Prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia de la COVID-19

Cal reforçar urgentment els enfocaments d’administració d’antimicrobians durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest estudi avalua l’impacte de la COVID-19 en el consum d’antibiòtics


Descripció de l’estudi:

  • Títol: Antibiotic prescription during the COVID-19 pandemic: A biphasic pattern.
  • Investigador principal: Gabriela Abelenda Alonso, Ariadna Padullés, Alexander Rombauts, Carlota Gudiol, Miquel Pujol, Claudia Alvarez Pouso, Ramón Jodar i Jordi Carratalà.
  • Centres d’implementació: Hospital Universitari de Bellvitge, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Universitat de Barcelona i Spanish Network for Research in Infectious Diseases, Madrid.
  • Població d’estudi: Pacients ingressats a l’Hospital Universitari de Bellvitge de l’1 de gener al 30 d’abril al 2019 i 2020.
  • Tipus d’estudi: Estudi transversal abans-després.
  • Disseny: Estudi transversal abans – després en què es comparen les dades de 2019 (abans de l’inici de la pandèmia de la COVID-19) i de 2020 (COVID-19) per als períodes compresos entre l’1 de gener i el 30 d’abril.
  • Mètodes: Les mitjanes de les variables contínues es van comparar mitjançant la prova de rangs logarítmics de Wilcoxon.

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Calcular la dosi diària definida per a 100 dies de cada pacient, i basant-se en les dades de dispensació d’un sistema de prescripció electrònica.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: La pandèmia de la COVID-19, causada pel coronavirus de la síndrome respiratòria aguda sever 2 (SARS-CoV-2), és un problema de salut pública de dimensions històriques. No obstant això, aquesta pandèmia es produeix en el marc d’una crisi de resistència als antimicrobians que augmenta a un ritme alarmant a tot el món.

Conclusions: Estandarditzar els tractaments immunomoduladors, assegurar el compliment de les pràctiques habituals de control de la infecció i interpretar acuradament els resultats microbiològics seran mesures clau que podrien afavorir un enfocament més cautelós de l’ús d’antibiòtics.

En l’estudi es va identificar un patró bifàsic d’augment de l’ús d’antibiòtics que es va correspondre amb una primera onada de teràpia antibiòtica empírica i un segon patró bifàsic amb un major ús d’antibiòtics d’ampli espectre.

Les dades obtingudes donen suport a la preocupació de l’Organització Mundial de la Salut per l’ús inadequat d’antibiòtics durant la pandèmia i el recent canvi en les seves directrius que desaconsellen els antibiòtics empírics en COVID-19.

Hospital Universitari de Bellvitge: És un hospital de 700 llits que serveix com a centre públic de referència d’1 milió d’habitants a Catalunya, la segona zona més afectada per la pandèmia a Espanya. Fins el 30 d’abril de 2020, aquest hospital havia tingut més de 1.293 ingressos hospitalaris per COVID-19, amb un augment de l’317% en l’ús de llits de cures crítiques.


Altres estudis sobre farmacologia:

Projecte E-speranza-COVID19

Aquest estudi pretén demostrar l’eficàcia del Montelukast en pacients amb COVID-19 persistent per ajudar a millorar la seva qualitat de vida

CIBERES UCI COVID

CIBERESUCICOVID és un estudi fonamental per a millorar l’atenció als pacients crítics per la COVID-19.

Vacunació en persones amb COVID Persistent

Aquest estudi pretén determinar els efectes de la vacunació enfront del SARS-CoV-2 en persones amb COVID Persistent.

Estudi ANTICOV: La COVID-19 a l’Àfrica

Col·labora amb l’estudi ANTICOV per tractar la COVID-19 a l’Àfrica.

Antihistamínics i azitromicina com a tractament de la COVID-19

Aquest estudi suggereix que el diagnòstic d’atenció primària i el tractament amb antihistamínics, més azitromicina en casos seleccionats, pot tractar la COVID-19 i prevenir la progressió de la malaltia greu en pacients d’edat avançada.

Tractament immunomodulador en pacients amb pneumònia greu COVID-19

Assaig clínic que pretén realitzar un tractament immunomodulador en pacients adults amb pneumònia greu COVID-19 amb l’objectiu d’ajudar a definir el tractament estàndard d’aquesta malaltia.

Ús real de remdesivir en pacients hospitalitzats amb COVID-19

Aquest estudi té com a objectiu avaluar en la pràctica clínica l’eficàcia i seguretat de remdesivir en pacients ingressats per COVID-19.

Prevenció amb Calcifediol de problemes respiratoris causats per COVID-19

Aquest assaig clínic multicèntric pretén demostrar que el tractament amb calcifediol disminueix la necessitat de ventilació invasiva i ingressos a la Unitat de Cures Intensives i les defuncions.

Maraviroc en pacients hospitalitzats per COVID-19

Assaig clínic de fase II que avalua la seguretat i eficàcia del fàrmac Maraviroc combinat amb tractament estàndard enfront del tractament estàndard en pacients infectats per SARS-CoV-2 i hospitalitzats per COVID-19.

Assaig Solidaritat: Tractaments contra la COVID-19

Solidaritat és un assaig clínic internacional que pretén avaluar l’efecte d’una sèrie de medicaments pel tractament de la COVID-19.