Immune

Malalties autoimmunes i immunomediades i COVID-19 simptomàtica

Aquest estudi analitza si els pacients amb malalties autoimmunes i infecció per coronavirus tenen un menor risc de desenvolupar COVID greu


Paraules clau: Resultat advers; Malalties autoimmunes; COVID-19; immunosupressió; Síndrome respiratòria aguda sever coronavirus 2.

Resultats:

Imatges d’alguns resultats obtinguts

Diagrama de flux per a la selecció de pacients per a l’estudi de cohorts aparellades.
Valor més alt de l’estat clínic utilitzant una escala ordinal de 7 categories durant l’ingrés.

Descripció de l’estudi:

  • Títol: A multidisciplinary registry of patients with autoimmune and immune-mediated diseases with symptomatic COVID-19 from a single center.
  • Investigadors principals: Juan C. Sarmiento-Monroy, Gerard Espinosa, Maria-Carlota Londoño i et al.
  • Centre d’implementació: Hospital Clínic de Barcelona.
  • Població d’estudi: Pacients ≥18 anys, amb infecció simptomàtica per SARS-CoV-2 (confirmada per una prova RT-PCR de SARS-CoV-2 positiva o casos probables), i un diagnòstic mèdic d’almenys una malaltia autoimmune ben caracteritzada o una malaltia immunomediada.
  • Tipus d’estudi: Estudi observacional retrospectiu.
  • Disseny: Es va realitzar un estudi observacional retrospectiu des de l’1 de març fins al 29 de maig de 2020 en un hospital terciari universitari de Barcelona, ​​Espanya.
  • Mètodes: Els pacients amb una malaltia autoimmune ben caracteritzada o una malaltia immunomediada subjacent i una infecció simptomàtica pel SARS-CoV-2 es van identificar a la nostra base de dades local d’infeccions pel SARS-CoV-2. Es van seleccionar controls (2: 1) de la mateixa base de dades i es van aparellar per edat i sexe.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Descriure una cohort multidisciplinària de pacients amb malalties autoimmunes i immunomediades i infecció simptomàtica per SARS-CoV-2 en un únic centre terciari i analitzar els factors sociodemogràfics, clínics i terapèutics associats als mals resultats.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Hi ha un interès creixent en relació amb la infecció per SARS-CoV-2 en pacients amb malalties inflamatòries autoimmunes i immunomediades, amb algunes discrepàncies en diferents cohorts sobre el seu risc i resultats.

Conclusions: En comparació amb el grup de control, que no tenia malalties autoimmunes, els pacients estudiats tenien un risc significativament menor de patir formes greus de COVID-19.

Les hipòtesis dels investigadors per justificar aquest efecte protector van ser que podria estar relacionat amb la medicació immunomoduladora i les baixes dosis de corticoides amb què són tractats aquests pacients, o amb els suplements de vitamina D que solen prendre. També podria ser degut al fet que aquesta població té un millor estat de vacunació inicial que pot prevenir les sobre infeccions. I, finalment, podria ser que els pacients amb malalties autoimmunes hagin rebut un control més estricte del seu estat durant l’ingrés hospitalari, per la seva condició.

Hospital Clínic: És un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya (CatSalut) i la Universitat de Barcelona, ​​i està organitzat en instituts especialitzats, centres de diagnòstic i àrees transversals. Aquest hospital és un centre de salut pública altament especialitzat i tecnològic, reconegut pel seu nivell d’excel·lència i qualitat en els camps de l’atenció, la recerca, la innovació i l’ensenyament.

Idibaps

Altres estudis sobre immunologia:

Autoanticossos com a indicador d’un mal pronòstic de COVID-19

Aquest estudi demostra que el 10% dels pacients amb COVID-19 severa presenten anticossos neutralitzants contra la citocina interferó tipus 1.

Implicacions pronòstiques de la ràtio neutròfils-limfòcits en la COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu determinar si la relació neutròfils-limfòcits (NLR) pot ser útil per al diagnòstic i el tractament de la COVID-19.

Puntuació de risc per predir la mortalitat hospitalària en COVID-19

La puntuació RIM, una eina senzilla i àmpliament disponible que pot ajudar a identificar els pacients amb risc de resultats fatals per COVID-19.

CoViproteHCt

La identificació de veritables marcadors d’immunitat protectora permetrà identificar els individus, en particular a el personal sanitari que treballa amb pacients de COVID-19 i en altres àrees crítiques protegides de la reinfecció.

Influència del sexe en els anticossos neutralitzants contra la SARS-CoV-2

Aquest estudi pretén determinar les diferències en l’evolució de la resposta immune en els mesos posteriors a la infecció per SARS-CoV-2 en homes i dones.

Teràpia amb plasma convalescent i COVID-19

El plasma convalescent amb anticossos anti-SARS-CoV-2 sembla ser un enfocament molt prometedor en el context dels símptomes prolongats de COVID-19 en pacients incapaços de presentar una resposta humoral específica al SARS-CoV-2.

Diseño Sin Título (3)

COV-Immunity

Ets immunosupressor? Contribueix a la comprensió de la cinètica de la immunització adaptativa contra la COVID-19 participant en l’estudi COV-Immunity.

Desenvolupament de teràpies basades en la resposta cel·lular del SARS-CoV-2

Aquest estudi pretén comprendre millor el funcionament de la resposta immunitària enfront el SARS COV-2 per proposar nous tractaments basats en la resposta cel·lular de l’organisme enfront de la COVID-19.