Factors pronòstics en pacients infectats per COVID-19

La determinació de les característiques clíniques, biològiques i radiològiques dels pacients amb sospita d’infecció per COVID-19 és clau per al tractament i l’aïllament dels contactes entre individus


Paraules clau: COVID-19; SARS-Cov-2; Primary healthcare

Resultats:

Imatges d’alguns dels resultats obtinguts

Foto 2
Factors pronòstics de mort i ingrés en l’UCI
Foto2 2
Factors pronòstics d’hospitalizació

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Prognostic factors in spanish COVID-19 patients: A case series from barcelona.
  • Investigador principal: Antoni Sisó-Almirall.
  • Co-investigadors: Belchin Kostov, Minerva Mas-Heredia, Sergi Vilanova-Rotllan, Ethel Sequeira-Aymar, Mireia Sans-Corrales, Elisenda Sant-Arderiu, Laia Cayuelas-Redondo, Angela Martínez-Pérez, Noemí García Plana, August Anguita-Guimet i Jaume Benavent-Àreu.
  • Centres d’implementació: Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerre (CAPSBE) i Grup Tranversal de Recerca en Atenció Primària en el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de Barcelona. Els tres centres d’Atenció Primària de Barcelona Esquerre: Centre d’Atenció Primària Les Corts, Centre d’Atenció Primària Casanova i Centre d’Atenció Primària Comte Borrell.
  • Població d’estudi: Es van incloure 322 pacients (edat mitjana de 56,7 anys, 50% dones, 115 (35,7%) d’edat ≥ 65 anys).
  • Tipus d’estudi: Estudi multicèntric, descriptiu, observacional.
  • Disseny: Estudi descriptiu, observacional i retrospectiu en tres centres d’Atenció Primària amb una població assignada de 100.000 persones.
  • Mètodes: Examen de les històries clíniques dels pacients amb infeccions per COVID-19 confirmades per reacció en cadena de la polimerasa. Es van construir models de regressió logística multivariant ajustats per edat i sexe per analitzar els factors predictius independents associats a la mort, l’ingrés a l’UCI i l’hospitalització.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Determinar els factors clínics d’un mal pronòstic en pacients amb infecció per COVID-19.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Davant la falta de proves diagnòstiques de COVID-19 per a tota la població espanyola, l’estratègia actual és identificar la malaltia de forma precoç per limitar el contagi en la comunitat.

Els signes més comuns de la infecció són els símptomes respiratoris: febre, tos i dificultat per respirar. En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, síndrome respiratòria aguda greu, insuficiència renal i mort. La transmissió sembla ser principalment de persona a persona a través de les vies respiratòries mitjançant gotes de més de 5 micres quan el pacient té símptomes respiratoris (tos i esternuts) i el contacte amb fòmits. La majoria de les estimacions sobre el període d’incubació de COVID-19 oscil·len entre 1 i 14 dies, i la majoria se situa al voltant dels cinc dies. Les proves sobre la transmissió de virus abans de l’aparició dels símptomes no estan clares.

Aquest estudi té com a objectiu descriure les manifestacions clíniques, biològiques i radiològiques, l’evolució, els tractaments i la taxa de mortalitat dels pacients amb infecció per COVID-19 a la població de la ciutat de Barcelona i determinar els predictors més importants d’un mal pronòstic.

Capsbe 2
Idibaps 3

Altres estudis epidemiològics:

Eficàcia de la combinació de vacunes

Científicos franceses demuestran que la vacunación primaria con dos vacunas diferentes sería más eficaz que la vacunación con dos vacunas idénticas.

MOOD-COVID

MOOD-COVID pretén estudiar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les dones embarassades, les mares joves i els seus fills.

Estat emocional i espiritual d’adults en procés de dol per COVID-19

Aquest estudi pretén analitzar l’estat emocional i espiritual d’adults que hagin perdut alguna persona propera per COVID-19.

MINDCOVID: salut mental en pandèmia

Aquest estudi pretén avaluar l’impacte en la salut mental i les necessitats associades a la COVID-19 a Espanya.

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Estudi ComCor: on s’infecten els francesos?

Aquest estudi pretén identificar els factors sociodemogràfics, els llocs freqüentats i els comportaments associats amb un major risc d’infecció per SARS-CoV-2.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi HARD COVID-19

L’Hospital Universitari de Tours s’ha embarcat en una enquesta a gran escala per avaluar l’estat psicològic dels treballadors sanitaris. Es tracta d’un treball d’investigació dissenyat per mapejar els seus trastorns, però també per ajudar-los a sentir-se millor.

Impacte de la COVID-19 en l’odontologia a Colòmbia

Estudi transversal que analitza si la pandèmia de la COVID-19 ha impactat fortament la pràctica de l’odontologia a Colòmbia, generant canvis en les activitats clíniques i en les perspectives de carrera.

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.