor la incidència, l’impacte i la capacitat de transmissió de la COVID-19 en nens i dones embarassades. És a dir, la plataforma reuneix diferents estudis de pediatria relacionats amb la COVID-19 per millorar el tractament, el resultat i la transmissió de la població pediàtrica.

Altres projectes de Kids Corona:Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases and household contacts“, “SARS-CoV-2 seroconversion during the postoperative period in pediatric patients“, “Susceptibility to COVID-19 in pediatric age: Study of cases in school-like environments” i “Characterization of COVID-19 in the Pediatric Population: Study of Sero-surveillance and of Immunological and Biochemical Biomarkers of Disease Severity”.

Sant joan de Déu dirige este estudio de la COVID-19  y la población pediátrica expuesta al SARS-CoV-2 y a sus contactos en el hogar.

Altres estudis sobre salut mental:

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l'estat emocional i espiritual d'adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l'impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

Estudi HARD COVID-19

L'Hospital Universitari de Tours s'ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l'estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d'un treball d'investigació dissenyat…

Estudi CONFEADO

Aquest estudi pretén comprendre com els nens i adolescents de 9 a 16 anys van experimentar el confinament a França i com pot haver afectat…

CoviPrev: Com ha afectat el confinament a la salut mental?

Aquest estudi pretén estudiar els canvis en el comportament i la salut mental durant la pandèmia de COVID-19 a la població francesa.

VIVRE-COVID-19.fr

Estudi que ajuda a proporcionar dades per orientar l'acció pública, en particular a través de l'acció de el Ministeri de Salut en la gestió digital…

Com afecta emocionalment la COVID-19 als nens i adolescents amb TEA

L'estudi pretén analitzar l'impacte dels estressors ambientals provocats per la COVID-19 sobre les emocions en nens i adolescents amb TEA.