Caracterització clínica de pacients amb COVID-19 en Atenció Primària

Aquest estudi observacional retrospectiu pretén caracteritzar clínicament els pacients amb COVID-19 a l’Atenció Primària de Catalunya


Paraules clau: COVID-19; Spain; angiotensin II type 2 receptor blockers; angiotensin-converting enzyme inhibitors; characteristic; mortality; observational; primary health care; retrospective; risk; risk factors

Resultats:

(1) El 6,84% de la població estudiada va ser diagnosticada amb COVID-19 durant el període d’estudi, i les condicions clíniques més comuns d’aquests pacients van ser:
– hipertensió (22,1%)
– obesitat (21,7%)

(2) El 0,77% dels pacients de la població estudiada van morir durant el període d’estudi.

(3) El nombre de morts entre els pacients sense COVID-19 va ser del 0,56% (edat mitjana de 80,6 anys, DE 13,3).

(4) El nombre de morts de pacients diagnosticats amb COVID-19 va ser de 855/23.844 (3,58%; edat mitjana de 83,0 anys, DE 10,80) amb una OR de 6,58 (IC 95%: 6,06-7,15).

Descripció de l’estudi:

  • Títol: Clinical Characterization of Patients With COVID-19 in Primary Care in Catalonia: Retrospective Observational Study
  • Investigadors principals: Miguel Angel Mayer, Josep Vidal-Alaball, Anna Puigdellívol-Sánchez, Francesc X. Marín Gomez, Angela Leis i Jacobo Mendioroz Peña.
  • Població d’estudi: 348.596 pacients (de més de 15 anys) registrats en el Sistema de Tecnologies de la Informació dels Serveis d’Atenció Primària de la Regió Central de Catalunya (50,34% eren dones).
  • Tipus d’estudi: Estudi observacional retrospectiu.
  • Mètodes: Estudi observacional retrospectiu dels pacients diagnosticats de COVID-19 a la regió central de Catalunya entre l’1 de març i el 17 d’agost de 2020. Les dades es van obtenir del Sistema de Tecnologies de la Informació dels Serveis d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut a Barcelona, Espanya.

Objectius de l’estudi:

Objectius principals:
(1) Comparar les característiques dels pacients diagnosticats amb COVID-19 amb les dels pacients sense COVID-19 en atenció primària.
(2) Determinar els factors de risc associats al resultat de mortalitat.
(3) Determinar la possible influència de certs medicaments, com els IECA i els ARA, en la mortalitat dels pacients amb COVID-19.

Més sobre aquest estudi:

Context científic: Espanya té una de les majors incidències de COVID-19, amb més de 1.000.000 de casos a finals d’octubre de 2020. Els pacients amb antecedents d’afeccions cròniques, obesitat i càncer corren un major risc de contraure la COVID- 19; a més, des de l’inici de la pandèmia ha augmentat la preocupació per l’ús d’inhibidors de l’enzim convertidor d’angiotensina (IECA) i bloquejadors dels receptors d’angiotensina tipus II (ARA) i la seva relació amb la susceptibilitat a la COVID-19.

ICS dóna suport a aquest estudi per caracteritzar clínicament els pacients amb COVID-19 a l'Atenció Primària de Catalunya.


Altres estudis sobre atenció primària:

Immunitat a la COVID-19 en professionals sanitaris

Determinar si hi ha protecció contra la reinfecció és important per controlar les implicacions del personal sanitari durant la pandèmia a causa del seu continu contacte professional amb els pacients de COVID-19.

Teleconsultes en Atenció Primària abans i després de la COVID

La pandèmia COVID-19 ha contribuït a generalitzar l’ús de la telemedicina com a eina per mantenir el contacte entre els ciutadans i el sistema sanitari. Aquest estudi pretén analitzar el perfil dels ciutadans que utilitzen l’eina eConsulta i els motius del seu ús.

L’efecte de la COVID en les visites en els centres d’atenció primària

Aquest estudi pretén conèixer com la pandèmia ha afectat la salut dels ciutadans i ha modificat l’activitat assistencial en els centres d’atenció primària.

Antihistamínics i azitromicina com a tractament de la COVID-19

Aquest estudi suggereix que el diagnòstic d’atenció primària i el tractament amb antihistamínics, més azitromicina en casos seleccionats, pot tractar la COVID-19 i prevenir la progressió de la malaltia greu en pacients d’edat avançada.

Factors pronòstics en pacients infectats per COVID-19

La determinació de les característiques clíniques, biològiques i radiològiques dels pacients amb sospita d’infecció per COVID-19 és clau per al tractament i l’aïllament dels contactes entre individus

Estudi de seroprevalença de l’EAP Sardenya

Quina és la immunitat de la comunitat contra la SARS-CoV-2? En aquest estudi d’EAP Sardenya, es monitoritzarà la seroprevalença d’anticossos contra la COVID-19 en casos probables i possibles.

Pronòstic dels pacients positius per COVID-19 a l’atenció primària

Descobreix els factors determinants en el pronòstic de la COVID-19 a l’atenció primaria per lluitar contra la pandèmia.